• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kəsik kəsik bərk səs çıxartmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
meyvənin özəyini çıxartmaq üçün maşın corer noun general
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə crapulence noun general
kəsik cut noun general
bərk yorğun deadbeat noun general
bərk qorxu dread noun general
dərin kəsik gash noun general
bərk qızma glow noun general
bərk sıxma grasp noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk yapışma grasp noun general
bərk tutma grip noun general
bərk isti heat noun general
bərk qucaqlama hug noun general
kəsik incision noun general
kəsik yer neckline noun general
bərk ürək döyünməsi palpitation noun general
kəsik yeri scar noun general
bərk isti gün scorcher noun general
kəsik shred noun general
kəsik slit noun general
kəsik slot noun general
kəsik tikə snip noun general
bərk qar düşmə snowfall noun general
bərk qar yağma snowfall noun general
bərk məzəmmət snub noun general
bərk zərbə swipe noun general
taxta çıxartmaq throne noun general
bərk xiffət yearning noun general
bərk-boş adversities noun general
bərk şaxta bitter frost noun general
kəsik quyruq bobtail noun general
eninə kəsik cross-section noun general
kəsik-küsük cuts noun general
bərk-boş difficulties noun general
bərk cild hard cover noun general
bərk rezin hard rubber noun general
bərk bişmiş yumurta hard-boiled egg noun general
kəsik-küsük odds and ends noun general
bərk soyuq piercing cold noun general
kəsik-küsük scraps noun general
kəsik-küsük shreds noun general
uzununa kəsik slit noun general
kəsik-küsük snips noun general
bərk yanacaq solid fuel noun general
bərk məhsul solid product noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
bərk töhmət wigging noun general
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə hangover noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
bərk yıxılma mucker noun spoken language
bərk zərbə whack noun spoken language
bərk məzəmmət wigging noun spoken language
bərk qəbizlik obstipation noun medical
bərk cisim solid noun physics
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
köndələn kəsik cross-cut noun general
bərk tənqid excoriation noun general
bərk burulmuş parik frizz noun general
bərk torpaq ground noun general
kəsik yarası hurt noun general
dar bərk çarpayı pallet noun general
kəsik tikə rag noun general
kəsik score noun general
kəsik slash noun general
kəsik weal noun general
bərk arzu yen noun general
bərk həvəs yen noun general
bərk istək yen noun general
bərk şövq yen noun general
bərk oner noun sport
kəsik gash noun technical
kəsik length noun general
dayaz kəsik yeri umbilicus noun general
bərk ağrı wring noun general
bərk soyuq freezing noun general
kəsik section noun general
kəsik hack noun general
təmizə çıxartmaq acquit verb general
təmizə çıxartmaq acquit of verb general
təmizə çıxartmaq acquitt verb general
bərk qorxutmaq appal verb general
bərk qorxutmaq appall verb general
meydana çıxartmaq ascertain verb general
suyu qayıqdan vedrə ilə çıxartmaq bail verb general
var-yoxdan çıxartmaq bankrupt verb general
oyunçunu meydandan çıxartmaq bench verb general
bərk içmək bib verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
ətin sümüyünü çıxartmaq bone verb general
içalatını çıxartmaq bowel verb general
basıb çıxartmaq buldge verb general
aldadıb yoldan çıxartmaq cajole verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
sıxıb çıxartmaq cave verb general
bərk-bərk yapışmaq cling verb general
yalana çıxartmaq confute verb general
bərk qorxutmaq consternate verb general
üzünü çıxartmaq copy verb general
özəyini çıxartmaq core verb general
kəskin qulaqbatıran səs çıxartmaq crank verb general
yoldan çıxartmaq debauch verb general
vəzifədən çıxartmaq demote verb general
çıxartmaq depose verb general
yoldan çıxartmaq deprave verb general
qazıb çıxartmaq dig up verb general
açıb çıxartmaq disentangle verb general
çəkib çıxartmaq disentangle verb general
ümidini boşa çıxartmaq disillusion verb general
sıxışdırıb çıxartmaq dislodge verb general
işdən çıxartmaq dismiss verb general
yalana çıxartmaq disprove verb general
geyimini çıxartmaq divest verb general
paltarını çıxartmaq divest verb general
dartıb çıxartmaq drag out verb general
bərk islanmaq drench verb general
qovub çıxartmaq drive away verb general
çıxartmaq drive out verb general
surətini çıxartmaq duplicate verb general
üzünü çıxartmaq duplicate verb general
çıxartmaq eliminate verb general
çıxartmaq emit verb general
yoldan çıxartmaq entice verb general
kökündən çıxartmaq eradicate verb general
çıxartmaq evict verb general
özündən çıxartmaq exasperate verb general
çıxartmaq exclude verb general
təmizə çıxartmaq exculpate verb general
meyiti qəbirdən çıxartmaq exhume verb general
qazıb çıxartmaq exhume verb general
vətənindən qovmaq/çıxartmaq expatriate verb general
çıxartmaq expel verb general
çıxartmaq expunge verb general
yoxa çıxartmaq exterminate verb general
çəkib çıxartmaq extract verb general
çıxartmaq extract verb general
dartıb çıxartmaq extract verb general
çıxartmaq extricate verb general
çıxartmaq extrude verb general
itələyib çıxartmaq extrude verb general
bərk hirslənmək flame out verb general
bərk hirslənmək flame up verb general
içini çıxartmaq flay verb general
yaddan çıxartmaq forget verb general
hoqqa çıxartmaq freak verb general
çıxartmaq get verb general
ombasını çıxartmaq hip verb general
bərk qorxutmaq horrify verb general
özündən çıxartmaq huff verb general
qabıqdan çıxartmaq husk verb general
yoldan çıxartmaq immoralise verb general
yolundan çıxartmaq immoralise verb general
inkubatorda cücə çıxartmaq incubate verb general
nəticə çıxartmaq infer verb general
özündən çıxartmaq infuriate verb general
başdan çıxartmaq inveigle verb general
yoldan çıxartmaq inveigle verb general
xoşagəlməz kəskin səs çıxartmaq jar verb general
təmizə çıxartmaq justify verb general
bərk təəccüblənmək marvel verb general
çıxartmaq obtrude verb general
sıxışdırıb aradan çıxartmaq oust verb general
bərk çırpınmaq palpitate verb general
bərk vurmaq palpitate verb general
təqaüdə çıxartmaq pension verb general
qabıqdan çıxartmaq pod verb general
çıxartmaq protrude verb general
bərk getmək scamper verb general
bərk qaçmaq scamper verb general
özündən çıxartmaq scandalise verb general
bərk qorxutmaq scare verb general
bərk ürkütmək scare verb general
bərk getmək scud verb general
bərk qaçmaq scud verb general
qabıqdan çıxartmaq shell verb general
səs çıxartmaq sound verb general
bərk inildəmək squeal verb general
bərk qışqırmaq squeal verb general
kökündən çıxartmaq stub verb general
sıxışdırıb aradan çıxartmaq supplant verb general
bərk vurmaq swipe verb general
başdan çıxartmaq tempt verb general
yoldan çıxartmaq tempt verb general
bərk qorxutmaq terrify verb general
çıxartmaq translocate verb general
şlyapanı çıxartmaq uncap verb general
tıxacını çıxartmaq uncork verb general
yüyəni çıxartmaq uncurb verb general
paltarını çıxartmaq undress verb general
qazıb çıxartmaq unearth verb general
yaddan çıxartmaq unlearn verb general
çıxartmaq unpack verb general
cibdən çıxartmaq unpocket verb general
itələyib yerindən çıxartmaq unseat verb general
kökündən çıxartmaq uproot verb general
çıxartmaq utter verb general
başdan çıxartmaq vamp verb general
yoldan çıxartmaq vamp verb general
səs çıxartmaq vocalise verb general
bərk bükmək wad verb general
haqlı çıxartmaq warrant verb general
çəkib çıxartmaq wrench verb general
dartıb çıxartmaq wrench verb general
bərk dartmaq yank verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
su çıxartmaq bax: su çəkmək verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
qızılca çıxartmaq be ill with measles verb general
üzü bərk olmaq be obstinate verb general
qadağası bərk olmaq be strictly forbidden verb general
sümüyünü çıxartmaq bone verb general
damkaya çıxartmaq crown verb general
kəsik-kəsik eləmək cut to pieces verb general
meydana çıxartmaq discover verb general
ortaya çıxartmaq discover verb general
qılıncı qından çıxartmaq draw the sword verb general
bərk içmək drink hard verb general
taxta çıxartmaq enthrone verb general
bərk getmək go fast verb general
bərk getmək go quickly verb general
bala çıxartmaq hatch verb general
cücə çıxartmaq hatch verb general
sızanaq çıxartmaq have pustules verb general
bərk vurmaq hit hard verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
çıxartmaq kick off verb general
vurub çıxartmaq knock out verb general
aşkara çıxartmaq make known verb general
oyun çıxartmaq play a trick verb general
sıxıb çıxartmaq press out verb general
bərk çəkmək pull hard verb general
bərk dartmaq pull hard verb general
itələyib çıxartmaq push out verb general
var-yoxdan çıxartmaq ruin verb general
bərk qaçmaq run fast verb general
bərk yatmaq sleep soundly verb general
sıxıb çıxartmaq squeeze out verb general
çıxartmaq stick out verb general
çıxartmaq take off verb general
vurub çıxartmaq throw out verb general
bərk çalışmaq try hard verb general
qından çıxartmaq unsheathe verb general
cınqırını çıxartmaq utter a word verb general
bərk vurmaq booze verb spoken language
bərk vurmaq wallop verb spoken language
çıxartmaq dislocate verb medical
təmizə çıxartmaq exonerate verb law
çıxartmaq unpin verb computer
draqa ilə çıxartmaq dredge verb technical
başdan çıxartmaq allure verb general
yoldan çıxartmaq allure verb general
püşk çıxartmaq ballot verb general
başından çıxartmaq banish verb general
sahilə çıxartmaq beach verb general
anqırtıya oxşar səs çıxartmaq bray verb general
çıxartmaq cast verb general
kəsib çıxartmaq chisel verb general
kürt yatıb bala çıxartmaq clutch verb general
bərk zəiflətmək collapse verb general
kəsik-kəsik bərk səs çıxartmaq crick verb general
bərk qızarmaq crimson verb general
sevincək səs çıxartmaq crow verb general
yalan çıxartmaq demolish verb general
bərk kədərləndirmək devastate verb general
çıxartmaq dig verb general
qazıb çıxartmaq dig verb general
boşa çıxartmaq disappoint verb general
çıxartmaq discard verb general
çıxartmaq displace verb general
boyunduruğunu çıxartmaq disyoke verb general
papağını çıxartmaq doff verb general
ittiham hükmü çıxartmaq doom verb general
çıxartmaq eject verb general
hədəqədən çıxartmaq exacerbate verb general
eşib çıxartmaq excavate verb general
qazıb çıxartmaq excavate verb general
bərk tənqid etmək excoriate verb general
təmizə çıxartmaq explain verb general
üzə çıxartmaq explore verb general
sıxıb çıxartmaq extract verb general
yoldan çıxartmaq filthify verb general
boşa çıxartmaq frustrate verb general
heçə çıxartmaq frustrate verb general
kökündən çıxartmaq grub verb general
çıxartmaq heave verb general
surətini çıxartmaq imitate verb general
üzünü çıxartmaq imitate verb general
müzakirəyə çıxartmaq introduce verb general
çıxartmaq lift verb general
özündən çıxartmaq madden verb general
heçə çıxartmaq negate verb general
başdan çıxartmaq pervert verb general
yoldan çıxartmaq pervert verb general
gəzintiyə çıxartmaq promenade verb general
bərk çəkib bağlamaq pull over verb general
təmizə çıxartmaq rehabilitate verb general
brak çıxartmaq reject verb general
surətini çıxartmaq replicate verb general
çıxartmaq scoop verb general
bərk toxunmaq scorch verb general