• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kəskin demək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
tələffüzdə kəskin aksent brogue noun general
kəskin ağrı colic noun general
kəskin zərurət exigency noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
kəskin etiraz fulmination noun general
xoşagəlməz kəskin səs jar noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
qəfil kəskin sancılı ağrı pang noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
kəskin cavab retort noun general
kəskin danlaq roasting noun general
kəskin tənbeh roasting noun general
kəskin tənqid roasting noun general
kəskin düşmək slump noun general
kəskin enmə slump noun general
kəskin ağrı smart noun general
kəskin irad snub noun general
kəskin dad tang noun general
kəskin iy tang noun general
kəskin qəfil ağrı twinge noun general
kəskin səs zip noun general
kəskin iynələmə wisecrack noun spoken language
kəskin məzəmmət wisecrack noun spoken language
kəskin sancma wisecrack noun spoken language
kəskin irinli tonzillit quinsy noun medical
kəskin tənqid arraignment noun general
kəskin çıxış assault noun general
kəskin ağrı bite noun general
kəskin çevriliş convulsion noun general
cırıldayan kəskin səs rasp noun general
xışıldayan kəskin səs rasp noun general
kəskin səs snap noun general
kəskin hadisə catastrophe noun general
qəfil kəskin səs crack noun general
kəskin ehtiyac famine noun general
kəskin səs piping noun general
kəskin söz snap noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
kəskin çıxış thrust noun general
kəskin xoşagəlməz səs blare noun general
kəskin ağrı sting noun general
böyürdə kəskin ağrı stitch noun general
kəskin hərəkət bob noun general
fikirləşmədən demək blunder out verb general
fikirləşmədən demək blurt verb general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
xorla demək chorus verb general
kompliment demək compliment verb general
kəskin qulaqbatıran səs çıxartmaq crank verb general
açıq demək disclose verb general
ucadan demək ejaculate verb general
bərkdən demək exclaim verb general
ucadan demək exclaim verb general
çətin demək gasp out verb general
bədahətən demək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
sinədən demək improvise verb general
təkrar-təkrar demək iterate verb general
xoşagəlməz kəskin səs çıxartmaq jar verb general
kəskin sürətlə dartmaq jerk verb general
kəskin sürətlə itələmək jerk verb general
zarafatyana söz demək jest verb general
adını səhv demək miscall verb general
yalan demək prevaricate verb general
demək pronounce verb general
açıb demək publicize verb general
acı söz demək quip verb general
deklamasiya demək recite verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
şayiə demək rumour verb general
demək say verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
dərs demək teach verb general
demək tell verb general
xüsusi dərs demək tutor verb general
fikrini şeirlə demək verse verb general
şeir demək versify verb general
demək voice verb general
xoşgəldin demək welcome verb general
zarafatyana sözlər demək wisecrack verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək zing verb general
olmazın sözlər demək abuse verb general
bəli-bəli demək agree a suggestion verb general
amin demək agree with everybody and everything verb general
bəli-bəli demək assent verb general
əlvida demək bid farewell verb general
demək call verb general
gəl-gəl demək call verb general
əzbərdən demək declaim verb general
imla demək dictate verb general
əlvida demək die verb general
kəskin fərqlənmək differ distinctly verb general
fikir demək express an opinion verb general
bədahətən demək extemporize verb general
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply verb general
öz fikrini demək give one's opinion verb general
demək name verb general
əlvida demək part verb general
birnəfəsə demək rattle off verb general
əzbərdən demək recite verb general
döşdən demək recite verb general
mərsiyə demək recite elegy verb general
olmazın sözlər demək reproach strongly verb general
ayıbını üzünə demək reveal smb.'s secret verb general
bir-iki söz demək say a few words verb general
döşdən demək say by heart verb general
dəqiq demək say exactly verb general
düz-düzünə demək say frankly verb general
qızıl-qırmızı demək say frankly verb general
xorla demək say in chorus verb general
layiqsiz söz demək say indecent words verb general
dönə-dönə demək say once and again verb general
bilavasitə demək say openly verb general
düz-düzünə demək say openly verb general
üzə demək say to face verb general
olmazın sözlər demək scold verb general
dava-dava demək seek ground for scandal verb general
layla demək sing a cradle song verb general
ucundan-qulağından demək tell a little verb general
yalan demək tell lies verb general
həqiqəti demək tell the truth verb general
qismətinə şükür demək thank one's lucky stars verb general
qan-qan demək thirst for blood verb general
tost demək toast verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
ləhləyə-ləhləyə demək utter breathlessly verb general
yalan demək perjure verb law
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
ucadan demək burst out verb general
sirri açıb demək chatter verb general
bəli-bəli demək chorus verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
kəskin tənqid etmək flay verb general
ədəbsiz gülüşlə nəyisə demək guffaw verb general
demək istəmək infer verb general
kəskin dartınma ilə tərpənmək jerk verb general
demək istəmək mean verb general
adını demək name verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
sözü hərflərlə demək spell verb general
demək suggest verb general
öz rəyini ehtiyatla demək understate verb general
nə "hə", nə "yox" demək straddle verb American
kəskin tənqid etmək assail verb general
kəskin tənqid etmək assault verb general
ahəstə demək breathe verb general
sağlıq demək drink verb general
kəskin tənqid etmək slate verb general
sağlığa tost demək toast verb general
ağı demək wail verb general
yüksək qiymət demək overcharge verb general
kəskin qıcırtılı səs çıxarmaq rasp verb general
demək spell verb general
kəskin ağrı hiss etmək sting verb general
bərkdən demək thunder verb general
demək ventilate verb general
laylay demək hum verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
dərs demək profess verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
şah demək check verb chess
demək observe verb general
demək break verb general
kəskin acrid adjective general
kəskin agute adjective general
kəskin arduous adjective general
kəskin austere adjective general
kəskin biting adjective general
kəskin carping adjective general
kəskin choppy adjective general
kəskin cutthroat adjective general
kəskin feeling adjective general
kəskin fierce adjective general
kəskin fitful adjective general
kəskin impetuos adjective general
kəskin incisive adjective general
kəskin intense adjective general
kəskin dartınaraq hərəkət edən jerky adjective general
kəskin penetrating adjective general
kəskin piquant adjective general
kəskin poignant adjective general
kəskin pungent adjective general
kəskin racy adjective general
kəskin scathing adjective general
kəskin severe adjective general
kəskin showy adjective general
kəskin shrill adjective general
kəskin smart adjective general
kəskin splitting adjective general
kəskin səs tin-pan adjective general
kəskin trenchant adjective general
kəskin vexed adjective general
kəskin waspish adjective general
kəskin hardcore adjective general
kəskin edgy adjective general
kəskin grueling adjective general
kəskin piercing adjective general
kəskin zəkalı quick-witted adjective general
kəskin abrupt adjective general
kəskin acerbic adjective general
kəskin acrimonious adjective general
kəskin astringent adjective general
kəskin curt adjective general
kəskin cutting adjective general
kəskin exquisite adjective general
kəskin fretful adjective general
demək olar ki half adjective general
kəskin keen adjective general
demək olar ki no adjective general
kəskin penetrative adjective general
kəskin peppery adjective general
çox kəskin piercing adjective general
kəskin pipy adjective general
kəskin scorching adjective general
kəskin shrewd adjective general
kəskin stinging adjective general
kəskin strident adjective general
kəskin subtle adjective general
kəskin unchecked adjective general
kəskin vehement adjective general
kəskin violent adjective general
kəskin tart adjective figurative meaning
kəskin acute adjective general
kəskin brazen adjective general
kəskin brutal adjective general
kəskin raging adjective general
kəskin savoury adjective general
kəskin sharp adjective general
kəskin short adjective general
kəskin flashy adjective spoken language
kəskin pointed adjective general
kəskin strong adjective general
kəskin wiry adjective general
kəskin clear adjective general
kəskin nice adjective general
kəskin rough adjective general
kəskin quick adjective general
kəskin hard adjective general
kəskin bad adjective general
kəskin abruptly adverb general
kəskin acutely adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
kəskin tərzdə acutely adverb general
demək olar ki almost adverb general
demək olar ki close upon adverb general
kəskin intensely adverb general
demək olar ki nearly adverb general
demək olar ki next to adverb general
kəskin piercingly adverb general
demək olar ki scarcely adverb general
kəskin sharply adverb general
kəskin tərzdə sharply adverb general
kəskin surətdə short adverb general
kəskin surətdə sternly adverb general
kəskin curtly adverb general
kəskin incisively adverb general
kəskin snap adverb general
demək then adverb general
kəskin trenchantly adverb general
demək olar ki about adverb general
kəskin bitterly adverb general
demək olar ki half-way adverb general
demək ki hence adverb general
demək olar ki near adverb general
çox kəskin pointedly adverb general
demək olar ki quite adverb general
kəskin roundly adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
kəskin strictly adverb general
kəskin shortly adverb general
demək so adverb general
demək olar ki near preposition general
demək olar ki all but phrases general
ağa qara, qaraya ağ demək call whit black phrases general
üzünə demək give a bit of one's mind phrases general
gözünün içinə demək give a bit of one's mind phrases general
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works phrases general
ağa qara demək make wrong right phrases general
demək olar ki not only phrases general
sağlıq demək propose a toast phrases general
tost demək propose a toast phrases general
kəskin tənqid pungent criticism phrases general
öz fikrini demək put in one's two cents worth phrases general
kəskin səs rough voice phrases general
hə-hə demək say ditto to phrases general
yox demək say nay phrases general
açıqdan-açığa demək say out phrases general
təkrar demək say over phrases general
kəskin təzad sharp contrast phrases general
acıqla demək snap out phrases general
hirslə demək snap out phrases general
qeyzlə demək snap out phrases general
ürəyindən keçəni demək speak one's mind phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu demək stale off a claim for smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu demək stale out a claim for smth. phrases general
Demək kifayətdir ki... Suffice it to say that... phrases general