• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kəskin surətdə azaltmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
tələffüzdə kəskin aksent brogue noun general
kəskin ağrı colic noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
kəskin zərurət exigency noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
kəskin etiraz fulmination noun general
xoşagəlməz kəskin səs jar noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
qəfil kəskin sancılı ağrı pang noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
kəskin cavab retort noun general
kəskin danlaq roasting noun general
kəskin tənbeh roasting noun general
kəskin tənqid roasting noun general
kəskin düşmək slump noun general
kəskin enmə slump noun general
kəskin ağrı smart noun general
kəskin irad snub noun general
kəskin dad tang noun general
kəskin iy tang noun general
kəskin qəfil ağrı twinge noun general
kəskin səs zip noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
kəskin iynələmə wisecrack noun spoken language
kəskin məzəmmət wisecrack noun spoken language
kəskin sancma wisecrack noun spoken language
kəskin irinli tonzillit quinsy noun medical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
kəskin tənqid arraignment noun general
kəskin çıxış assault noun general
kəskin ağrı bite noun general
kəskin çevriliş convulsion noun general
cırıldayan kəskin səs rasp noun general
xışıldayan kəskin səs rasp noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
kəskin səs snap noun general
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
kəskin hadisə catastrophe noun general
qəfil kəskin səs crack noun general
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
kəskin ehtiyac famine noun general
kəskin səs piping noun general
kəskin söz snap noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
kəskin çıxış thrust noun general
kəskin xoşagəlməz səs blare noun general
kəskin ağrı sting noun general
böyürdə kəskin ağrı stitch noun general
kəskin hərəkət bob noun general
azaltmaq allay verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
azaltmaq bate verb general
azaltmaq belittle verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
kəskin qulaqbatıran səs çıxartmaq crank verb general
dəyəri azaltmaq debase verb general
keyfiyyəti azaltmaq debase verb general
sürəti azaltmaq decelerate verb general
azaltmaq decrease verb general
əhəmiyyətini azaltmaq decry verb general
azaltmaq detract verb general
azaltmaq diminish verb general
azaltmaq disparage verb general
qiymətini azaltmaq disvalue verb general
azaltmaq ease verb general
hərəkətini azaltmaq ease down verb general
sürətini azaltmaq ease down verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
azaltmaq extenuate verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
azaltmaq impair verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
xoşagəlməz kəskin səs çıxartmaq jar verb general
kəskin sürətlə dartmaq jerk verb general
kəskin sürətlə itələmək jerk verb general
azaltmaq lessen verb general
azaltmaq minimise verb general
azaltmaq minimize verb general
azaltmaq mitigate verb general
azaltmaq moderate verb general
azaltmaq palliate verb general
xərcləri azaltmaq pare down verb general
azaltmaq reduce verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
azaltmaq retrench verb general
sürəti azaltmaq slack up verb general
sürətini azaltmaq slacken verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
azaltmaq stint verb general
azaltmaq temper verb general
yükü azaltmaq unburden verb general
azaltmaq understate verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək zing verb general
azaltmaq downplay verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
azaltmaq cut down verb general
tələfatı azaltmaq cut out waste verb general
kəskin fərqlənmək differ distinctly verb general
azaltmaq extenuate verb general
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
sərvaxtlığı azaltmaq relax one's vigilance verb general
azaltmaq run down verb general
miqyası azaltmaq scale down verb general
azaltmaq turn down verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
azaltmaq assuage verb general
azaltmaq deaden verb general
kağız pul buraxmağı azaltmaq deflate verb general
azaltmaq dwindle verb general
gərginliyi azaltmaq ease down verb general
kəskin tənqid etmək flay verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
iki dəfə azaltmaq halve verb general
kəskin dartınma ilə tərpənmək jerk verb general
azaltmaq modify verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
azaltmaq numb verb general
azaltmaq pare verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
azaltmaq prejudice verb general
azaltmaq prune verb general
azaltmaq quell verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
azaltmaq soothe verb general
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
azaltmaq truncate verb general
azaltmaq weaken verb general
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
azaltmaq appease verb general
kəskin tənqid etmək assail verb general
kəskin tənqid etmək assault verb general
azaltmaq relax verb general
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage verb general
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage verb general
azaltmaq shorten verb general
azaltmaq slack verb general
azaltmaq slacken verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
kəskin tənqid etmək slate verb general
azaltmaq subdue verb general
azaltmaq axe verb general
azaltmaq contract verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
kəskin qıcırtılı səs çıxarmaq rasp verb general
kəskin ağrı hiss etmək sting verb general
gərginliyi azaltmaq unbend verb general
azaltmaq cut verb general
azaltmaq dock verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
azaltmaq pinch verb general
azaltmaq qualify verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
kəskin acrid adjective general
kəskin agute adjective general
kəskin arduous adjective general
kəskin austere adjective general
kəskin biting adjective general
kəskin carping adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
kəskin choppy adjective general
kəskin cutthroat adjective general
kəskin feeling adjective general
kəskin fierce adjective general
kəskin fitful adjective general
kəskin impetuos adjective general
kəskin incisive adjective general
kəskin intense adjective general
kəskin dartınaraq hərəkət edən jerky adjective general
kəskin penetrating adjective general
kəskin piquant adjective general
kəskin poignant adjective general
kəskin pungent adjective general
kəskin racy adjective general
kəskin scathing adjective general
kəskin severe adjective general
kəskin showy adjective general
kəskin shrill adjective general
kəskin smart adjective general
kəskin splitting adjective general
kəskin səs tin-pan adjective general
kəskin trenchant adjective general
kəskin vexed adjective general
kəskin waspish adjective general
kəskin hardcore adjective general
kəskin edgy adjective general
kəskin grueling adjective general
kəskin piercing adjective general
kəskin zəkalı quick-witted adjective general
kəskin abrupt adjective general
kəskin acerbic adjective general
kəskin acrimonious adjective general
kəskin astringent adjective general
kəskin curt adjective general
kəskin cutting adjective general
kəskin exquisite adjective general
kəskin fretful adjective general
kəskin keen adjective general
kəskin penetrative adjective general
kəskin peppery adjective general
çox kəskin piercing adjective general
kəskin pipy adjective general
kəskin scorching adjective general
kəskin shrewd adjective general
kəskin stinging adjective general
kəskin strident adjective general
kəskin subtle adjective general
kəskin unchecked adjective general
kəskin vehement adjective general
kəskin violent adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
kəskin tart adjective figurative meaning
kəskin acute adjective general
kəskin brazen adjective general
kəskin brutal adjective general
kəskin raging adjective general
kəskin savoury adjective general
kəskin sharp adjective general
kəskin short adjective general
kəskin flashy adjective spoken language
kəskin pointed adjective general
kəskin strong adjective general
kəskin wiry adjective general
kəskin clear adjective general
kəskin nice adjective general
kəskin rough adjective general
kəskin quick adjective general
kəskin hard adjective general
kəskin bad adjective general
kəskin abruptly adverb general
fəal sürətdə actively adverb general
kəskin acutely adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
kəskin tərzdə acutely adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
geniş sürətdə broad adverb general
geniş sürətdə broadly adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
təcili sürətdə express adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
kəskin intensely adverb general
əsaslı surətdə intently adverb general
azad surətdə loosely adverb general