• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kəskin surətdə dəyişdirmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
tələffüzdə kəskin aksent brogue noun general
kəskin ağrı colic noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
kəskin zərurət exigency noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
kəskin etiraz fulmination noun general
xoşagəlməz kəskin səs jar noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
qəfil kəskin sancılı ağrı pang noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
kəskin cavab retort noun general
kəskin danlaq roasting noun general
kəskin tənbeh roasting noun general
kəskin tənqid roasting noun general
kəskin düşmək slump noun general
kəskin enmə slump noun general
kəskin ağrı smart noun general
kəskin irad snub noun general
kəskin dad tang noun general
kəskin iy tang noun general
kəskin qəfil ağrı twinge noun general
kəskin səs zip noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
kəskin iynələmə wisecrack noun spoken language
kəskin məzəmmət wisecrack noun spoken language
kəskin sancma wisecrack noun spoken language
kəskin irinli tonzillit quinsy noun medical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
kəskin tənqid arraignment noun general
kəskin çıxış assault noun general
kəskin ağrı bite noun general
kəskin çevriliş convulsion noun general
cırıldayan kəskin səs rasp noun general
xışıldayan kəskin səs rasp noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
kəskin səs snap noun general
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
kəskin hadisə catastrophe noun general
qəfil kəskin səs crack noun general
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
kəskin ehtiyac famine noun general
kəskin səs piping noun general
kəskin söz snap noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
kəskin çıxış thrust noun general
kəskin xoşagəlməz səs blare noun general
kəskin ağrı sting noun general
böyürdə kəskin ağrı stitch noun general
kəskin hərəkət bob noun general
dəyişdirmək alter verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
dəyişdirmək barter verb general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
dəyişdirmək change verb general
yerini dəyişdirmək change over verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
dəyişdirmək commute verb general
kəskin qulaqbatıran səs çıxartmaq crank verb general
istiqamətini dəyişdirmək deflect verb general
formasını dəyişdirmək deform verb general
dəyişdirmək disguise verb general
qiyafəsini dəyişdirmək disguise verb general
yerini dəyişdirmək displace verb general
dəyişdirmək distort verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
dəyişdirmək exchange verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
dəyişdirmək interchange verb general
yerini dəyişdirmək interchange verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
xoşagəlməz kəskin səs çıxartmaq jar verb general
kəskin sürətlə dartmaq jerk verb general
kəskin sürətlə itələmək jerk verb general
şəklini dəyişdirmək modify verb general
tez-tez yerini dəyişdirmək nomadize verb general
məktubun ünvanını dəyişdirmək readdress verb general
dəyişdirmək readjust verb general
yerini dəyişdirmək rearrange verb general
dəyişdirmək recast verb general
quruluşunu dəyişdirmək reconstitute verb general
yerini dəyişdirmək redeploy verb general
adresini dəyişdirmək redirect verb general
ünvanını dəyişdirmək redirect verb general
dəyişdirmək redo verb general
dəyişdirmək remake verb general
dəyişdirmək remodel verb general
yerini dəyişdirmək remove verb general
adını dəyişdirmək rename verb general
dəyişdirmək renew verb general
planı dəyişdirmək reschedule verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
dəyişdirmək shift verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
dəyişdirmək tone verb general
yerini dəyişdirmək transfer verb general
simasını dəyişdirmək transfigure verb general
şəklini dəyişdirmək transfigure verb general
yerini dəyişdirmək translocate verb general
yerini dəyişdirmək transplant verb general
yerini dəyişdirmək transpose verb general
dəyişdirmək vary verb general
şəklini dəyişdirmək warp verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək zing verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
kökündən dəyişdirmək change radically verb general
kəskin fərqlənmək differ distinctly verb general
dəyişdirmək do swap verb general
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
dəyişdirmək swap verb general
kökündən dəyişdirmək transform verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
dislokasiyanı dəyişdirmək redeploy verb military
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
senzorun təklifi ilə dəyişdirmək censor verb general
dəyişdirmək chop verb general
dəyişdirmək contort verb general
vaxtını dəyişdirmək delay verb general
dəyişdirmək exchange verb general
kəskin tənqid etmək flay verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
kəskin dartınma ilə tərpənmək jerk verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
kökündən dəyişdirmək revolutionise verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
dəyişdirmək transform verb general
minik dəyişdirmək trans-ship verb general
dəyişdirmək unmake verb general
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
kəskin tənqid etmək assail verb general
kəskin tənqid etmək assault verb general
mənasını dəyişdirmək contort verb general
sırasını dəyişdirmək invert verb general
dəyişdirmək reshuffle verb general
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage verb general
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
kəskin tənqid etmək slate verb general
dəyişdirmək depart verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
kəskin qıcırtılı səs çıxarmaq rasp verb general
dəyişdirmək relieve verb general
kəskin ağrı hiss etmək sting verb general
dəyişdirmək switch verb electrical engineering
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
dəyişdirmək modify verb computer
adını dəyişdirmək  rename verb computer
yerini dəyişdirmək swap verb computer
dəyişdirmək switch verb computer
dəyişdirmək arrange verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
mənasını dəyişdirmək twist verb general
dəyişdirmək turn verb general
kəskin acrid adjective general
kəskin agute adjective general
kəskin arduous adjective general
kəskin austere adjective general
kəskin biting adjective general
kəskin carping adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
kəskin choppy adjective general
kəskin cutthroat adjective general
kəskin feeling adjective general
kəskin fierce adjective general
kəskin fitful adjective general
kəskin impetuos adjective general
kəskin incisive adjective general
kəskin intense adjective general
kəskin dartınaraq hərəkət edən jerky adjective general
kəskin penetrating adjective general
kəskin piquant adjective general
kəskin poignant adjective general
kəskin pungent adjective general
kəskin racy adjective general
kəskin scathing adjective general
kəskin severe adjective general
kəskin showy adjective general
kəskin shrill adjective general
kəskin smart adjective general
kəskin splitting adjective general
kəskin səs tin-pan adjective general
kəskin trenchant adjective general
kəskin vexed adjective general
kəskin waspish adjective general
kəskin hardcore adjective general
kəskin edgy adjective general
kəskin grueling adjective general
kəskin piercing adjective general
kəskin zəkalı quick-witted adjective general
kəskin abrupt adjective general
kəskin acerbic adjective general
kəskin acrimonious adjective general
kəskin astringent adjective general
kəskin curt adjective general
kəskin cutting adjective general
dəyişdirmək üçün yararlı exchangeable adjective general
kəskin exquisite adjective general
kəskin fretful adjective general
kəskin keen adjective general
kəskin penetrative adjective general
kəskin peppery adjective general
çox kəskin piercing adjective general
kəskin pipy adjective general
kəskin scorching adjective general
kəskin shrewd adjective general
kəskin stinging adjective general
kəskin strident adjective general
kəskin subtle adjective general
kəskin unchecked adjective general
kəskin vehement adjective general
kəskin violent adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
kəskin tart adjective figurative meaning
kəskin acute adjective general
kəskin brazen adjective general
kəskin brutal adjective general
kəskin raging adjective general
kəskin savoury adjective general
kəskin sharp adjective general
kəskin short adjective general
kəskin flashy adjective spoken language
kəskin pointed adjective general
kəskin strong adjective general
kəskin wiry adjective general
kəskin clear adjective general
kəskin nice adjective general
kəskin rough adjective general
kəskin quick adjective general
kəskin hard adjective general
kəskin bad adjective general
kəskin abruptly adverb general
fəal sürətdə actively adverb general
kəskin acutely adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
kəskin tərzdə acutely adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
geniş sürətdə broad adverb general
geniş sürətdə broadly adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
təcili sürətdə express adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
kəskin intensely adverb general
əsaslı surətdə intently adverb general
azad surətdə loosely adverb general