• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kəskin və qırıq qırıq nitq (285 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nitq allocution noun general
tələffüzdə kəskin aksent brogue noun general
kəskin ağrı colic noun general
qırıq debris noun general
ifşaedici nitq diatribe noun general
nitq discourse noun general
kəskin zərurət exigency noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
qırıq fragment noun general
kəskin etiraz fulmination noun general
anlaşılmaz nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
anlaşılmaz nitq gibberish noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
tənqid və təhqirlə dolu açıq nitq harangue noun general
təhqiredici nitq invective noun general
xoşagəlməz kəskin səs jar noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
zatı qırıq mongrel noun general
qəfil kəskin sancılı ağrı pang noun general
ibarəli nitq rant noun general
məğrur nitq rant noun general
təmtəraqlı nitq rant noun general
təşəxxüslü nitq rant noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
kəskin cavab retort noun general
kəskin danlaq roasting noun general
kəskin tənbeh roasting noun general
kəskin tənqid roasting noun general
qırıq scrap noun general
qırıq shred noun general
qırıq slice noun general
kəskin düşmək slump noun general
kəskin enmə slump noun general
kəskin ağrı smart noun general
kəskin irad snub noun general
nitq speech noun general
qırıq splinter noun general
kəskin dad tang noun general
kəskin iy tang noun general
kəskin qəfil ağrı twinge noun general
kəskin səs zip noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
nitq mədəniyyəti rhetoric noun general
bir qırıq a bit noun general
bir qırıq a piece noun general
bir qırıq çörək a piece of bread noun general
ifşaedici nitq accusing speech noun general
qırıq-qırtıq crumb noun general
qırıq-quruq debris noun general
vasitəsiz nitq direct speech noun general
nitq enunciation noun general
axıcı nitq fluent speech noun general
inandırıcı nitq forceful speech noun general
qırıq-quruq garbage noun general
isbatsız nitq improper speech noun general
vasitəli nitq indirect speech noun general
canlı nitq lively speech noun general
monoloji nitq monologue noun general
şifahi nitq oral speech noun general
təntənəli nitq oration noun general
nitq hissələri parts of speech noun general
şifahi nitq spoken language noun general
qırıq-quruq waste matter noun general
kəskin iynələmə wisecrack noun spoken language
kəskin məzəmmət wisecrack noun spoken language
kəskin sancma wisecrack noun spoken language
kəskin irinli tonzillit quinsy noun medical
çox uzun nitq talkathon noun American
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
nitq address noun general
kəskin tənqid arraignment noun general
kəskin çıxış assault noun general
kəskin ağrı bite noun general
qırıq chipping noun general
ikimənalı nitq circumlocution noun general
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
yaltaq nitq coax noun general
kəskin çevriliş convulsion noun general
qırıq-quruq litter noun general
qırıq nub noun general
nitq oration noun general
nitq oratory noun general
rabitəsiz nitq ramble noun general
cırıldayan kəskin səs rasp noun general
xışıldayan kəskin səs rasp noun general
təmtəraqlı yaxud həyəcanlı nitq rhapsody noun general
kəskin səs snap noun general
nitq tongue noun general
nitq word noun general
kəskin hadisə catastrophe noun general
qəfil kəskin səs crack noun general
kəskin ehtiyac famine noun general
kəskin səs piping noun general
kəskin söz snap noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
kəskin çıxış thrust noun general
kəskin xoşagəlməz səs blare noun general
qırıq chip noun general
kəskin ağrı sting noun general
böyürdə kəskin ağrı stitch noun general
kəskin hərəkət bob noun general
bir qırıq rag noun general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
kəskin qulaqbatıran səs çıxartmaq crank verb general
alovlu nitq söyləmək harangue verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
xoşagəlməz kəskin səs çıxartmaq jar verb general
kəskin sürətlə dartmaq jerk verb general
kəskin sürətlə itələmək jerk verb general
qırıq-qırıq danışmaq maunder verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
qırıq-qırıq etmək smash verb general
qırıq-qırıq danışmaq splutter verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək zing verb general
qırıq-qırıq olmaq be broken into pieces verb general
qırıq-qırıq etmək break pieces verb general
nitq irad etmək deliver a speech verb general
kəskin fərqlənmək differ distinctly verb general
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply verb general
nitq irad etmək make a speech verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
nitq söyləmək orate verb jocular
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
kəskin tənqid etmək flay verb general
kəskin dartınma ilə tərpənmək jerk verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
qırıq-qırıq olmaq shatter verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
qırıq-qırıq olmaq smash verb general
kəskin tənqid etmək assail verb general
kəskin tənqid etmək assault verb general
kəskin tənqid etmək slate verb general
kəskin qıcırtılı səs çıxarmaq rasp verb general
qırıq-qırıq danışmaq snap verb general
kəskin ağrı hiss etmək sting verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
kəskin acrid adjective general
kəskin agute adjective general
kəskin arduous adjective general
kəskin austere adjective general
kəskin biting adjective general
qırıq broken adjective general
qırıq-qırıq brusque adjective general
kəskin carping adjective general
kəskin choppy adjective general
kəskin cutthroat adjective general
qırıq desultory adjective general
qırıq-qırıq discontinuous adjective general
kəskin feeling adjective general
kəskin fierce adjective general
kəskin fitful adjective general
qırıq fractured adjective general
qırıq fragmentary adjective general
kəskin impetuos adjective general
kəskin incisive adjective general
kəskin intense adjective general
qırıq-qırıq intermittent adjective general
kəskin dartınaraq hərəkət edən jerky adjective general
qırıq-qırıq non-coherent adjective general
kəskin penetrating adjective general
kəskin piquant adjective general
kəskin poignant adjective general
kəskin pungent adjective general
kəskin racy adjective general
kəskin scathing adjective general
kəskin severe adjective general
kəskin showy adjective general
kəskin shrill adjective general
kəskin smart adjective general
qırıq-qırıq snatchy adjective general
kəskin splitting adjective general
kəskin səs tin-pan adjective general
kəskin trenchant adjective general
kəskin vexed adjective general
nitq vocal adjective general
kəskin waspish adjective general
kəskin hardcore adjective general
qırıq-salxaq broken and old adjective general
kəskin edgy adjective general
kəskin grueling adjective general
qırıq-sökük not worthy to be used adjective general
qırıq-sökük old adjective general
qırıq out of order adjective general
qırıq-sökük out of use adjective general
kəskin piercing adjective general
kəskin zəkalı quick-witted adjective general
nitq speech adjective general
qırıq-salxaq unfit for use adjective general
kəskin abrupt adjective general
kəskin acerbic adjective general
kəskin acrimonious adjective general
kəskin astringent adjective general
kəskin curt adjective general
kəskin cutting adjective general
kəskin exquisite adjective general
kəskin fretful adjective general
qırıq-qırıq jerky adjective general
kəskin keen adjective general
lüləyi qırıq noseless adjective general
kəskin penetrative adjective general
kəskin peppery adjective general
çox kəskin piercing adjective general
kəskin pipy adjective general
kəskin scorching adjective general
kəskin shrewd adjective general
kəskin stinging adjective general
kəskin strident adjective general
kəskin subtle adjective general
kəskin unchecked adjective general
kəskin vehement adjective general
kəskin violent adjective general
kəskin tart adjective figurative meaning
kəskin acute adjective general
kəskin brazen adjective general
kəskin brutal adjective general
kəskin raging adjective general
kəskin savoury adjective general
kəskin sharp adjective general
kəskin short adjective general
kəskin flashy adjective spoken language
qırıq choppy adjective general
qırıq-qırıq choppy adjective general
kəskin pointed adjective general
kəskin strong adjective general
kəskin wiry adjective general
kəskin clear adjective general
kəskin nice adjective general
kəskin rough adjective general
kəskin quick adjective general
qırıq-qırıq broken adjective general
kəskin hard adjective general
kəskin bad adjective general
kəskin abruptly adverb general
kəskin acutely adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
kəskin tərzdə acutely adverb general
kəskin intensely adverb general
kəskin piercingly adverb general
kəskin sharply adverb general
kəskin tərzdə sharply adverb general
kəskin surətdə short adverb general
kəskin surətdə sternly adverb general
qırıq-qırıq brokenly adverb general
kəskin curtly adverb general
qırıq-qırıq fragmentarily adverb general
kəskin incisively adverb general
qırıq-qırıq jerkily adverb general
kəskin snap adverb general
kəskin trenchantly adverb general
qırıq-qırıq abruptly adverb general
kəskin bitterly adverb general
çox kəskin pointedly adverb general
kəskin roundly adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
kəskin strictly adverb general
kəskin shortly adverb general
nitq irad etmək deliver a speech phrases general
nitq söyləmək deliver a speech phrases general
nitq azadlığı freedom of speech phrases general
nitq irad etmək make a speech phrases general
nitq söyləmək make a speech phrases general
vasitəli nitq oblique speech phrases general
nitq üzvləri organs of speech phrases general
nəzakətli nitq politic speech phrases general
parlaq nitq powerfull speech phrases general
kəskin tənqid pungent criticism phrases general
kəskin səs rough voice phrases general
əvvəlcədən hazırlanmış nitq set speech phrases general
kəskin təzad sharp contrast phrases general
şifahi nitq spoken language phrases general
kəskin hərəkət etmək thrash about phrases general
qırıq-qırıq nəfəs alma wavy respiration phrases medical
nitq hissələri parts of speech phrases linguistic
nitq söyləmək recite a piece phrases general
rəsmi nitq set speech phrases general
nitq söyləmək speak a piece phrases general
kəskin demək whip on phrases general
kəskin ağrı gripes plural general
kəskin məzəmmət thunder plural general