• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kəskin və qısa cavab (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
cavab answer noun general
qısa vurulmuş saç bob noun general
qısa vurulmuş saç fasonu bob noun general
tələffüzdə kəskin aksent brogue noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
kəskin ağrı colic noun general
cavab zərbəsi counterblow noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
qısa xülasə epitome noun general
qısa şərh epitome noun general
kəskin zərurət exigency noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
kəskin etiraz fulmination noun general
xoşagəlməz kəskin səs jar noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
qısa yelkənli qayıq luge noun general
qısa müddətli gündüz yuxusu nap noun general
inkar cavab nay noun general
inkar cavab negative noun general
qısa roman novella noun general
qəfil kəskin sancılı ağrı pang noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
ağıllı cavab repartee noun general
zirək cavab repartee noun general
cavab replication noun general
cavab respond noun general
cavab response noun general
kəskin cavab retort noun general
kobud cavab retort noun general
sərt cavab retort noun general
kəskin danlaq roasting noun general
kəskin tənbeh roasting noun general
kəskin tənqid roasting noun general
qısa tuman shorts noun general
kəskin düşmək slump noun general
kəskin enmə slump noun general
kəskin ağrı smart noun general
kəskin irad snub noun general
kəskin dad tang noun general
kəskin iy tang noun general
kəskin qəfil ağrı twinge noun general
müsbət cavab yea noun general
müsbət cavab yes noun general
kəskin səs zip noun general
qısa məlumat newsletter noun general
qısa məsafəyə qaçış idmançısı sprinter noun general
ikimənalı cavab ambiguous reply noun general
qısa kurs concise course noun general
qısa metrajlılı film film of short length noun general
inamlı cavab firm answer noun general
sual-cavab interrogation noun general
qısa interval long interval noun general
inkar cavab negative answer noun general
sual-cavab question and answer noun general
cavab reply noun general
qısa qapanma short circuit noun general
qısa interval short interval noun general
şablon cavab stereotyped answer noun general
qısa məzmunu summary noun general
kəskin iynələmə wisecrack noun spoken language
kəskin məzəmmət wisecrack noun spoken language
kəskin sancma wisecrack noun spoken language
kəskin irinli tonzillit quinsy noun medical
yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq yawl noun nautical
qısa qapanma short-circuit noun electrical engineering
şərti cavab siqnalı countersign noun military
gecikmiş cavab afterthought noun general
kəskin tənqid arraignment noun general
kəskin çıxış assault noun general
kəskin ağrı bite noun general
qısa məktub chit noun general
kəskin çevriliş convulsion noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
son xəbərlərin qısa xülasəsi headline noun general
cavab budaq offset noun general
qısa tuman panties noun general
qısa məlumat paragraph noun general
qısa bioqrafik oçerk profile noun general
cırıldayan kəskin səs rasp noun general
xışıldayan kəskin səs rasp noun general
qısa səfər run noun general
qısa səyahət run noun general
qısa xülasə sketch noun general
kəskin səs snap noun general
qısa müddət snatch noun general
qısa yuxu winking noun general
cavab tədbiri reprisal noun law
cavab result noun mathematics
qısa forma contraction noun linguistic
kəskin hadisə catastrophe noun general
qısa qıçlı cob noun general
qəfil kəskin səs crack noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
kəskin ehtiyac famine noun general
qısa işartı flicker noun general
qısa şəxsi məktub note noun general
kəskin səs piping noun general
kəskin söz snap noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
qısa gəzinti spin noun general
kəskin çıxış thrust noun general
qısa cəld hərəkət whisk noun general
qısa reklam filmi teaser noun general
kəskin xoşagəlməz səs blare noun general
qısa kəsilmiş quyruq bob noun general
qısa müddət breathing noun general
kəskin ağrı sting noun general
böyürdə kəskin ağrı stitch noun general
kəskin hərəkət bob noun general
qısa həcmli ədəbi əsər piece noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
cavab  response noun computer
qısa məzmun summary noun computer
müdrik cavab oracle noun general
qısa gəzinti turn noun general
qısa fəaliyyət müddəti turn noun general
qısa izahat vermək annotate verb general
cavab vermək answer verb general
saçını qısa kəsdirmək bob verb general
quyruğu qısa kəsdirmək bobtail verb general
qısa ifadə etmək brief verb general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
cavab vermək correspond verb general
kəskin qulaqbatıran səs çıxartmaq crank verb general
qısa şərh vermək epitomise verb general
cavab vermək gratify verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
xoşagəlməz kəskin səs çıxartmaq jar verb general
kəskin sürətlə dartmaq jerk verb general
kəskin sürətlə itələmək jerk verb general
çox qısa kəsmək lop verb general
inkar cavab vermək nix verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
cavab vermək react verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
cavab vermək reply verb general
cavab vermək requite verb general
cavab vermək respond verb general
kəskin və ağıllı cavab vermək retort verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaq zing verb general
yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək zing verb general
dürüst cavab vermək answer correctly verb general
namusla cavab vermək answer honestly verb general
telefona cavab vermək answer the phone verb general
boyca qısa olmaq bax: boyca gödək olmaq verb general
kəskin fərqlənmək differ distinctly verb general
kəskin cavab qaytarmaq give a curt reply verb general
təlabata cavab vermək meet the requirements verb general
tələbə cavab vermək meet the requirements verb general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək repay for good with evil verb general
dərsə cavab vermək repeat one's lesson verb general
bilvasitə cavab vermək reply indirectly verb general
haraya cavab vermək respond a call verb general
qısa danışmaq speak briefly verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
kəskin tənqid etmək flay verb general
kəskin dartınma ilə tərpənmək jerk verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
qısa məqalə nəşr etdirmək paragraph verb general
cavab vermək reciprocate verb general
cavab vermək render verb general
kobudluğa kobudluqla cavab vermək retort verb general
qısa shorten verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kəskin tənqid etmək assail verb general
kəskin tənqid etmək assault verb general
qısa kəsmək crop verb general
cavab vermək return verb general
kəskin tənqid etmək slate verb general
cavab vermək acquit verb general
cavab vermək acquitt verb general
qısa qırxmaq dock verb general
kəskin qıcırtılı səs çıxarmaq rasp verb general
kəskin ağrı hiss etmək sting verb general
cavab vermək account verb general
quyruğu qısa kəsdirmək bob verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
cavab yazmaq  reply verb computer
hərəkətə eyni hərəkətlə cavab vermək pass verb general
kəskin acrid adjective general
kəskin agute adjective general
kəskin arduous adjective general
kəskin austere adjective general
kəskin biting adjective general
qısa kəsilmiş bobbed adjective general
quyruğu qısa kəsilmiş bobtailed adjective general
qısa brief adjective general
kəskin carping adjective general
kəskin choppy adjective general
qısa kəsilmiş close-cropped adjective general
qısa qırxılmış close-cropped adjective general
qısa compendious adjective general
qısa concise adjective general
qısa curt adjective general
kəskin cutthroat adjective general
qısa epitomic adjective general
kəskin feeling adjective general
kəskin fierce adjective general
kəskin fitful adjective general
kəskin impetuos adjective general
tələbə cavab verməyən inadequate adjective general
kəskin incisive adjective general
səhiyyə tələblərinə cavab verməyən insanitary adjective general
kəskin intense adjective general
kəskin dartınaraq hərəkət edən jerky adjective general
ikimənalı cavab noncommittal adjective general
qeyri-müəyyən cavab noncommittal adjective general
ömrü qısa non-durable adjective general
kəskin penetrating adjective general
kəskin piquant adjective general
kəskin poignant adjective general
kəskin pungent adjective general
kəskin racy adjective general
təsirə cavab verən reactive adjective general
cavab retaliatory adjective general
kəskin scathing adjective general
kəskin severe adjective general
qısa short adjective general
kəskin showy adjective general
kəskin shrill adjective general
qısa sketchy adjective general
kəskin smart adjective general
kəskin splitting adjective general
qısa succinct adjective general
qısa summary adjective general
qısa tabloid adjective general
qısa terse adjective general
kəskin səs tin-pan adjective general
kəskin trenchant adjective general
cavab verə bilməyən unanswerable adjective general
cavab verilməmiş unanswered adjective general
kəskin vexed adjective general
kəskin waspish adjective general
qışa aid olan wintry adjective general
cavab responsive adjective general
kəskin hardcore adjective general
kəskin edgy adjective general
kəskin grueling adjective general
kəskin piercing adjective general
kəskin zəkalı quick-witted adjective general
cavab respondent adjective general
qısa-qısa shortish adjective general
kəskin abrupt adjective general
kəskin acerbic adjective general
kəskin acrimonious adjective general
cavab verilə bilən answerable adjective general
kəskin astringent adjective general
qısa compact adjective general
tələbə cavab verən competent adjective general
qısa condensed adjective general
kəskin curt adjective general
kəskin cutting adjective general
kəskin exquisite adjective general
qısa müddətli flashy adjective general
kəskin fretful adjective general
kəskin keen adjective general
qısa müddət sürən momentary adjective general
kəskin penetrative adjective general
kəskin peppery adjective general
çox kəskin piercing adjective general
kəskin pipy adjective general
qıcığa cavab verən reactive adjective general
kəskin scorching adjective general
kəskin shrewd adjective general
kəskin stinging adjective general
kəskin strident adjective general
kəskin subtle adjective general
qısa thumb-nail adjective general
qısa ayaqlı və kök tubby adjective general
kəskin unchecked adjective general
tələbə cavab verməyən unqualified adjective general
kəskin vehement adjective general
kəskin violent adjective general
kəskin tart adjective figurative meaning
kəskin acute adjective general
kəskin brazen adjective general
kəskin brutal adjective general
kəskin raging adjective general
kəskin savoury adjective general
kəskin sharp adjective general
kəskin short adjective general
kəskin flashy adjective spoken language
qısa və aydın neat adjective general
kəskin pointed adjective general
kəskin strong adjective general
kəskin wiry adjective general
kəskin clear adjective general
kəskin nice adjective general
kəskin rough adjective general
qısa contracted adjective linguistic
kəskin quick adjective general