• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun qaçırmaq (223 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
boyun qaçırma disavowal noun general
boyun əymə docility noun general
boyun qaçırma elusion noun general
boyun qaçırma equivocation noun general
boyun qaçırma evasion noun general
birbaşa koridora açılan yataq otağı hall-bedroom noun general
boyun ardı nape noun general
boyun neck noun general
boyun yaylığı neckerchief noun general
boyun yaylığı neck-handkerchief noun general
boyun əyməmə non-compliance noun general
bir yerdə işləməkdən boyun qaçırma non-cooperation noun general
birbaşa non-stop noun general
birbaşa döşə dəyən külək noser noun general
boyun qaçırma opt-out noun general
bir ifadənin təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis noun general
bir sözün mənasının təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis noun general
boyun qaçırma prevarication noun general
kalambur pun noun general
kalambur quibble noun general
boyun qaçırma recession noun general
boyun qaçırma refusal noun general
boyun qaçırma repulse noun general
işdən boyun qaçıran adam shirker noun general
işıq vasitəsilə balıq ovlama torch-fishing noun general
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing noun general
kalambur word-play noun general
işdən boyun qaçıran work-shy noun general
olefinlərin birbaşa hidratlaşması hydration of olefines noun general
boyun fəqərəsi jugular vertebra noun general
boyun zənciri neck-chain noun general
neftin birbaşa qovulması straight distillation of petroleum noun general
birbaşa alınmış distillat straight-run distillate noun general
birbaşa qovulan qaz straight-run gas noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
birbaşa qalxan axın through ascendling flow noun general
birbaşa gedən qatar through train noun general
boyun isthmus noun geographical
qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz centrifuge noun technical
boyun qaçırma abjuration noun general
boyun qaçırma diversion noun general
qarrota vasitəsilə edam etmə garrotte noun general
boyun ləçəyi handkerchief noun general
şəkillər vasitəsilə izah etmə illustration noun general
boyun qaçırma negative noun general
boyun əymə prostration noun general
kalambur quirk noun general
boyun əymə submission noun general
boyun qaçırma turn down noun spoken language
xaricə gedən malın ticarət agenti vasitəsilə satılması consignment noun medical
boyun vəziləri gland noun anatomical
boyun qaçırma denial noun general
borcu ödəməkdən boyun qaçırma repudiation noun general
boyun hissəsi neck noun general
boyun qaçırmaq bilk verb general
boyun qaçırmaq blench verb general
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
ağzından qaçırmaq blurt verb general
boyun olmaq bode verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
xronometraj vasitəsilə ölçmək clock verb general
boyun qaçırmaq elude verb general
qalaq vasitəsilə müdafiə etmək embank verb general
boyun qaçırmaq equivocate verb general
boyun qaçırmaq evade verb general
boyun qaçırmaq explain away verb general
boyun qaçırmaq flinch verb general
boyun qaçırmaq forgo verb general
boyun qaçırmaq forswear verb general
hipnoz vasitəsilə yatırtmaq hypnotise verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
cələ vasitəsilə tutmaq net verb general
tələ vasitəsilə tutmaq net verb general
boyun qaçırmaq opt-out verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
boyun qaçırmaq prevaricate verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun qaçırmaq quibble verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun yayınmaq quibble verb general
boyun qaçırmaq renunciate verb general
boyun qaçırmaq resile verb general
boyun qaçırmaq shirk verb general
qorxudub qaçırmaq shoo verb general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon verb general
boyun əymək submit verb general
məhkəmə vasitəsilə təqib etmək sue verb general
boyun qaçırmaq weasel verb general
boyun qaçırmaq repudiate verb general
boyun əymək comply with verb general
ləzzətini qaçırmaq continue persistently verb general
boyun qaçırmaq deviate from verb general
nəzərdən qaçırmaq disdain verb general
məsuliyyətdən boyun qaçırmaq dodge the responsibility verb general
qol-boyun olmaq embrace verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
boyun əymək grovel verb general
qol-boyun olmaq hug one another verb general
qaçırmaq let go verb general
söz qaçırmaq let out a secret verb general
ləzzətini qaçırmaq let the taste escape verb general
nəzərdən qaçırmaq lose sight of verb general
fürsəti əldən qaçırmaq lose the chance verb general
boyun əydirmək make smb. stoop verb general
fürsəti əldən qaçırmaq miss the boat verb general
fürsəti əldən qaçırmaq miss the opportunity verb general
boyun qaçırmaq not to agree with verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
ləzzətini qaçırmaq overdo verb general
qaçırmaq purloin verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
intervü verməkdən boyun qaçırmaq refuse to give an interview verb general
auksion vasitəsilə satmaq sell by auction verb general
qaçırmaq skyjack verb general
nəzərdən qaçırmaq slight verb general
qaçırmaq steal verb general
boyun əymək stoop verb general
nəzərdən qaçırmaq take no notice verb general
qaçırmaq take off verb general
borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq scrimshank verb nautical
qaçırmaq abduct verb general
boyun əymək decline verb general
məhkəmənin çağırışına gəlməkdən boyun qaçırmaq default verb general
boyun qaçırmaq dodge verb general
ağzından qaçırmaq give away verb general
ağzından qaçırmaq leak verb general
əldən qaçırmaq neglect verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
qorxudub qaçırmaq scare verb general
ürküdüb qaçırmaq scare verb general
ağzından qaçırmaq betray verb general
kombayn vasitəsilə yığmaq combine verb general
gözdən qaçırmaq forget verb general
bir şeydən boyun qaçırmaq funk verb general
əldən qaçırmaq miss verb general
fürsəti əldən qaçırmaq nod verb general
gözdən qaçırmaq overpass verb general
poçt vasitəsilə göndərmək post verb general
boyun qaçırmaq sneak verb general
ağzından qaçırmaq spill verb general
reklam vasitəsilə elan vermək exploit verb American
ağzından qaçırmaq babble verb general
boyun əymək bow verb general
baş qaçırmaq hegde verb general
boyun qaçırmaq hegde verb general
gözdən qaçırmaq miss verb general
gözdən qaçırmaq overlook verb general
boyun qaçırmaq balk verb general
boyun əymək bend verb general
nəqliyyat kontoru vasitəsilə göndərmək express verb general
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind verb general
elan vasitəsilə bildirmə advertising adjective general
reklam vasitəsilə bildirmə advertising adjective general
kondensasiya vasitəsilə alınmış condensed adjective general
boyun əyməyən defiant adjective general
boyun qaçıran elusive adjective general
birbaşa deyilməyən implicit adjective general
boyun əyməyən insubordinate adjective general
birbaşa törəyən lineal adjective general
birbaşa non-stop adjective general
birbaşa outspoken adjective general
təsvir vasitəsilə deyilən periphrastic adjective general
boyun əyməyən recalcitrant adjective general
boyun əyməyən refractory adjective general
birbaşa straightforward adjective general
birbaşa through adjective general
boyun neck adjective general
boyun cervical adjective anatomical
boyun jugular adjective anatomical
birbaşa direct adjective general
boyun qaçıran evasive adjective general
boyun əyməyən unbowed adjective general
birbaşa direct adverb general
birbaşa downright adverb general
birbaşa due adverb general
birbaşa non-stop adverb general
birbaşa on and on adverb general
təsvir vasitəsilə periphrastically adverb general
vasitəsilə by way of adverb general
danışıq vasitəsilə by negotiation adverb general
qol-boyun in an embrace adverb general
birbaşa straight adverb general
birbaşa dead adverb general
bunun vasitəsilə herewith adverb general
birbaşa outright adverb general
birbaşa directly adverb general
eşitmə vasitəsilə orally adverb general
... vasitəsilə via preposition general
vasitəsilə by means of preposition general
vasitəsilə by the use of preposition general
vasitəsilə through preposition general
... vasitəsilə whereby relative pronoun general
şüa vasitəsilə mərminin yönəldilməsi beam-rider guidance phrases general
boyun əymək bend the neck phrases general
vasitəsilə by dint of phrases general
vasitəsilə by feat of phrases general
vasitəsilə care of phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
boyun əymək knock under phrases general
sirri ağızdan qaçırmaq let the cat out of the bag phrases general
boyun qaçırmaq opt out phrases general
qorxudub qaçırmaq scare away phrases general
ürküdüb qaçırmaq scare away phrases general
qorxudub qaçırmaq scare off phrases general
ürküdüb qaçırmaq scare off phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək send by the post phrases general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon of phrases general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon out phrases general
ağzından qaçırmaq spill the beans phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək trasmit by the post phrases general
qaçırmaq walk away with phrases general
qaçırmaq walk off with phrases general
ağızdan qaçırmaq let the cat out of the bag phrases general
ağzından qaçırmaq let on phrases spoken language
boyun venası jugular vein phrases anatomical
nəzərdən qaçırmaq lose of phrases general
boyun qaçırmaq shift off phrases general
sözsüz boyun əymək own up phrases spoken language
sözsüz boyun itaət etmək own up phrases spoken language