• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kation fəal maddə (96 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
canına çəkən maddə absorbent noun general
özünə çəkən maddə absorbent noun general
uducu maddə absorbent noun general
yapışqan maddə adhesive noun general
maddə article noun general
ağardıcı maddə bleach noun general
aşındırıcı maddə caustic noun general
yeyici maddə caustic noun general
maddə clause noun general
narkotik maddə cocaine noun general
tezalışan maddə combustible noun general
tezalovlanan maddə combustible noun general
yuyucu maddə detergent noun general
partlayıcı maddə explosive noun general
bakteriyaları məhvedən maddə germicide noun general
metalın möhkəmliyini təmin edən maddə hardener noun general
narkotik maddə qatılmış spirtli içki hocus noun general
uyuşdurucu maddə qatılmış spirtli içki hocus noun general
fəal adam hustler noun general
maddə item noun general
yağlayıcı maddə lubricant noun general
maddə matter noun general
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine noun general
yeyici maddə mordant noun general
narkotik maddə narcotic noun general
ətirli maddə odorant noun general
iy ifraz edən maddə odorant noun general
iyli maddə odorant noun general
gizli yolla narkotik maddə satan peddler noun general
həşəratları qovan kimyəvi maddə repellent noun general
maddə stuff noun general
maddə substance noun general
dəri aşılayıcı maddə tan noun general
uducu maddə absorber noun general
fəal adsorbsiya activated adsorption noun general
fəal alüminium oksidi activated alumina noun general
fəal kömür activated coal noun general
fəal qaz active gas noun general
fəal iştirak active participation noun general
büzücü maddə astringent noun general
kation cation noun general
kation fəal maddə cation-active substance noun general
kation inhibitoru cationic inhibitor noun general
kation polimerləşməsi cationic polymerization noun general
kimyəvi maddə chemical noun general
zəhərli kimyəvi maddə chemical poison noun general
təmizləyici maddə cleanser noun general
boyayıcı maddə dye-stuff noun general
fəal tələbə industrious student noun general
səthi-aktiv maddə surfactant noun general
fəal the most active member noun general
qələvi ağ maddə potash noun chemistry
özlü maddə glair noun general
selikli maddə glair noun general
yumşaldılmış və əzilmiş maddə mash noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
cilalama üçün maddə polish noun general
pardaqlama üçün maddə polish noun general
neftdən alınan mumabənzər ağ maddə wax noun general
narkotik maddə opiate noun general
maddə subsection noun general
maddə body noun general
fəal iştirak etmək take an active part verb general
fitili və ya partlayıcı maddə qoymaq prime verb general
narkotik maddə və ya dopinq vermək dope verb general
fəal olmaq zip verb general
fəal active adjective general
fəal energetic adjective general
fəal operative adjective general
kation cationic adjective general
fəal industrious adjective general
fəal aggressive adjective general
fəal busy adjective general
fəal dynamic adjective general
fəal dynamical adjective general
fəal flush adjective general
fəal hearty adjective general
fəal quick adjective general
qeyri-fəal dormant adjective general
fəal youthful adjective general
əqli cəhətdən fəal operational adjective general
qeyri-fəal inactive adjective computer
fəal actively adverb general
fəal sürətdə actively adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
fəal energetically adverb general
maddə-maddə in all respects adverb general
maddə-maddə paragraph by paragraph adverb general
maddə-maddə point by point adverb general
narkotik maddə alverçisi drug trafficker phrases general
narkotik maddə qaçaqçısı drug trafficker phrases general
partlayıcı maddə explosive substance phrases general
qeyri-üzvi maddə inorganic matter phrases general
üzvi maddə organic matter phrases general
təhlükəsiz partlayıcı maddə permissible explosive phrases general