• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

keçirmək: Yönəldərək, istiqamətləndirərək bir yerdən keçib getməsinə, ya bir yerə keçməsin Read more
Translation of keçirmək (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
keçirmək communicate verb general
keçirmək quench verb general
keçirmək blow out verb general
keçirmək get through verb general
keçirmək transfer verb general
keçirmək convey verb general
keçirmək pass verb general
keçirmək relegate verb general
keçirmək spend verb general
keçirmək set verb general
keçirmək feel verb general
keçirmək conduct verb general
keçirmək switch verb computer
keçirmək toggle verb computer
keçirmək carry verb general
keçirmək push verb general
keçirmək hold verb general
təcrübədən keçirmək assay noun general
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation noun general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
təcrübədən keçirmək test verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
lotereya oyunu keçirmək raffle verb general
ət maşınından keçirmək mince verb general
yarışda sınaqdan keçirmək match verb general
həyata keçirmək wage verb general
müşavirə keçirmək deliberate verb general
ələ keçirmək appropriate for verb general
gizli seçki keçirmək ballot verb general
gözdən keçirmək scrutinize verb general
köçəri həyat keçirmək nomadize verb general
həyata keçirmək effectuate verb general
mitinq keçirmək hold meetings verb general
gizlicə keçirmək worm verb general
devalvasiya keçirmək devalue verb general
məzuniyyət keçirmək vacation verb general
vaxt keçirmək while verb general
təcrübədən keçirmək try verb general
sınaqdan keçirmək test verb general
vaxtını əyyaşlıqda keçirmək revel verb general
ehtiyat yola keçirmək sidetrack verb railway
həyata keçirmək actualise verb general
təşviş keçirmək be agitated verb general
bayram keçirmək commemorate verb general
şadaradan keçirmək bolt verb general
süzgəcdən keçirmək clarify verb general
həyata keçirmək carry through verb general
təlaş keçirmək be disturbed verb general
nəzərdən keçirmək look over verb general
həyata keçirmək effect verb general
diqqətlə nəzərdən keçirmək bolt verb figurative meaning
səsvermə keçirmək take a vote verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
nəzərdən keçirmək look through verb general
güzəran keçirmək live verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
sücgəcdən keçirmək infiltrate verb general
içindən qalvanik cərəyan keçirmək electroplate verb general
ötəri gözdən keçirmək glance over verb general
sınaq keçirmək conduct a trial verb general
qapalı iclas keçirmək meet in closed session verb general
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
təşviş keçirmək be in agitation verb general
tibbi müayinədən keçirmək vet verb general
gözdən keçirmək overview verb general
təcrübədən keçirmək experience verb general
süzgəcdən keçirmək infiltrate verb general
süzgəcdən keçirmək filtrate verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
kanalla keçirmək canal verb general
ələ keçirmək catch verb general
həyata keçirmək occur verb general
həyata keçirmək realise verb general
ələkdən keçirmək sift verb general
həyata keçirmək vivify verb general
xəlbirdən keçirmək sieve verb general
ələkdən keçirmək sieve verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
başına keçirmək pull over verb general
təcrübədən keçirmək experiment verb general
sınaqdan keçirmək try verb general
gözdən keçirmək thumb verb general
həyata keçirmək materialise verb general
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate verb general
bir-birinə keçirmək intertwine verb general
nəzərdən keçirmək survey verb general
həyata keçirmək perform verb general
diqqətlə gözdən keçirmək scrutinise verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
vaxtını kefdə keçirmək revel verb general
ələ keçirmək appropriate to verb general
attestasiyadan keçirmək attest verb general
bərəilə keçirmək ferry verb general
senzuradan keçirmək censor verb general
senzor nəzarətindən keçirmək censor verb general
nigaranlıq keçirmək worry verb general
ələkdən keçirmək bolt verb general
başına kəmsik keçirmək torture verb general
həyata keçirmək compass verb general
həyata keçirmək execute verb general
həyata keçirmək materialize verb general
şlüzdan keçirmək lock through verb general
gözdən keçirmək examine verb general
ələ keçirmək take over verb general
ötəri nəzərdən keçirmək scan verb general
ələ keçirmək intercept verb general
həyata keçirmək implement verb general
sınaqdan keçirmək go through verb general
həyata keçirmək fullfil verb general
eksperiment keçirmək experimentalise verb general
həyata keçirmək embody verb general
süzgəcdən keçirmək filter verb general
gözdən keçirmək eye verb general
həyata keçirmək accomplish verb general
başına kəmsik keçirmək leash verb general
gözdən keçirmək scan verb general
pendirtəraşdan keçirmək grate verb general
tədricən həyata keçirmək phase verb general
nəzərdən keçirmək get through verb general
yenidən imtahan keçirmək retake verb general
nəzərdən keçirmək examine verb general
ələ keçirmək capture verb general
ələ keçirmək buy verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
kampaniya keçirmək campaign verb general
diqqətlə nəzərdən keçirmək search verb general
həyata keçirmək root verb general
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
gözdən keçirmək vet verb general
vaxt keçirmək amuse verb general
gömrük yoxlanışı keçirmək rummage verb general
övliyalar sırasına keçirmək beatify verb general
salla keçirmək raft verb general
pozğun həyat keçirmək philander verb general
yüksək dini rütbəyə keçirmək frock verb general
vaxtını boş-boşuna keçirmək meander verb general
həyata keçirmək carry out verb general
sürtkəcdən keçirmək grate verb general
zorla keçirmək bulldoze verb general
mərhələlərlə keçirmək relay verb general
həyəcan keçirmək care verb general
nəzərdən keçirmək vet verb general
tüfeyli həyat keçirmək sponge verb general
yaltaqlanmaq ələ keçirmək wheedle verb general
gözdən keçirmək survey verb general
şadaradan keçirmək riddle verb general
ələ keçirmək appropriate verb general
xəlbirdən keçirmək riddle verb general
sınaqdan keçirmək prove verb general
təlaş hissi keçirmək whirl verb general
qışı isti ölkələrdə keçirmək hibernate verb general
nəzərdən keçirmək browse verb general
ələ keçirmək net verb general
yerinə keçirmək fit verb general
nəzərdən keçirmək sit verb general
həyata keçirmək complete verb general
həyata keçirmək do verb general
həyata keçirmək enforce verb general
bərə ilə keçirmək raft verb general
şadaradan keçirmək screen verb general
cərrahiyə əməliyyatı keçirmək operate verb medical
xəlbirdən keçirmək screen verb general
nəsildən-nəslə keçirmək propagate verb general
təntənəli mərasim keçirmək observe verb general
ələ keçirmək seize verb general
həyata keçirmək exercise verb general
ələ keçirmək tackle verb sport
növbəti sinfə keçirmək promote verb general
tələsik keçirmək rush verb general
həyəcan keçirmək feel verb general
vaxtını keçirmək exceed verb general
tez keçirmək rush verb general
həyata keçirmək translate verb figurative meaning
vaxt keçirmək lead verb general
süzgəcdən keçirmək strain verb general
səhmlərlə əməliyyat həyata keçirmək operate verb finance
gözdən keçirmək browse verb computer
ələ keçirmək pot verb general
nəzərdən keçirmək travel verb general
əməliyyat keçirmək operate verb military
qayıqla keçirmək row verb general
hərbi əməliyyat keçirmək operate verb military
vaxt keçirmək have verb general
həyata keçirmək make verb general
xəstəlik keçirmək have verb general
ələ keçirmək carry verb general
bayram keçirmək hold verb general
həyata keçirmək carry into effect phrases general
vaxtı şən keçirmək have fun phrases general
vaxt keçirmək spend time phrases general
gözdən keçirmək look through phrases general
nəzərdən keçirmək look through phrases general
iclas keçirmək hold a meeting phrases general
boş vaxt keçirmək kill time phrases general
vaxt keçirmək beguile the time phrases general
həyata keçirmək bring into effect phrases general
təcrübə keçirmək try on phrases spoken language
nəzarətsiz həyat tərzi keçirmək run wild phrases general