• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of keep (195 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
keep saxlama noun general
keep qida noun general
keep yemək noun general
keep dolanacaq noun general
keep geyim noun general
keep yemək-içmək noun general
keep gözləmək verb general
keep tutmaq verb general
keep bəkləmək verb general
keep saxlamaq verb general
keep sahib olmaq verb general
keep olmaq verb general
keep təmin etmək verb general
keep baxmaq verb general
keep satışda olmaq verb general
keep buraxmamaq verb general
keep mühafizə etmək verb general
keep qorumaq verb general
keep hifz etmək verb general
keep hərəkət etmək verb general
keep getmək verb general
keep kənara çıxmamaq verb general
keep əməl etmək verb general
keep yayınmamaq verb general
keep açmamaq verb general
keep müntəzəm olaraq yığışdırmaq verb general
keep qaydada saxlamaq verb general
keep yadda saxlamaq verb general
keep one another informed xəbərləşmək verb general
keep the law qanunu gözləmək verb general
keep the goal qapıda durmaq verb general
keep one's balance tarazlığı saxlamaq verb general
keep a secret sirr saxlamaq verb general
keep patience qərar tutmaq verb general
keep warm qızdırmaq verb general
keep in secret gizli saxlamaq verb general
keep a servant nökər saxlamaq verb general
keep the bank bank qoymaq verb general
make smb. keep silence yumdurmaq verb general
keep a diary gündəlik tutmaq verb general
keep a date görüşə gəlmək verb general
make smb. keep silence susdurmaq verb general
keep a diet pəhriz saxlamaq verb general
keep an appointment görüşə gəlmək verb general
keep one's neutrality neytrallığını saxlamaq verb general
keep order qanun-qaydanı gözləmək verb general
keep one's word sözündə durmaq verb general
keep the schedule müddəti gözləmək verb general
keep one's promise əhdə vəfa etmək verb general
keep one's promise vədinə əməl etmək verb general
keep as a souvenir yadigar saxlamaq verb general
keep down the initiative təşəbbüsü boğmaq verb general
keep a diet pəhrizə riayət etmək verb general
keep the schedule cədvələ riayət etmək verb general
keep in order səliqə-səhmanda saxlamaq verb general
keep one's promise vədəyə düz çıxmaq verb general
time keep within the time limit reqlament ə riayət etmək verb general
fail to keep pace with life həyatdan geri qalmaq verb general
keep within the law qanuna riayət etmək verb general
keep the instructions təlimata əməl etmək verb general
keep order qayda-qanuna riayət etmək verb general
keep the rules qaydaya riayət etmək verb general
keep the idea that fikirdə olmaq verb general
keep within limits ölçünü gözləmək verb general
keep aloof from yaxasını kənara çəkmək verb general
keep one's temper səbir etmək verb general
keep in memory yadda saxlamaq verb general
keep friendly relations oturub-durmaq verb general
be made to keep silence susdurulmaq verb general
keep oneself to oneself qaraqabaq olmaq verb general
keep down tabelikdə saxlamaq verb general
keep one's turn öz növbəsini gözləmək verb general
keep one's mouth shut ağız yummaq verb general
keep from bir kəsdən nəsə gizləmək verb general
keep the rules qayda-qanuna riayət etmək verb general
keep be kept down qısnanmaq verb general
keep up a correspondence yazışmaq verb general
keep silent susmaq verb general
keep quiet qısmaq verb general
keep in check cilovlamaq verb general
keep down əzişdirmək verb general
keep up davam etdirmək verb general
keep silent sükut etmək verb general
keep pace with ayaqlaşmaq verb general
keep oneself gizləmək verb general
keep up qorumaq verb general
keep silence sakitliyi gözləmək verb general
keep back dala salmaq verb general
keep aside kənarda durmaq verb general
keep up ayaqda tutmaq verb general
keep up davam etmək verb general
keep on davam etmək verb general
keep down sıxmaq verb general
keep apart yan gəzmək verb general
keep guard qarovul durmaq verb general
keep track ləpir tutmaq verb general
keep away from kənarlaşmaq verb general
keep back gizləmək verb general
keep back çıxmaq verb general
keep up ayaqlaşmaq verb general
keep silence sükutu saxlamaq verb general
keep down boğmalamaq verb general
keep down pəncələmək verb general
keep down sıxışdırmaq verb general
keep discipline intizam gözləmək verb general
keep neutrality neytrallığı saxlamaq verb general
keep aloof xüsusiləşmək verb general
keep off əyləmək verb general
keep diet pəhriz gözləmək verb general
keep in mind xatırlamaq verb general
keep alive yaşatmaq verb general
keep close kəsdirmək verb general
keep watch qarovul çəkmək verb general
keep watch keşik çəkmək verb general
able to keep secrets ağzıbütöv adjective general
keep abreast of the times zamanla ayaqlaşmaq phrases general
keep on the right track düzgün yolla getmək phrases general
keep a shop ticarətlə məşğul olmaq phrases general
keep to the subject mövzudan kənara çıxmamaq phrases general
keep the wolf from the doctor bir təhər keçinmək phrases general
keep the house evi qaydasında saxlamaq phrases general
keep out of smth. bir şeyə qarışmamaq phrases general
keep one's wits about one özünü itirməmək phrases general
keep one's eyes peeled sayıq olmaq phrases general
keep body and soul together bir təhər dolanmaq phrases general
keep at length arada məsafə saxlamaq phrases general
keep at length arada pərdə saxlamaq phrases general
keep the flag flying əhval-ruhiyyəli olmaq phrases general
keep an open table qonaqpərvər olmaq phrases general
keep a promise vədə əməl etmək phrases general
keep smb. on tenterhooks bir kəsi narahat vəziyyətdə saxlamaq phrases general
keep ground geri çəkilməmək phrases general
keep the flag flying bayrağı uca tutmaq phrases general
keep guard növbə çəkmək phrases general
keep a still tongue in one's head susmaq phrases general
keep smb. in play bir kəsə dincəlməyə imkan verməmək phrases general
keep one's mind on smth. bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq phrases general
keep the wolf from the doctor özünü bir təhər dolandırmaq phrases general
keep one's promise vədini yerinə yetirmək phrases general
keep a grim silence cınqırını çıxarmamaq phrases general
keep the weather gauge of üstünlüyə malik olmaq phrases general
keep abreast of the times həyatdan geri qalmamaq phrases general
keep abreast with cərgə ilə getmək phrases general
keep house ev təsərrüfatı ilə məşğul olmaq phrases general
keep body and soul together çətin dolanmaq phrases general
keep silence susmaq phrases general
keep fit sağlam və gümrah olmaq phrases general
keep ground öz dediyindən dönməmək phrases general
keep ground mövqeyini əldən verməmək phrases general
keep a maid qarabaş saxlamaq phrases general
keep a maid qulluqçu saxlamaq phrases general
keep poultry ev quşları saxlamaq phrases general
keep secret sirr saxlamaq phrases general
keep the flag flying təslim olmamaq phrases general
keep in mind unutmamaq phrases general
keep guard qarovulda durmaq phrases general
May God keep! Allah saxlasın! phrases general
keep sentry növbə çəkmək phrases general
keep on davam etmək phrases general
keep alive yaşatmaq phrases general
keep order intizama riayət etmək phrases general
keep a diary gündəlik tutmaq phrases general
keep a secret sirr saxlamaq phrases general
keep the goal qapını qorumaq phrases sport
keep the goal qapıda durmaq phrases sport
keep one's temper təmkinini saxlamaq phrases general
keep in mind yadda saxlamaq phrases general
keep to the subject mətləbdən kənara çıxmamaq phrases general
keep smb. awake bir kəsi yatmağa qoymamaq phrases general
keep one's wits about one başını itirmək phrases general
keep one's eyes peeled göz-qulaq olmaq phrases general
keep one's eyes peeled gözdən qaçırmamaq phrases general
keep house ev işləri ilə məşğul olmaq phrases general
keep smb. awake bir kəsi oyaq saxlamaq phrases general
keep the field hərbi əməliyyat aparmaq phrases general
keep sentry keşik çəkmək phrases general
keep one's head above water baş girləmək phrases general
keep shady kölgədə qalmaq phrases general
keep the field hərbi əməliyyata başlamaq phrases general
keep trace of smth. bir şeyi izləmək phrases general
keep a grim silence səsini çıxarmamaq phrases general
keep one's mouth tight shut susmaq phrases general
keep abreast of cərgə ilə getmək phrases general
keep one's tail up quyruğunu qaldırmaq phrases general
keep a House yetərsayı təmin etmək phrases general
keep the flag flying mübariz olmaq phrases general
keep changing one's ideas qəlibdən qəlibə girmək phrases general
keep trace of smb. bir kəsi izləmək phrases general
keep one's head above water baş saxlamaq phrases general
keep smb. on the run bir kəsə rahatlıq verməmək phrases general
keep on çıxartmamaq phrases general
keep a watch over smb. bir kəsi gözətləmək phrases general
keep a watch over smth. bir şeyi güdmək phrases general
keep a watch over smb. bir kəsi güdmək phrases general
keep a watch over smth. bir şeyi gözətləmək phrases general