• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kiçik bayraqlarla məlumat vermək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məlumat announcement noun general
kiçik körfəz backwater noun general
kiçik istehsalçı backyarder noun general
kiçik şəhər borough noun general
kiçik çay brook noun general
kiçik fayton brougham noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
məlumat bulletin noun general
məlumat vərəqəsi bulletin noun general
kiçik qardaş cadet noun general
kiçik oğul cadet noun general
kiçik parça cantlet noun general
kiçik şəlalə cascade noun general
məlumat cognition noun general
məlumat cognizance noun general
isti ölkələrdə yaşayan əlvan tüklü kiçik quş colibri noun general
məlumat verən communicant noun general
məlumat vermə communication noun general
rəsmi məlumat communique noun general
kiçik meşə coppice noun general
kiçik meşə copse noun general
kiçik buxta cove noun general
kiçik körfəz cove noun general
kiçik ferma croft noun general
kiçik təsərrüfat croft noun general
zinət vermək decorate noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dingey noun general
iki avarlı kiçik qayıq dingey noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
iki avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
kiçik çay dribble noun general
kiçik few noun general
kiçik fleyta fife noun general
kiçik fiqur figurine noun general
kiçik heykəl figurine noun general
kiçik şeylər oğrusu filcher noun general
tüstü vermək üçün aparat fumigator noun general
coğrafi məlumat kitabı gazette noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
məlumat kitabçası guidebook noun general
məlumat kitabçası handbook noun general
kiçik təpə hillhock noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat information noun general
məlumat verən informer noun general
kiçik körfəz inlet noun general
ən kiçik məbləğ iota noun general
kiçik ada islet noun general
kiçik junior noun general
kiçik təpə knoll noun general
məlumat knowing noun general
kiçik karpal lance-corporal noun general
kiçik qucaq iti lapdog noun general
18 yaşdan kiçik olanlar minority noun general
məlumat bülleteni news-letter noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
məlumat notion noun general
kiçik əsər opuscule noun general
kiçik çətir parasol noun general
məlumat proposition noun general
kiçik çay rill noun general
ilk məlumat rudiments noun general
kiçik divan sette noun general
kiçik qığılcım sparkle noun general
kiçik budaq sprig noun general
kiçik heykəl statuette noun general
kiçik çay streamlet noun general
kiçik zabit subaltern noun general
kiçik boru tubule noun general
kiçik bürc turret noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
kiçik süpürgə whisk noun general
kiçik qapı wicket noun general
qısa məlumat newsletter noun general
kiçik fermer smallholder noun general
kiçik icarədar smallholder noun general
nəsihət vermək admonish noun general
məlumat communication noun general
məlumat despatch noun general
məlumat dispatch noun general
kiçik kaloriya gram-calorie noun general
kirəyə vermək hire out noun general
kiçik əqrəb hour-hand noun general
məlumat bürosu information bureau noun general
məlumat şöbəsi information department noun general
məlumat bürosu inquiry office noun general
kiçik leytenant junior lieutenant noun general
kiçik hissə lesser part noun general
məlumat notification noun general
böyük-kiçik one and all noun general
kiçik çillə period of twenty days of winter noun general
qələmə vermək present noun general
məlumat kitabı reference book noun general
kiçik ton short ton noun general
kiçik kilsə shrine noun general
kiçik kaloriya small calorie noun general
kiçik fərq small difference noun general
kiçik hərf small letter noun general
kiçik doza underdose noun general
Kiçik ayı bürcü Ursa Minor noun general
şifahi məlumat verbal communication noun general
kiçik bacı sissy noun spoken language
bayraqcıqlarla xəbər vermək wig-wag noun spoken language
bayraqcıqlarla işarə vermək wig-wag noun spoken language
mənfi elektriklə elektriklənən ən kiçik zərrə electron noun physics
kiçik planet asteroid noun astronomical
bitmə siqnalı vermək sound off quarters noun nautical
kiçik kilsə chapel noun church
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
xov vermək teasel noun textile
məlumat brief noun general
məlumat vərəqəsi brief noun general
kiçik yeməkxana cabaret noun general
kiçik qutu cabinet noun general
kiçik arvad concubine noun general
gizli məlumat confidence noun general
kiçik anbar cupboard noun general
rəsmi məlumat dispatch noun general
məlumat mənbəyi enlightener noun general
kiçik parça fritter noun general
kiçik tikə fritter noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
kiçik çəkic hammer noun general
turistlər üçün məlumat kitabçası handbook noun general
məlumat intelligence noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
məlumat sızması leak noun general
məlumat message noun general
hər hansı bir obyektin kiçik ölçülü modeli miniature noun general
məlumat news noun general
məlumat vermə news noun general
kiçik məqalə paragraph noun general
qısa məlumat paragraph noun general
kiçik qarovul dəstəsi picket noun general
məlumat report noun general
çox kiçik boylu adam shrimp noun general
kiçik məqalə sketch noun general
statistik məlumat statistics noun general
kiçik vaqon streetcar noun general
kiçik ləpə swell noun general
kiçik formatlı şəkilli qəzet tabloid noun general
kiçik vaqon tram noun general
kiçik vaqon trolley noun general
məlumat bazası database noun general
kiçik xətt doodle noun spoken language
kiçik qədəh pony noun spoken language
kiçik məbləğ pul shoe-string noun spoken language
məlumat səviyyəsi horizon noun figurative meaning
kiçik çay nymph noun figurative meaning
suyun axması üçün kiçik kanal outfall noun archaism
məlumat şöbəsi morgue noun french
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
qrupda ən kiçik baby noun general
kiçik dirək block noun general
kiçik damba causeway noun general
kiçik dağ chute noun general
kiçik otaq crib noun general
nişan vermək decorate noun general
orden vermək decorate noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
kiçik məqalə item noun general
məlumat item noun general
məlumat knowledge noun general
kiçik həcmli üyüdücü aparat mill noun general
kiçik həcmli üyüdücü maşın mill noun general
kiçik qabaritli avtomobil pony noun general
məlumat presentation noun general
məlumat statement noun general
kiçik çay creek noun American
kiçik kötük block noun general
kiçik ləpə chop noun general
ümumi məlumat minute noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
məlumat reference noun general
məlumat kitabçası guide noun general
məlumat vahidi item noun general
kiçik araba wagon noun general
kiçik rəsm clipart noun computer
məlumat info noun computer
kiçik hərflə lowercase noun computer
baş vermək occur noun computer
məlumat kitabçası companion noun general
gizli məlumat dope noun general
kiçik halqa circle noun general
kiçik körfəz hole noun general
bəraət vermək absolve verb general
səlahiyyət vermək accredit verb general
vəkalət vermək accredit verb general
bəraət vermək acquit verb general
bəraət vermək acquit of verb general
bəraət vermək acquitt verb general
and vermək adjure verb general
öyüd-nəsihət vermək admonish verb general
gələcəkdən xəbər vermək adumbrate verb general
təkan vermək advantage verb general
üstünlük vermək advantage verb general
elan vermək advertise verb general
məsləhət vermək advise verb general
havaya vermək aerate verb general
can vermək agonise verb general
həyəcan siqnalı vermək alarm verb general
məlumat vermək allege verb general
pay vermək allocate verb general
icazə vermək allow verb general
izin vermək allow verb general
əlifba sırası ilə vermək alphabetize verb general
amerikan vətəndaşlığı vermək americanize verb general
qısa izahat vermək annotate verb general
qeydlər vermək annotate verb general
bəyanat vermək announce verb general
məlumat vermək announce verb general
xəbər vermək announce verb general
cavab vermək answer verb general
şagirdliyə vermək apprentice verb general
məlumat vermək apprise verb general
xəbər vermək apprise verb general
xəcalət vermək ashame verb general
razılıq vermək assent verb general
şəhadət vermək attest verb general
zinət vermək attire verb general
gələcəkdən xəbər vermək augur verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
icazə vermək authorise verb general
izin vermək authorise verb general
mükafat vermək award verb general
əldən vermək balk verb general
səs vermək ballot verb general
banket vermək banquet verb general
ziyafət vermək banquet verb general
şüa vermək beam verb general
xeyir-dua vermək beatify verb general
bəzək vermək beautify verb general
zinət vermək beautify verb general
təskinlik vermək becalm verb general
işarə vermək beck verb general
bəzək vermək bedeck verb general
zinət vermək bedeck verb general
baş vermək befall verb general
üz vermək befall verb general
əl vermək befit verb general
fayda vermək benefit verb general
xeyir vermək benefit verb general
tüstü vermək besmoke verb general
ənam vermək bestow verb general
hədiyyə vermək bestow verb general
vermək bestow verb general
baş vermək betide verb general
hadisə baş vermək betide verb general
üz vermək betide verb general
xəbər vermək betoken verb general
qiymət vermək bid verb general
acı dad vermək bitter verb general
çənəyə vermək blab verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
hamıya xəbər vermək blazon verb general
xəbər vermək blazon verb general
xeyir-dua vermək bless verb general
ziyan vermək blight verb general
hisə vermək bloat verb general
elan vermək blurb verb general
reklam elanı vermək blurb verb general
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
söz vermək bode verb general
xəbər vermək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
buğa vermək boiled down verb general
ürək vermək bolden verb general
rüşvət vermək bribe verb general
büruzə vermək bring out verb general
tərbiyə vermək bring up verb general
xəbər vermək broadcast verb general
tunc rəngi vermək bronze verb general
şeypurla signal vermək bugle verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
fidyə vermək buy off verb general
abrını vermək call down verb general
cəza vermək cane verb general
xəbər vermək caution verb general
vermək cede verb general
xarakteristika vermək characterise verb general
imtiyaz vermək charter verb general
cəza vermək chasten verb general
bədən cəzası vermək chastise verb general
cəza vermək chastise verb general
ürək vermək cheer up verb general
cəsarət vermək cheer up verb general
cücərti vermək chit verb general
əldən vermək chuck away verb general
fürsəti fövtə vermək chuck away verb general
şəhər görkəmi vermək citify verb general
xəbər vermək clue verb general
baş vermək come about verb general
baş vermək come of verb general
təsəlli vermək comfort verb general
təskinlik vermək comfort verb general
əmr vermək command verb general
kommentari vermək comment verb general
başsağlığı vermək commiserate verb general
səlahiyyət vermək commission verb general