• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kiçik dövlət möhürü (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
var-dövlət affluence noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
muxtar dövlət autonomy noun general
kiçik körfəz backwater noun general
kiçik istehsalçı backyarder noun general
savaşan dövlət belligerent noun general
var-dövlət bequest noun general
kiçik şəhər borough noun general
böyük dövlət möhürü broadseal noun general
kiçik çay brook noun general
kiçik fayton brougham noun general
kiçik qardaş cadet noun general
kiçik oğul cadet noun general
kiçik parça cantlet noun general
kiçik şəlalə cascade noun general
isti ölkələrdə yaşayan əlvan tüklü kiçik quş colibri noun general
dövlət commonwealth noun general
kiçik meşə coppice noun general
kiçik meşə copse noun general
kiçik buxta cove noun general
kiçik körfəz cove noun general
kiçik ferma croft noun general
kiçik təsərrüfat croft noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dingey noun general
iki avarlı kiçik qayıq dingey noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
iki avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
kiçik çay dribble noun general
dövlət xəzinəsi exchequer noun general
kiçik few noun general
kiçik fleyta fife noun general
kiçik fiqur figurine noun general
kiçik heykəl figurine noun general
kiçik şeylər oğrusu filcher noun general
faizli dövlət kağızlarının sahibi fundholder noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
əyar möhürü hallmark noun general
prob möhürü hallmark noun general
kiçik təpə hillhock noun general
kiçik körfəz inlet noun general
ən kiçik məbləğ iota noun general
kiçik ada islet noun general
kiçik junior noun general
dövlət kingdom noun general
kiçik təpə knoll noun general
kiçik karpal lance-corporal noun general
kiçik qucaq iti lapdog noun general
var-dövlət luxury noun general
18 yaşdan kiçik olanlar minority noun general
dövlət idarələrində səriştəsizlik misgovernment noun general
dövlət statusu nationhood noun general
bitərəf dövlət neutral noun general
dövlət məmuru office-bearer noun general
var-dövlət opulence noun general
kiçik əsər opuscule noun general
kiçik çətir parasol noun general
parlamentli dövlət sistemi parliamentarism noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
poçt möhürü postmark noun general
dövlət profusion noun general
dövlət realm noun general
mal-dövlət riches noun general
dövlət richness noun general
kiçik çay rill noun general
kiçik divan sette noun general
kiçik qığılcım sparkle noun general
kiçik budaq sprig noun general
dövlət xadimi statesman noun general
kiçik heykəl statuette noun general
kiçik çay streamlet noun general
kiçik zabit subaltern noun general
güclü dövlət superpower noun general
qüvvətli dövlət superpower noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
kiçik boru tubule noun general
kiçik bürc turret noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
var-dövlət wealth noun general
kiçik süpürgə whisk noun general
kiçik qapı wicket noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
kiçik fermer smallholder noun general
kiçik icarədar smallholder noun general
mal-dövlət belongings noun general
dövlət çevrilişi coup d'etat noun general
federativ dövlət federal state noun general
dövlət qurumları government bodies noun general
dövlət inhisarı government monopoly noun general
kiçik kaloriya gram-calorie noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
kiçik əqrəb hour-hand noun general
kiçik leytenant junior lieutenant noun general
kiçik hissə lesser part noun general
dövlət himni national anthem noun general
dövlət borcu national debt noun general
Dövlət gerbi National Emblem noun general
böyük-kiçik one and all noun general
kiçik çillə period of twenty days of winter noun general
dövlət quruluşu political system noun general
dövlət polity noun general
mal-dövlət property noun general
var-dövlət riches noun general
dövlət katibi Secretary of State noun general
kiçik ton short ton noun general
kiçik kilsə shrine noun general
kiçik kaloriya small calorie noun general
kiçik fərq small difference noun general
kiçik hərf small letter noun general
dövlət hakimiyyəti State authority noun general
dövlət bankı State bank noun general
dövlət canisi state criminal noun general
Dövlət gerbi State Emblem noun general
dövlət bayrağı State flag noun general
dövlət sərhədi State frontier noun general
dövlət təsisatı State institution noun general
dövlət istiqrazı state loan noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dövlət xəzinəsi state treasury noun general
dövlət cinayəti treason noun general
kiçik doza underdose noun general
Kiçik ayı bürcü Ursa Minor noun general
kiçik bacı sissy noun spoken language
mənfi elektriklə elektriklənən ən kiçik zərrə electron noun physics
kiçik planet asteroid noun astronomical
dövlət nəzarətinin azaldılması deregulation noun political
kiçik kilsə chapel noun church
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
kiçik yeməkxana cabaret noun general
kiçik qutu cabinet noun general
kiçik arvad concubine noun general
kiçik anbar cupboard noun general
bir qrup dövlət arasında dostluq sazişi entente noun general
dövlət estate noun general
kiçik parça fritter noun general
kiçik tikə fritter noun general
kiçik çəkic hammer noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
hər hansı bir obyektin kiçik ölçülü modeli miniature noun general
var-dövlət money-bag noun general
kiçik məqalə paragraph noun general
kiçik qarovul dəstəsi picket noun general
dövlət purse noun general
çox kiçik boylu adam shrimp noun general
kiçik məqalə sketch noun general
dövlət state noun general
kiçik vaqon streetcar noun general
kiçik ləpə swell noun general
kiçik formatlı şəkilli qəzet tabloid noun general
kiçik vaqon tram noun general
dövlət xəzinəsi treasury noun general
kiçik vaqon trolley noun general
hamiliyi icra edən dövlət trustee noun general
qəyyumluğu icra edən dövlət trustee noun general
kiçik xətt doodle noun spoken language
kiçik qədəh pony noun spoken language
kiçik məbləğ pul shoe-string noun spoken language
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
kiçik çay nymph noun figurative meaning
suyun axması üçün kiçik kanal outfall noun archaism
qrupda ən kiçik baby noun general
kiçik dirək block noun general
həvəsləndirici dövlət mükafatı bounty noun general
kiçik damba causeway noun general
kiçik dağ chute noun general
kiçik otaq crib noun general
şərqdə dövlət şurası divan noun general
dövlət fortune noun general
var-dövlət gold noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
kiçik məqalə item noun general
kiçik həcmli üyüdücü aparat mill noun general
kiçik həcmli üyüdücü maşın mill noun general
kiçik qabaritli avtomobil pony noun general
var-dövlət substance noun general
dövlət əmlakı treasury noun general
dövlət tin noun spoken language
kiçik çay creek noun American
var-dövlət worth noun archaism
kiçik kötük block noun general
kiçik ləpə chop noun general
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
dövlət maşını apparatus noun general
dövlət quruluşu order noun general
dövlət power noun general
kiçik araba wagon noun general
kiçik rəsm clipart noun computer
kiçik hərflə lowercase noun computer
dövlət aparatı apparatus noun general
var-dövlət pile noun spoken language
kiçik halqa circle noun general
kiçik körfəz hole noun general
kiçik hissələrə bölmək fritter verb general
var-dövlət içində üzmək luxuriate verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalise verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalize verb general
kiçik fasilələrlə təkrar olunmaq prime verb general
böyük-kiçik tanımaq behave accordingly verb general
dövlət təşkil etmək form a government verb general
var-dövlət qazanmaq make a fortune verb general
dövlət qazanmaq make fortune verb general
kiçik bayraqlarla məlumat vermək flag verb general
kiçik bayraqlarla siqnal vermək flag verb general
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
kiçik hissələrə bölmək pound verb general
kiçik bantam adjective general
kiçik qabaritli bantam adjective general
kiçik derisory adjective general
kiçik fractional adjective general
dövlət governmental adjective general
kiçik inconsiderable adjective general
kiçik inferior adjective general
çox kiçik infinitesimal adjective general
ölçüyə gəlməyəcək dərəcədə kiçik infinitesimal adjective general
kiçik least adjective general
kiçik little adjective general
kiçik mere adjective general
kiçik ölçülü mini adjective general
ən kiçik minimal adjective general
həddən artıq kiçik minuscule adjective general
çok kiçik minute adjective general
çox kiçik naught adjective general
çox kiçik negligible adjective general
kiçik paltry adjective general
kiçik petty adjective general
kiçik poky adjective general
kiçik puny adjective general
kiçik scrubby adjective general
kiçik small adjective general
dövlət xadimi kimi statesmanlike adjective general
dövlət xadiminə yaraşan statesmanlike adjective general
kiçik thumb-nail adjective general
adi ölçüdən kiçik undersized adjective general
kiçik less important adjective general
kiçik minute adjective general
dövlət state adjective general
kiçik younger adjective general
kiçik potty adjective spoken language
kiçik kid adjective American
çox kiçik feeble adjective general
kiçik feeble adjective general
kiçik minor adjective general
dövlət national adjective general
çox kiçik niggardly adjective general
çox kiçik nominal adjective general
kiçik slender adjective general
son dərəcə kiçik infinitesimal adjective mathematics
kiçik low-level adjective figurative meaning
kiçik measly adjective jargon
kiçik frivolous adjective general
kiçik miserable adjective general
dövlət başçısı executive adjective American
kiçik irreducible adjective general
ən kiçik irreducible adjective general
böyük-kiçik hərfə həssas case-sensitive adjective computer
dövlət public adjective general
ən kiçik bare adjective general
ən kiçik təfsilatlarla minutely adverb general
bufer dövlət buffer state phrases general
dövlət xidməti civil service phrases general
kiçik qırış crow's foot phrases general
kiçik çayda balıq tutmaq fish a stream phrases general
kiçik qapı garden gate phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
qarət edilmiş mal-dövlət ill-gotten wealth phrases general
kiçik anbar lumber room phrases general
var-dövlət xatirinə bir kəslə evlənmək marry smb. for a fortune phrases general
dövlət himni national anthem phrases general
dövlət nişanı national markings phrases general
qonşu dövlət neighbour state phrases general
notarius möhürü notarial seal phrases general
kiçik dövlət möhürü privy seal phrases general
dövlət borcu public debt phrases general
dövlət istiqrazı public loan phrases general
dövlət himayəçisi Public Trustee phrases general
kiçik hərf small letter phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
dövlət mülkiyyəti state ownership phrases general
dövlət polisi state police phrases general
Birləşmiş Krallığın dövlət bayrağı Union Flag phrases general
Birləşmiş Krallığın dövlət bayrağı Union Jack phrases general
kiçik termos vacuum flask phrases general
АzərbĞ°ycĞ°n Rеspubliкаsının qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsi State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs phrases general
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi State Committee for City Building and Architecture phrases general
Dövlət Gömrük Komitəsi State Customs Committee phrases general
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Family Women and Children Affairs phrases general
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Work with Religious Organizations phrases general
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi State Property Issues Committee phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Work with Diaspora phrases general
Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Standardization Metrology and Patents phrases general
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Securities phrases general
Dövlət Miqrasiya Xidməti State Migration Service phrases general
Dövlət Sərhəd Xidməti State Border Service phrases general
Dövlət Sərhəd Xidməti Border Guard phrases general
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi State Agency on Alternative and Renewable Energy Sources phrases general
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi State Procurement Agency phrases general
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası State Civil Aviation Administration phrases general
Dövlət Dəniz Administrasiyası State Maritime Administration phrases general