• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ünvan sahibi addressee noun general
nəsihət vermə admonishment noun general
silah zavodunun sahibi armourer noun general
əvəzini vermə atonement noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
özünüidarə hüququ autonomy noun general
bank sahibi banker noun general
barka sahibi bargee noun general
barjanın sahibi bargemaster noun general
bufet sahibi barkeeper noun general
mehmanxana sahibi barkeeper noun general
aşxana sahibi barman noun general
bufet sahibi barman noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
ilkinlik hüququ birthright noun general
birincilik hüququ birthright noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
istiqraz vərəqələri sahibi bondholder noun general
müəssisə sahibi boss noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
vətəndaşlıq hüququ civics noun general
daş kömür şaxtasının sahibi coal-owner noun general
şaxta sahibi coal-owner noun general
kollec təhsili almış collegian noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
əvəzini vermə compensation noun general
vermə conferment noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
ianə vermə contribution noun general
müəlliflik hüququ copyright noun general
eyni vəzifə sahibi counterpart noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
südçülük fermasının sahibi dairyman noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
zinət vermə embellishment noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
səsvermə hüququ franchise noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
tüstü vermə fumigation noun general
faizli dövlət kağızlarının sahibi fundholder noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
ev sahibi goodman noun general
adət halını almış vəziyyət habitude noun general
kirayə verilmiş at hackney noun general
əl vermə handgrip noun general
kirayə hire noun general
kirayə etmə hire noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
ev sahibi host noun general
hotel sahibi hotel-keeper noun general
mehmanxana sahibi hotel-keeper noun general
ev sahibi householder noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
aşxana sahibi innkeeper noun general
mehmanxana sahibi innkeeper noun general
təhsil vermə instruction noun general
torpaq sahibi landowner noun general
icarəyə vermə let noun general
diplom sahibi licentiate noun general
kirayə etmə lodgement noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaq lodging noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaqlar lodging noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
bank sahibi moneyer noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
qəzet köşkünün sahibi news-agent noun general
xronikal sənədli filmləri nümayiş etdirən kinoteatr news-theatre noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
söz vermə parole noun general
patent sahibi patentee noun general
patent hüququ patentright noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
müəssisə sahibi principal noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
qabağa vermə protrusion noun general
su vermə quenching noun general
heyvandarlıq təsərrüfatının sahibi rancher noun general
ranço təsərrüfatının sahibi rancher noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
kirayə pulu rental noun general
kirayə götürən renter noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
təhkimçilik hüququ serfdom noun general
İngiltərədə və ABŞ-da yüksək inzibati vəzifə sahibi sheriff noun general
işıq vermə shimmer noun general
gəmi sahibi shipowner noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
səhm sahibi stockholder noun general
ianə vermə subscription noun general
səsvermə hüququ suffrage noun general
dərs vermə teaching noun general
kirayə tenancy noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
yaxta sahibi yachtsman noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
qiymət vermə bidding noun general
maddi yardım vermə funding noun general
siqnal vermə alarm noun general
ixtiyar sahibi commanding noun general
cinayət hüququ criminal law noun general
inhisar hüququ exclusive rights noun general
əqidə sahibi faithful noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
səs hüququ franchise noun general
mehmanxana sahibi hotelkeeper noun general
külfət sahibi householder noun general
mühakimə hüququ jurisdiction noun general
mənzil sahibi landlord noun general
kirayə lease noun general
qanunvericilik hüququ legislative right noun general
böyük istedad sahibi man of great talent noun general
böyük intellekt sahibi man of mighty intellect noun general
inhisar hüququ monopoly noun general
kinoteatr movie house noun general
patent hüququ patent-right noun general
kinoteatr picture palace noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
veto hüququ right of veto noun general
siqnal vermə signalling noun general
seçki hüququ suffrage noun general
icarə hüququ tenant right noun general
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
narkoz vermə narcotization noun medical
ifadə vermə deposition noun law
toxunulmazlıq hüququ immunity noun law
mülkiyyət hüququ təsdiqləyən sənəd title-deed noun law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
toxunulmazlıq hüququ extraterritoriality noun diplomatic
müəssisə sahibi entrepreneur noun french
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
ianə vermə benefaction noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
bir neçə dostun birgə kirayə etdiyi otaq chummery noun general
kinoteatr cinema noun general
vətəndaşlıq hüququ citizenship noun general
kimyəvi təmizləmə məntəqəsinin sahibi cleaner noun general
kömür sənayesi sahibi coalman noun general
döyüşən xoruz sahibi cocker noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
ev sahibi entertainer noun general
ədalət hüququ equity noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
vərdiş halını almış qayda habitude noun general
kirayə haqqı hire noun general
mehmanxana sahibi host noun general
meyxana sahibi host noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
mülk sahibi landlord noun general
torpaq sahibi landlord noun general
yer sahibi landlord noun general
fabrik sahibi manufacturer noun general
vermə negotiation noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
mülkiyyət hüququ ownership noun general
patent hüququ patent noun general
əvəz vermə payment noun general
tipoqrafiya sahibi printer noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
mülkiyyət hüququ property noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
can vermə throe noun general
can vermə torture noun general
dəfn mərasimi təşkil edən büronun sahibi undertaker noun general
iri hərbi sənaye sahibi warlord noun general
haşiyə vermə welt noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
dəmiryol sahibi railroader noun American
otlaq hüququ herbage noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence noun law
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
zərbə almış casualty noun military
şikayət vermə appeal noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
hisə vermə curing noun general
büruzə vermə demonstration noun general
zoomağaza sahibi naturalist noun general
söz vermə pledge noun general
vermə submission noun general
bəraət vermə vindication noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
daşınmaz mülkiyyətin sahibi tenant noun law
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
plantasiya sahibi planter noun general
vero