• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of lağ etmə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ixtisar etmə abbreviation noun general
imtina etmə abdication noun general
ləğv etmə abolishment noun general
ləğv etmə abolition noun general
imtina etmə abstinence noun general
elan etmə acclamation noun general
müşayiət etmə accompaniment noun general
əldə etmə acquirement noun general
əldə etmə acquisition noun general
ifa etmə acting noun general
əlavə etmə addition noun general
təqdim etmə adduction noun general
əlavə etmə adjunction noun general
tənzim etmə adjustment noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
təsdiq etmə affirmation noun general
qulluq etmə aftercare noun general
təsdiq etmə allegation noun general
istinad etmə allusion noun general
əvəz etmə alternation noun general
əfv etmə amnesty noun general
tədqiq etmə analysis noun general
zəbt etmə annexation noun general
ildönümünü bayram etmə anniversary noun general
ləğv etmə annulment noun general
əvvəlcədən hiss etmə anticipation noun general
əfv etmə apology noun general
təyin etmə appointment noun general
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
təqdir etmə approbation noun general
ədva əlavə etmə aromatization noun general
məhkəməyə cəlb etmə arraignment noun general
yerbəyer etmə arrangement noun general
dustaq etmə arrest noun general
həbs etmə arrest noun general
təyin etmə ascertainment noun general
aid etmə ascription noun general
istinad etmə ascription noun general
təsdiq etmə assertion noun general
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
təyin etmə assignation noun general
təskin etmə assuagement noun general
qəsd etmə attempt noun general
iştirak etmə attendance noun general
təsdiq etmə attestation noun general
cəzb etmə attraction noun general
aid etmə attribution noun general
təsdiq etmə authentication noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
qeybət etmə backbite noun general
müdafiə etmə backing noun general
qadağan etmə ban noun general
yasaq etmə ban noun general
əvəz etmə barter noun general
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
məhrum etmə bereavement noun general
mübahisə etmə bicker noun general
qiymət təklif etmə bid noun general
xoşbəxtlik arzu etmə blessing noun general
izah etmə brief noun general
şərh etmə brief noun general
peyvənd etmə budding noun general
yaltaqlıq etmə captation noun general
ifşa etmə castigation noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
zəbt etmə catch noun general
bayram etmə celebration noun general
güzəşt etmə cessation noun general
döyüb yara etmə chafe noun general
təqib etmə chase noun general
təqib etmə chasing noun general
müayinə etmə checkup noun general
cik-cik etmə chirp noun general
həkk etmə chiselling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
dövr etmə circulation noun general
dövr etmə circumrotation noun general
pərvaz etmə circumvolation noun general
istinad etmə citation noun general
təsnif etmə classification noun general
zərb etmə coinage noun general
təsadüf etmə coincidence noun general
yerbəyer etmə collocation noun general
bayram etmə commemoration noun general
qeyd etmə commemoration noun general
əvəz etmə commutation noun general
tərtib etmə compilation noun general
iştirak etmə complicity noun general
tərtib etmə composition noun general
dərk etmə comprehension noun general
məcbur etmə compulsion noun general
vadar etmə compulsion noun general
kompüterlə təmin etmə computerisation noun general
cinayəti ört-basdır etmə concealment noun general
ört basdır etmə concealment noun general
dərk etmə conception noun general
güzəşt etmə concession noun general
başçılıq etmə conduct noun general
idarə etmə conduct noun general
rəhbərlik etmə conduct noun general
etiraf etmə confession noun general
dustaq etmə confinement noun general
müsadirə etmə confiscation noun general
təkzib etmə confutation noun general
təbrik etmə congratulation noun general
fəth etmə conquest noun general
istila etmə conquest noun general
zəbt etmə conquest noun general
həsr etmə consecration noun general
mühafizə etmə conservation noun general
müzakirə etmə consideration noun general
məcbur etmə constraint noun general
vadar etmə constraint noun general
seyr etmə contemplation noun general
tamaşa etmə contemplation noun general
davam etmə continuation noun general
ixtisar etmə contraction noun general
müqayisə etmə contradistinction noun general
müqayisə etmə contraposition noun general
öz bildiyini etmə contrariness noun general
idarə etmə control noun general
nəzarət etmə control noun general
təhqir etmə contumely noun general
ittiham etmə conviction noun general
müşayiət etmə convoy noun general
əməkdaşlıq etmə cooperation noun general
təsdiq etmə corroboration noun general
saxtakarlıq etmə counterfeit noun general
əhatə etmə coverage noun general
köləcəsinə səcdə etmə cringe noun general
köləcəsinə sitayiş etmə cringe noun general
ixtisar etmə curtailment noun general
əyilərək təşəkkür etmə üsulu curtsy noun general
rəqs etmə dancing noun general
vəfat etmə decease noun general
həsr etmə dedication noun general
ithaf etmə dedication noun general
darmadağın etmə defeat noun general
tar-mar etmə defeat noun general
müdafiə etmə defence noun general
təyin etmə definition noun general
götür-qoy etmə deliberation noun general
azad etmə deliverance noun general
xilas etmə deliverance noun general
tələb etmə demand noun general
viran etmə demolition noun general
inkar etmə denial noun general
təkzib etmə denial noun general
ifşa etmə denunciation noun general
açıqca ittiham etmə denunciation noun general
sürgün etmə deportation noun general
qarət etmə depredation noun general
talan etmə depredation noun general
məhrum etmə deprivation noun general
təsvir etmə description noun general
məhv etmə destruction noun general
viran etmə destruction noun general
xarab etmə destruction noun general
inkişaf etmə development noun general
əmr etmə dictate noun general
su əlavə etmə dilution noun general
həll etmə (məhlul) dilution noun general
inkar etmə disavowal noun general
rədd etmə disavowal noun general
rədd etmə disclaimer noun general
imtina etmə disclaimer noun general
kəşf etmə discovery noun general
ört-basdır etmə disguise noun general
varislikdən məhrum etmə disinheritance noun general
işdən azad etmə dismissal noun general
təkzib etmə disproof noun general
diskvalifikasiya etmə disqualification noun general
hüquqdan məhrum etmə disqualification noun general
ixtisasdan məhrum etmə disqualification noun general
tədqiq etmə disquisition noun general
distillə etmə distillation noun general
müəyyən etmə distinction noun general
ifşa etmə divestment noun general
əməl etmə doing noun general
tərtib etmə drafting noun general
təkrar etmə duplication noun general
məcbur etmə duress noun general
kənar etmə elimination noun general
izah etmə elucidation noun general
imtina etmə elusion noun general
qadağan etmə embargo noun general
qəbul etmə embracement noun general
bənd etmə enchainment noun general
təkrar etmə encore noun general
təkrar ifa etmə encore noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
həvalə etmə qeydi endorsement noun general
məcbur etmə enforcement noun general
həkk etmə engraving noun general
siyahıya daxil etmə enrolment noun general
qul etmə enslavement noun general
təchiz etmə equipment noun general
təsis etmə establishment noun general
təşkil etmə establishment noun general
həkk etmə etching noun general
miqdarını təyin etmə evaluation noun general
qeybət etmə evil-speaking noun general
mübaliğə etmə exaggeration noun general
kənar etmə exclusion noun general
sürgün etmə exclusion noun general
ifraz etmə excretion noun general
əfv etmə excuse noun general
əməl etmə execution noun general
ifa etmə execution noun general
azad etmə exemption noun general
azad etmə exoneration noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
andı içməkdən imtina etmə expatriation noun general
vətəndaşlıqdan imtina etmə expatriation noun general
vətənini tərk etmə expatriation noun general
təcrübə etmə experimentation noun general
izah etmə explanation noun general
izah etmə explication noun general
tədqiq etmə exploration noun general
izah etmə exposition noun general
şərh etmə exposition noun general
təsvir etmə exposition noun general
ifadə etmə expression noun general
mülkiyyətdən məhrum etmə expropriation noun general
qəsb etmə expropriation noun general
azad etmə expulsion noun general
kənar etmə expulsion noun general
məhv etmə extermination noun general
tələf etmə extermination noun general
tələf etmə extirpation noun general
şadlıq etmə exultation noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
təhqiq etmə fact-finding noun general
qəşş etmə faint noun general
süqut etmə falling noun general
saxtakarlıq etmə falsification noun general
təhrif etmə falsification noun general
naxış etmə fancywork noun general
bənd etmə fastening noun general
toxunmaqla hiss etmə feel noun general
hiss etmə feeling noun general
eşqbazlıq etmə flirt noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
təşkil etmə forming noun general
başqasının uşağını tərbiyə etmə fosterage noun general
tez-tez təkrar etmə frequency noun general
xarab etmə frustration noun general
əməl etmə fullfilment noun general
icra etmə fullfilment noun general
kömək etmə furtherance noun general
yardım etmə furtherance noun general
qəsdən təhrif etmə garble noun general
qaz halına hasil etmə gasification noun general
calaq etmə grafting noun general
qur-qur etmə guggle noun general
qur-qur etmə gurgle noun general
zərb etmə hammering noun general
kirayə etmə hire noun general
pərvaz etmə hover noun general
təhqir etmə humiliation noun general
ov etmə hunting noun general
hipnoz etmə hypnotisation noun general
idealizə etmə idealisation noun general
müəyyən etmə identification noun general
təsəvvür etmə imaginery noun general
təqlid etmə imitation noun general
təmsil etmə impersonation noun general
təlqin etmə implantation noun general
cəlb etmə implication noun general
daxil etmə implication noun general
iştirak etmə implication noun general
idxal etmə importation noun general
həvalə etmə imposition noun general
dustaq etmə imprisonment noun general
əhatə etmə dairəsi incidence noun general
təsir etmə dairəsi incidence noun general
daxil etmə inclusion noun general
inkişaf etmə increase noun general
təhqir etmə indignity noun general
agah etmə initiation noun general
kompyuterə informasiya daxil etmə input noun general
tədqiq etmə inquisition noun general
daxil etmə insertion noun general
təcrid etmə insulation noun general
təhqir etmə insult noun general
sığorta etmə insurance noun general
qəbul etmə intake noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
himayə etmə intercession noun general
müdafiə etmə intercession noun general
müdaxilə etmə interference noun general
müdaxilə etmə intervention noun general
elan etmə intimation noun general
təklif etmə intimation noun general
təqdim etmə introduction noun general
müdaxilə etmə intrusion noun general
ləğv etmə invalidation noun general
vero