• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of lacking common sense (120 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
icma topraqları common noun general
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
dəqiq məna strict sense noun general
ağıllı a man of sense noun general
yerik change in gustatory sense noun general
qardaşlıq məzarı common grave noun general
icma torpağı common land noun general
örüş common pasture noun general
əl toxnağı common ram noun general
şayiə common talk noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
otsuzluq lacking grass noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
örüş common noun general
ümumi otlaq common noun general
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
məna sense noun general
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
geniş işlədilmək be in common usage verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame verb general
birlikdə hərəkət etmək make common cause verb general
duyuxmaq sense verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
bir yerdə common adjective general
birgə common adjective general
əlbir common adjective general
ortaq common adjective general
ümumi common adjective general
bazarı common adjective general
ellilik common adjective general
müştərək common adjective general
əskik lacking adjective general
küt lacking in perception adjective general
məsləksiz lacking moral adjective general
bədhövsələ lacking self-control adjective general
dözümsüz lacking self-control adjective general
icma common adjective general
ictimai common adjective general
adi common adjective general
çoxişlənən common adjective general
geniş yayılmış common adjective general
kobud common adjective general
qaba common adjective general
vulqar common adjective general
ümumi razılıqla by common consent adverb general
yekdil by common consent adverb general
ümumi səylə by common efforts adverb general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
əlbir in common adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
ümumi maraqlar common interest phrases general
ümumi otaq common room phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with phrases general
biriylə birləşib əlbir olmaq make common cause with phrases general
Ümumi bazar The Common Market phrases general
abır vermək bring smb to a sense of shame phrases general
abırını almaq bring smb to a sense of shame phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
boyaqotu common madder phrases botanical
sadə kəsr common fraction phrases mathematics
ümumi öd axacağı common bile duct phrases anatomical
ümumi isim common name phrases grammatical
ümumi isim common noun phrases grammatical
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
qızılçətirotu common centaury emphatic pronou botanical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
lacking common sense anlaqsız adjective general
vero