• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of land (79 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
land torpaq noun general
land quru noun general
land ölkə noun general
land əkin noun general
land yer noun general
land ərazi noun general
land vətən noun general
land torpaq mülkiyyəti noun general
land məskunlaşdırmaq verb general
land məskunlaşmaq verb general
land çıxarmaq verb general
land düşmək verb general
land boşaltmaq verb general
land oturtmaq verb general
land endirmək verb general
land enmək verb general
land sahil adjective general
land quru adjective general
saline land duzlaq noun general
low-land düzənlik noun general
native land doğma torpaq noun general
lack of land torpaqsızlıq noun general
vacant land çöl noun general
wheat-land buğda zəmisi noun general
land reform torpaq islahatı noun general
Decree on land torpaq haqqında dekret noun general
shortage of arable land aztorpaqlılıq noun general
plot of land torpaq sahəsi noun general
native land tifaq noun general
land covered with scrubs kolpanlıq noun general
land under crop əkin sahəsi noun general
land forces quru qoşunları noun general
land surveyor torpaqölçən noun general
oil-bearing land neftli torpaq noun general
lake-land göllük noun general
lack of land yersizlik noun general
timber-land meşə sahəsi noun general
land reclamation meliorasiya noun general
arable land tarla noun general
low-land alçaq yer noun general
table-land yaylaqlıq noun general
common land icma torpağı noun general
land property torpaq mülkiyyəti noun general
scrub land kolpanlıq noun general
land surveyor yerölçən noun general
dry-farming land dəmyə noun general
wheat-land taxıl zəmisi noun general
native land vətən noun general
strange land qürbət noun general
stay in a foreign land qəriblikdə qalmaq verb general
reach land sahilə çatmaq verb general
defend the native land yurdunu qorumaq verb general
force-land məcburi yerə oturmaq verb aeronautics
live in a foreign land qəribliyə düşmək verb general
own land torpağı olmaq verb general
drain the land torpağı qurutmaq verb general
land troops desant çıxarmaq verb general
force-land məcburi yerə enmək verb aeronautics
live in a foreign land qəriblikdə yaşamaq verb general
crash-land məcburi yerə enmək verb aeronautics
live in a strange land didərgin düşmək verb general
crash-land yerə enərkən qəzaya uğramaq verb general
having insufficient land aztorpaqlı adjective general
having a native land vətənli adjective general
land-locked hər tərəfdən torpaqla əhatə edilmiş adjective general
owning land torpaqlı adjective general
live on the fat of the land dövran sürmək phrases general
travel by land quru ilə səyahət etmək phrases general
live on the fat of the land firavan yaşamaq phrases general
reach the land sahilə çatmaq phrases general
land forces quru qoşunları phrases military
land breeze sahil küləyi phrases general
loamy land gilli torpaq phrases general
untilled land xam torpaq phrases general
native land doğma vətən phrases general
portion out land torpağı bölmək phrases general
land of fires odlar yurdu phrases general
portion out land torpağı bölüşdürmək phrases general
poverty of the land torpağın münbitsizliyi phrases general