• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of lay (143 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
lay coating noun general
lay puff noun general
lay coat noun general
lay stratum noun geological
lay thickness noun general
lay bed noun general
qaynar lay pseudocondensed bed noun general
lay-lay buludlar stratus clouds noun general
azmeylli lay flat dipping bed noun general
lay dəstəsinin əsası base of the series noun general
sərt torpaqaltı lay hard-pan noun geological
qalın lay width noun geological
nazik lay çəkmək apply a thin film verb general
lay-lay olmaq flake off verb general
lay-lay yığmaq bax: lay-lay toplamaq verb general
lay-lay toplamaq stratify verb general
zərif lay çəkmək dab verb general
lay-lay plicate adjective general
lay-lay flaky adjective general
lay-lay schistose adjective general
lay-lay tabulate adjective general
lay-lay plicated adjective general
lay-lay schistous adjective general
lay-lay hushaby interjection general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
layer lay noun general
lay torpaq örtük noun general
lay qat noun general
lay ölkənin çevrəsi və yerləşməsi noun general
lay cinsi ünsiyyətdə tərəfdaş noun general
lay qoymaq verb general
lay çəkmək verb general
lay döşəmək verb general
lay açmaq verb general
lay yumurtalamaq verb general
lay toxum salmaq verb general
lay sərmək verb general
lay çökdürmək verb general
lay yatırtmaq verb general
lay bünövrəsini qoymaq verb general
lay əsasını qoymaq verb general
lay qurmaq verb general
lay yumurtlamaq verb general
lay yumurta qoymaq verb general
lay dindar adama aid olmayan adjective general
lay qeyri-ilahi adjective general
lay qeyri-dini adjective general
lay qeyri-professional adjective general
lay naşı adjective general
lay dayaz adjective general
lay figure maneken noun general
moving layer hərəkətdə olan lay noun general
boiling layer qaynar lay noun general
lay-by dayanacaq noun general
lay the foundation himini qoymaq verb general
lay eggs toxum salmaq verb general
lay out planı çəkilmək verb general
lay a floor döşəmə vurmaq verb general
lay on water su çəkmək verb general
lay down tullamaq verb general
lay bricks kərpic hörmək verb general
lay the table stol açmaq verb general
lay down arms silahı yerə qoymaq verb general
re-lay boru çəkmək verb general
lay bare ifşa etmək verb general
lay with asphalt qır tökmək verb general
lay out a park park salmaq verb general
lay an ambush marıq düzəltmək verb general
lay a tribute xərac qoymaq verb general
lay together in orderly way çinləmək verb general
lay a wreath əklil qoymaq verb general
lay under contribution kontribusiya qoymaq verb general
lay the foundation bina qoymaq verb general
lay in ashes kül etmək verb general
lay a decent table layiqli süfrə açmaq verb general
lay down the foundations təməl qoymaq verb general
lay the foundation bünövrə qoymaq verb general
lay the table süfrə açmaq verb general
lay down conditions şərt qoymaq verb general
lay in ashes küllükdə uzanmaq verb general
cause to lay down uzandırmaq verb general
lay down bir şeyi bir yerə qoymaq verb general
lay the table properly layiqincə süfrə açmaq verb general
lay obstacles maneçilik törətmək verb general
lay a wager mərcləşmək verb general
lay up daldalamaq verb general
lay up ehtiyat toplamaq verb general
apply a thin layer nazik lay çəkmək verb general
lay down one's arms silahı tullamaq verb general
lay waste xaraba qoymaq verb general
lay stress vurğu qoymaq verb general
lay the blame on smb. günahı başqasının boynuna qoymaq verb general
lay smth. under an embargo bir şey üzərinə embarqo qoymaq verb general
lay a siege to a fortress qalanı mühasirəyə almaq verb general
lay aside ehtiyat saxlamaq verb general
lay claim iddia etmək verb general
lay up ehtiyat yığmaq verb general
lay in tədarük etmək verb general
lay together bükmək verb general
lay up ehtiyat görmək verb general
lay bare aşkar etmək verb general
lay down qoymaq verb general
lay in a supply of fodder alaf tədarük etmək verb general
lay bare üstünü açmaq verb general
lay the axe to the root of smth. baltanı dibindən vurmaq verb general
lay down döşəmək verb general
re-lay xalçanı yenidən salmaq verb general
lay down şərt qoşmaq verb general
re-lay yol çəkmək verb general
lay down one's life həyatını həsr etmək phrases general
lay a bet on mərcə gəlmək phrases general
lay wait for smb. bir kəsə pusqu qurmaq phrases general
lay it on with towel şişirtmək phrases general
lay on an ambush marığa yatmaq phrases general
lay it on with towel mübaliğə etmək phrases general
lay smth. on the table bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq phrases general
lay a bet on mərc etmək phrases general
lay on an ambush pusquda durmaq phrases general
lay on an ambush pusqu düzəltmək phrases general
lay siege to a town şəhəri mühasirəyə almaq phrases general
lay up dayandırmaq phrases general
lay out sərmək phrases general
lay out yerə yıxmaq phrases general
lay about avarlanmaq phrases general
lay into üstünə atılmaq phrases general
lay eggs yumurtlamaq phrases general
lay open imkan yaratmaq phrases general
lay about avara gəzmək phrases general
lay pipes boru çəkmək phrases general
lay up saxlamaq phrases general
lay about veyllənmək phrases general
lay the table stol açmaq phrases general
lay out açıb tökmək phrases general
lay a bet mərc gəlmək phrases general
lay about veyl-veyl gəzmək phrases general
lay weight on əhəmiyyət vermək phrases general
lay the gas qaz çəkmək phrases general
lay tracks rels düzmək phrases general
lay the table süfrə açmaq phrases general
lay weight on qiymətləndirmək phrases general
lay out salmaq phrases general
lay into üstünə yağdırmaq phrases general
lay tracks yol salmaq phrases general
lay it on with towel açıq-aşkar yaltaqlıq etmək phrases general