• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of leave to the mercy of fate (117 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
alın yazısı fate noun general
bəxt fate noun general
fələk fate noun general
qismət fate noun general
tale fate noun general
icazə leave noun general
aman mercy noun general
insaf mercy noun general
mərhəmət mercy noun general
rəhm mercy noun general
müqəddərat fate noun general
baxt fate noun general
çərxifələk fate noun general
iqbal fate noun general
müqəddarat fate noun general
nəsib fate noun general
qəza-qədər fate noun general
qəzavü-qədər fate noun general
qədər fate noun general
taleyin istehzası irony of fate noun general
salamatlaşma leave-taking noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
rəhmdillik mercy noun general
şəfqət mercy noun general
məzuniyyətçi person on leave noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
bülleten sick-leave certificate noun general
fəlakət fate noun general
məhv olma fate noun general
ölüm fate noun general
tələf olma fate noun general
məzuniyyət leave noun general
bəxtin gətirməsi mercy noun general
şükranlıq mercy noun general
məhkum olmaq fate verb general
qismət olmaq fate verb general
qoyub getmək leave verb general
saxlamaq leave verb general
yaddan çıxarmaq leave verb general
aman istəmək ask for mercy verb general
bəxtindən razı olmaq be satisfied with one's fate verb general
bəxtindən şikayət etmək complain of one's fate verb general
dad-bidad etmək cry for mercy verb general
bəxtinə lənət oxumaq curse one's fate verb general
bəxtə çıxmaq fall on smb.'s fate verb general
aralatmaq force smb. to leave verb general
insaf etmək have mercy verb general
başına buraxmaq leave verb general
başına qoymaq leave verb general
çıxmaq leave verb general
yola düşmək leave verb general
kənara çıxmaq leave verb general
beh vermək leave a deposit verb general
irs qoyub getmək leave a legacy verb general
ad çıxarmaq leave a name of oneself verb general
sakit buraxmaq leave alone verb general
girov qoymaq leave as deposit verb general
arxada qoymaq leave behind verb general
fikrindən çıxmaq leave behind verb general
geridə qoymaq leave behind verb general
ötmək leave behind verb general
unutmaq leave behind verb general
keçmək leave behind verb general
behləmək leave deposit verb general
baş götürüb getmək leave forever verb general
binəsib qoymaq leave in a state of destitution verb general
atmaq leave off verb general
boşalmaq leave off verb general
tullamaq leave off verb general
birdəfəlik tərk etmək leave once and for all verb general
vətəndən ayrı düşmək leave one's country verb general
vəzifədən getmək leave one's post verb general
yan keçmək leave out verb general
məktəbi bitirmək leave school verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
rahat buraxmaq leave smb. alone verb general
qoyub getmək leave smb. and go away verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
darda qoymaq leave smb. in the lurch verb general
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete verb general
səhnədən getmək leave stage verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
başsız qoymaq leave without control verb general
işdən getmək leave work verb general
əfv olunmaq obtain mercy verb general
bağışlanmaq obtain mercy verb general
bülletendə olmaq sick-leave: be on sick-leave verb general
xudahafizləşmək take leave verb general
salamatlaşmaq take one's leave verb general
tapşırıq vermək leave verb general
qalmaq leave verb general
başqa yerə getmək leave verb general
getmək leave verb general
Allahın lütfü ilə at the mercy of God adverb general
bir kəsi taleyin ümidinə buraxmaq abandon somebody to his fate phrases general
məzuniyyət götürmək get a leave phrases general
ağır təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth phrases general
xoşagəlməz təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth phrases general
hara gəldi atmaq leave about phrases general
təəssürat yaratmaq leave an impression phrases general
təsir etmək leave an impression phrases general
dağıtmaq leave around phrases general
hara gəldi atmaq leave around phrases general
səpələmək leave around phrases general
məktəbi atmaq leave school phrases general
sağollaşma leave taking phrases general
xudahafizləşmə leave taking phrases general
icazəsiz çıxıb getmək take French leave phrases general
bəxti sınamaq tempt fate phrases general
qəmişini çək leave me alonə phrases general
kərəm et! Have a mercy! phrases general
kərəm qıl! Have a mercy! phrases general
Yaxamı burax! Leave me in peace! phrases general
axsamaq leave much to be desired phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
leave to the mercy of fate başına buraxmaq verb general
leave to the mercy of fate başlı-başına buraxmaq verb general
leave to the mercy of fate başına qoymaq verb general