• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of light industry (222 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
şam işığı candle-light noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light noun general
projektor flood-light noun general
sənaye industry noun general
işıq light noun general
şəfəq light noun general
laqeydlik light-heartedness noun general
işıqsızlıq absence of light noun general
südçülük sənayesi dairy industry noun general
işıltı distant faint light noun general
elektrik electric light noun general
maşınqayırma engineering industry noun general
qara metallurgiya ferrous industry noun general
balıq sənayesi fish industry noun general
yeyinti sənayesi food industry noun general
sənayenin inkişafı growth of industry noun general
ağır sənaye heavy industry noun general
əməksevənlik industry noun general
iri sənaye large-scale industry noun general
çust light and heelless footwear noun general
yüngül kreyser light cruiser noun general
diringi light dance music noun general
işıq filtri light filter noun general
yüngül fraksiya light fraction noun general
yünkül fraksiyası light fraction noun general
yüngül fraksiyanın qovulması light fractions recovery noun general
yarımyüngül light heavyweight noun general
lampa işığı light of a lamp noun general
yüngül yağ light oil noun general
yüngül benzin light petroleum noun general
yüngül neft light petroleum noun general
işıqlı otaq light room noun general
işıq siqnalı light signal noun general
ayıqyatan light sleeper noun general
mürgü light slumber noun general
işıq dalğası light wave noun general
arxayınlıq light-heartedness noun general
biqəmlik light-heartedness noun general
boynuyoğunluq light-heartedness noun general
dərdsizlik light-heartedness noun general
qəmsizlik light-heartedness noun general
dəngüş light-minded person noun general
arsızlıq light-mindedness noun general
biarlıq light-mindedness noun general
dəmdəməkilik light-mindedness noun general
yelbeyinlik light-mindedness noun general
hərdəmxəyallıq light-mindedness noun general
kətan sənayesi linen industry noun general
sarısaqqal man with light-brown beard noun general
emaledici sənaye manufacturing industry noun general
avtomobil sənayesi motor car industry noun general
əlvan metallurgiya non-ferrous industry noun general
neft sənayesi oil industry noun general
neftçıxarma sənayesi oil-extracting industry noun general
neftçi oil-industry worker noun general
neftayırma sənayesi oil-processing industry noun general
neftayırma sənayesi oil-refining industry noun general
neft sənayesi petroleum industry noun general
sənayenin dirçəlişi rebirth of industry noun general
sənayenin dirçəlişi revival of industry noun general
qamaşıq temporary blindness of bright light noun general
ağac sənayesi timber industry noun general
işıq sürəti velocity of light noun general
yun sənayesi wool industry noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
çalışqanlıq industry noun general
əməksevərlik industry noun general
səy industry noun general
zəhmətsevərlik industry noun general
aydınlıq light noun general
gecə lampası night-light noun general
işıqfor traffic light noun general
lampa light noun general
dirək işıqları light noun general
yol işıqları light noun general
ağıl light noun general
idrak light noun general
ziya light noun general
projektor ilə işıqlandırmaq flood-light verb general
qızdırmaq light verb general
qızmaq light verb general
yandırmaq light verb general
yanmaq light verb general
zahir etmək bring to light verb general
bilinmək come light verb general
aşkara çıxmaq come to light verb general
zahirə çıxmaq come to light verb general
bulunmaq come to light verb general
sənayeni irəlilətmək develop the industry verb general
saçmaq give some light verb general
alışdırılmaq light be lit up verb general
ziyalanmaq light be lit up verb general
otağı işıqlandırmaq light the room verb general
aydınlatmaq light up verb general
işıqlanmaq light up verb general
ziyalandırmaq light up verb general
işıqlandırmaq light up verb general
səhlənkarlıq etmək light-hearted: be light-hearted verb general
arsızlamaq light-minded: become light-minded verb general
arsızlaşmaq light-minded: become light-minded verb general
işıq salmaq shed light verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
aydınlatmaq throw light verb general
işıqlandırmaq throw light verb general
işığı keçirtmək turn off the light verb general
işıqlandırmaq light verb general
kefi yuxarı olmaq light verb figurative meaning
parlamaq light verb general
düşmək light verb general
qonmaq light verb general
sataşmaq light verb general
açıq light adjective general
işıqlı light adjective general
lələk kimi yüngül as light as a feather adjective general
asan light adjective general
rövşən light adjective general
ziyalı light adjective general
vəznsiz light adjective general
abıtəhər light blue adjective general
açıq-abı light blue adjective general
açıq-göy light blue adjective general
açıq-sürməyi light blue adjective general
açıq-qəhvəyi light brown adjective general
açıq-şabalıdı light brown adjective general
qumral light brown adjective general
açıq-yaşıl light green adjective general
açıq-boz light grey adjective general
ala-boz light grey adjective general
bozaraq light grey adjective general
açıq-qırmızı light red adjective general
darçını light reddish color adjective general
açıq-çəhrayı light rose adjective general
açıq-firuzəyi light turquoise adjective general
açıq-bənövşəyi light violet adjective general
açıq-sarı light yellow adjective general
açıqrəng light-colored adjective general
açıqrəng light-coloured adjective general
sarıbəniz light-coloured adjective general
sarıbənizli light-coloured adjective general
sarışın light-coloured adjective general
sarıyanız light-coloured adjective general
əliəyri light-fingered adjective general
əliboş light-handed adjective general
biqəm light-hearted adjective general
boynuyoğun light-hearted adjective general
dərdsiz light-hearted adjective general
laqeyd light-hearted adjective general
qəmsiz light-hearted adjective general
qayğısız light-hearted adjective general
xoşgüzaran light-hearted adjective general
arsız light-hearted adjective general
ağıldanyüngül light-minded adjective general
arxayın light-minded adjective general
bambılı light-minded adjective general
dəmdəməki light-minded adjective general
dingiliş light-minded adjective general
hərdəmxəyal light-minded adjective general
yüngülbeyin light-minded adjective general
yüngülbeyinli light-minded adjective general
yüngültəbiət light-minded adjective general
yüngültəbiətli light-minded adjective general
yüngülxasiyyət light-minded adjective general
yüngülxasiyyətli light-minded adjective general
yelbeyin light-minded adjective general
işığahəssas light-sensitive adjective general
yüngülçəkili light-weight adjective general
kürənvarı reddish-yellow: light reddish-yellow adjective general
yüpyüngül very light adjective general
lələk kimi yüngül very light adjective general
sarısaqqal with light-brown beard adjective general
sarısaqqallı with light-brown beard adjective general
işıqsız without light adjective general
yüngül light adjective general
şən light adjective general
işığa qarşı against the light adverb general
işığda by the light adverb general
ayıq light adverb general
şit-şit light adverb general
arsız-arsız light-heartedly adverb general
asudəcə light-heartedly adverb general
dərdsiz-qəmsiz light-heartedly adverb general
laqeyd light-heartedly adverb general
səllimi light-heartedly adverb general
arsız light-heartedly adverb general
işıqlı fonda on a light background adverb general
pərqu kimi yüngül as light as thistle-down phrases general
diqqət mərkəzində olmaq be in the high-light phrases general
aşkar etmək bring to light phrases general
müəyyən etmək bring to light phrases general
istehsal sənayesi extractive industry phrases general
emaledici sənaye extractive industry phrases general
işığa davamlılıq fastness to light phrases general
üzən mayak floating light phrases general
fluoresyent işıq fluorescent light phrases general
dumanlı hava üçün fənər fog light phrases general
yaşıl işıq green light phrases general
işıqlaşmaq grow light phrases general
ağır sənaye heavy industry phrases general
öz ağıl və istedadını gizlətmək hide one's light under a bushel phrases general
çox təvazökar olmaq hide one's light under a bushel phrases general
diqqət mərkəzində olmaq hit the high-light phrases general
işıqda və kölgədə in light and shade phrases general
işıq dalğası light wave phrases general
dayanacaq işıqları parking light phrases general
qütb parıltısı polar light phrases general
quşçuluq təsərrüfatı poultry industry phrases general
işığı yandırmaq put the light on phrases general
qırmızı işıq red light phrases general
işığı söndürmək switch the light off phrases general
işığı yandırmaq switch the light on phrases general
toxuculuq sənayesi textile industry phrases general
cibgirlər the light-fingered gentry phrases general
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. phrases general
svetofor traffic light phrases general
gündüz işığı white light phrases general
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Ministry of Defense Industry phrases general
Sənaye və Energetika Nazirliyi Ministry of Industry and Energy phrases general
işıq hissəciyi light quantum phrases physics
işıq kvantı light quantum phrases physics
qərəzsiz mühakimə white light phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
light industry yüngül sənaye noun general
vero