• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of lime (14 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
white-lime əhəng məhlulu 2 1
chloride of lime xlorlu əhəng 2 1
construction lime inşaat əhəngi 2 1
lime əhəng 2 1
lime burner əhəngyandıran 2 1
lime-pit əhəng daşı karxanası 2 1
one who slakes lime əhəngsöndürən 2 1
quick-lime sönməmiş əhəng 2 1
slaked lime sönmüş əhəng 2 1
lime cökə ağacı 2 4
turn into lime əhəngləşmək 3 1
lime əhəng 4 1
lime-containing əhəngli 4 1
hydrate of lime sönmüş əhəng 29 60