• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of live in peace and quiet (227 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
canlı veriliş live noun general
əmin-amanlıq peace noun general
sülh peace noun general
sülh pozan peace-breaker noun general
sülh zamanı peace-time noun general
sükunət quiet noun general
sakitlik quiet noun general
səssizlik quiet noun general
sülhün istinadgahı bulwark of peace noun general
sülh haqqında dekret Decree on Peace noun general
sülh göyərçini dove of peace noun general
əbədi dinclik eternal peace noun general
közərmiş kömür live coals noun general
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth noun general
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth noun general
iti buxar live steam noun general
diri çəki live weight noun general
sükunət peace noun general
sülh hərəkatı peace movement noun general
ruhi sakitlik peace of mind noun general
sülh danışıqları peace talks noun general
sazişçi peace-maker noun general
barışdırıcı peace-maker noun general
əmin-amanlıq dövrü peace-time noun general
xamuş quiet noun general
separat sülh separate peace noun general
sülhün dayağı stronghold of peace noun general
ümumdünya sülh şurası World Peace Council noun general
sülh müqaviləsi peace noun general
asudəlik quiet noun general
dinclik quiet noun general
əmin-amanlıq quiet noun general
rahatlıq quiet noun general
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
asayiş peace noun general
dinclik peace noun general
rahatlıq peace noun general
sakitlik peace noun general
ömür sürmək live verb general
yaşamaq live verb general
susdurmaq quiet verb general
sakit eləmək quiet verb general
sakitləşdirmək quiet verb general
farağat olmaq be quiet verb general
farağatlaşmaq become quiet verb general
işıqlığa çıxmaq begin to live happily verb general
rahat durmaq behave quiet verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
yaşatmaq cause to live verb general
iğtişaş törətmək disturb the peace verb general
farağat durmamaq have no peace verb general
rahatlığı olmamaq have no peace verb general
qısmaq keep quiet verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
güzəran keçirmək live verb general
günündə yaşamaq live a dog's life verb general
it günündə yaşamaq live a dog's life verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
səfil həyat sürmək live a vagrant life verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
gen-bol yaşamaq live a well-to-do life verb general
yuxarıda yaşamaq live above verb general
qürbət ölkədə yaşamaq live abroad verb general
xaricdə yaşamaq live abroad verb general
tək yaşamaq live alone verb general
təklikdə yaşamaq live alone verb general
tənha yaşamaq live alone verb general
damağı çağ olmaq live an easy life verb general
yaşayıb-yaratmaq live and create verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
birevli kimi yaşamaq live as members of one family verb general
sülh şəraitində yaşamaq live at peace verb general
haram yemək live by means of dishonestly gained money verb general
halal zəhmətlə yaşamaq live by one's own labor verb general
ehtiyacsız yaşamaq live comfortably verb general
ala-babat yaşamaq live haphazardly verb general
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country verb general
iraq düşmək live in a foreign country verb general
qəriblikdə yaşamaq live in a foreign land verb general
qəribliyə düşmək live in a foreign land verb general
birtəhər dolanmaq live in a small way verb general
didərgin düşmək live in a strange land verb general
bağda yaşamaq live in a summer cottage verb general
bolluqda yaşamaq live in abundance verb general
gen-bol yaşamaq live in easy circumstances verb general
ana-bala kimi yaşamaq live in harmony verb general
dava-şavasız yaşamaq live in harmony verb general
dəbdəbəli yaşamaq live in luxury verb general
firavan yaşamaq live in luxury verb general
bolluqda yaşamaq live in plenty verb general
ehtiyac içərisində yaşamaq live in poverty verb general
kasıblıq içində yaşamaq live in poverty verb general
lüt-üryan yaşamaq live in poverty verb general
möhtaclıq içində yaşamaq live in poverty verb general
kənddə yaşamaq live in the country verb general
qonşuluqda yaşamaq live in the neighborhood verb general
it günündə yaşamaq live like a dog verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live long verb general
yaxında yaşamaq live near at hand verb general
parazitlik etmək live parasitically; parazitologiya verb general
sakit yaşamaq live peacefully verb general
sakitcə yaşamaq live peacefully verb general
ac-yalavac yaşamaq live poorly verb general
yoxsul yaşamaq live poorly verb general
sadə yaşamaq live simply verb general
saç ağartmaq live so long verb general
saç-birçək ağartmaq live so long verb general
elə-belə yaşamaq live somehow verb general
girlənmək live somehow verb general
dövran sürmək live splendidly verb general
qorxu altında yaşamaq live under the threat verb general
savab etmək live virtuously verb general
öz imkanı daxilində yaşamaq live within one's own means verb general
sülh bağlamaq make peace verb general
sülh siyasəti yeritmək pursue a peace policy verb general
rahatlaşmaq quiet verb general
acığı soyumaq quiet down verb general
qaxılmaq sit quiet and still verb general
qaxılıb oturmaq sit quiet and still for a while verb general
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace verb general
sağ qalmaq live verb general
kirimək quiet verb general
susmaq quiet verb general
sakit olmaq quiet verb general
sakitləşmək quiet verb general
diri live adjective general
sülhpərvər peace-lover adjective general
sülhsevər peace-lover adjective general
sülhpərvər peace-loving adjective general
sülhsevər peace-loving adjective general
sakit quiet adjective general
səssiz quiet adjective general
xəfif quiet adjective general
bir kəslə sirdaş olmaq live in close intimacy with smb. adjective general
sülh peace adjective general
sülhpərəst peace-loving adjective general
sülhsevən peace-loving adjective general
ahəstə quiet adjective general
aramlı quiet adjective general
azdanışan quiet adjective general
dava-dalaşsız quiet adjective general
farağat quiet adjective general
lal-dinməz quiet adjective general
qilu-qalsız quiet adjective general
közərən live adjective general
yanan live adjective general
durğun quiet adjective general
hərəkətsiz quiet adjective general
lal quiet adjective general
sabit quiet adjective general
partladılmış live adjective general
asudə quiet adjective general
dinc quiet adjective general
rahat quiet adjective general
təlaşsız quiet adjective general
canlı live adjective general
cansıxıcı quiet adjective general
cansız quiet adjective general
darıxdırıcı quiet adjective general
məhzun quiet adjective general
yeknəsəq quiet adjective general
sadə quiet adjective general
təmtəraqsız quiet adjective general
təvazökar quiet adjective general
gizli quiet adjective general
məxfi quiet adjective general
xəlvəti on the quiet adverb general
oğrunca on the quiet adverb general
sülh şəraitində olmaq be at peace phrases general
sülh tərəfdarı champion of peace phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
yaşa və öyrən Live and learn phrases general
bir təhər başını girləmək live by one's wits phrases general
çətin vəziyyətdən bir təhər çıxmaq live by one's wits phrases general
yaşadıqca yaddan çıxartmaq live down phrases general
yaşayıb unutmaq live down phrases general
çətinliklə dolanmaq live from hand to mouth phrases general
güc bəla ilə dolanmaq live from hand to mouth phrases general
qaraçı kimi yaşamaq live in one's trunks phrases general
ehtiyac içərisində yaşamaq live in penury phrases general
yoxsulluq içərisində yaşamaq live in penury phrases general
kasıblıqda yaşamaq live in poverty phrases general
səfalət içində yaşamaq live in poverty phrases general
yoxsulluqda yaşamaq live in poverty phrases general
cah-calal içində yaşamaq live in the lap of luxury phrases general
dəbdəbə içində yaşamaq live in the lap of luxury phrases general
bir kəsin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
yaşamaq live on phrases general
borcla yaşamaq live on the tab phrases general
ömrü başa vurmaq live out phrases general
ömür sürmək live out phrases general
kasıb yaşamaq live poor phrases general
yoxsul yaşamaq live poor phrases general
bir təhər dolanmaq live precariously phrases general
bir təhər yaşamaq live precariously phrases general
layiq olmaq live up phrases general
sadiq qalmaq live up phrases general
ümidi doğrultmaq live up phrases general
ümidləri doğrultmaq live up to expectations phrases general
barışmaq live with phrases general
dözmək live with phrases general
razılaşmaq live with phrases general
sülh işi matter of peace phrases general
sülh müqaviləsi peace treaty phrases general
sülh sazişi peace treaty phrases general
dünyada sülhü müdafiə etmək preach international peace phrases general
sakit yağış quiet rain phrases general
sülh müqaviləsi treaty of peace phrases general
sülh sazişi treaty of peace phrases general
sülhə can atmaq work for peace phrases general
Sakitliyə riayət edin! Keep quiet! phrases general
Yaxamı burax! Leave me in peace! phrases general
it-pişik kimi yaşamaq live a cat-and-dog life phrases general
kefikök yaşamaq live in clover phrases general
dövran sürmək live on the fat of the land phrases general
firavan yaşamaq live on the fat of the land phrases general
Yaşa! Long live phrases general
Var olsun! Long live! phrases general
Yaşa! Long live!; phrases general
Salaməleyküm! Peace be on you! phrases general
sakitləşmək be at peace phrases general
yaşamaq live out phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
live in peace and quiet dinc yaşamaq verb general