• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of lock up cattle (98 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iribuynuzlu mal cattle noun general
mal-qara cattle noun general
qaramal cattle noun general
işlək qaramal draft-cattle noun general
qoşqu heyvanı draft-cattle noun general
kilid lock noun general
qapı süngüsü lock noun general
qıfıl lock noun general
heyvan cattle noun general
mal-heyvan cattle noun general
sığır cattle noun general
ağıl cattle shed noun general
pəyə cattle shed noun general
fermaçı cattle-breeder noun general
heyvandar cattle-breeder noun general
maldar cattle-breeder noun general
heyvandarlıq cattle-breeding noun general
maldarlıq cattle-breeding noun general
heyvandarlıq ferması cattle-breeding farm noun general
tərəkəmə cattle-breeding nomad noun general
çodar cattle-dealer noun general
qırğın cattle-plague noun general
heyvandarlıq cattle-rearing noun general
dam cattle-yard noun general
maldar cattle-yard worker noun general
xal-xal enclosure for cattle noun general
buynuzlu heyvan horned cattle noun general
çidar horse-lock noun general
şlüz lock noun general
suvacağın qapısı lock-gate noun general
dam lock-up noun general
qoduqluq lock-up noun general
qırğın loss of cattle noun general
qaramal neat cattle noun general
gəmi şlüzü shipping lock noun general
ətlik və südlük mal-qara granger's cattle noun agricultural
kiçikbuynuzlu heyvan cattle noun general
çaxmaq lock noun general
kilidləmək lock verb general
maldarlıq etmək cattle-breeder: be a cattle-breeder verb general
kilidlətmək cause smb. to lock verb general
qıfıllatdırmaq cause smb. to lock verb general
damlamaq drive cattle into a barn verb general
yaylımlamaq drive the cattle for pasturage early in the morning verb general
qıfılı yağlamaq grease the lock verb general
qıfıllamaq lock verb general
qapını bağlamaq lock the door verb general
qapını qıfıllamaq lock the door verb general
qapını qıfılla bağlamaq lock the door verb general
şlüzdan keçirmək lock through verb general
yatızdırmaq lock up verb general
şlüzü açmaq open the lock verb general
şlüzü bağlamaq shut the lock verb general
sıxmaq lock verb general
qıcamaq lock verb general
tormoz vermək lock verb general
tormozlamaq lock verb general
kilidlənmək lock verb general
qıfıllanmaq lock verb general
bağlamaq lock verb computer
bəndləmək lock verb computer
qaramal cattle adjective general
heyvandarlıq cattle-breeding adjective general
mal-qara alverçisi cattle dealer phrases general
mal-qara saxlayan cattle dealer phrases general
heyvandarlıq ferması sahibi cattle farmer phrases general
icarədar cattle farmer phrases general
icarəyə götürən cattle farmer phrases general
maldar cattle farmer phrases general
mal-qara saxlayan fermer cattle farmer phrases general
yemverən maşın cattle feeder phrases general
naxırçı cattle lifter phrases general
mal-qara taunu cattle plague phrases general
heyvandarlıq ferması cattle ranch phrases general
heyvandarlıq təsərrüfatı cattle ranch phrases general
mal-qara sərgisi cattle show phrases general
südverən dairy cattle phrases general
sağmal mal-heyvan dairy cattle phrases general
Səbriniz olsun! Hurry no man's cattle phrases general
qapamaq lock in phrases general
qoymaq lock in phrases general
salmaq lock in phrases general
həbsxanaya salmaq lock in phrases general
tıxamaq lock up phrases general
qapamaq lock up phrases general
kip bağlamaq lock up phrases general
heyvan taunu cattle plague phrases veterinary
heyvanların buynuzunu kəsmək üçün dəzgah cattle crush phrases agricultural
malotaran cattle lifter phrases agricultural
böyük örüş cattle range phrases agricultural
geniş örüş cattle range phrases agricultural
otlaq cattle range phrases agricultural
böyük örüş cattle run phrases agricultural
geniş örüş cattle run phrases agricultural
otlaq cattle run phrases agricultural
böyük hərf kilidi caps lock phrases computer
sürüşdürmə kilidi scroll lock phrases computer
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
lock up cattle damlamaq verb general