• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of look (195 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
look nəzər noun general
look nəzər-diqqət noun general
look baxış noun general
look görünüş noun general
look araşdırmaq verb general
look baxmaq verb general
look tamaşa etmək verb general
look fikir vermək verb general
look görünmək verb general
look! bax! phrases general
searching look imtahanedici nəzər noun general
indifferent look laqeyd baxış noun general
scowling look əyri nəzər noun general
troubled look intizarlı baxış noun general
look-out müşahidə noun general
proud look iftixarlı baxış noun general
resentful look incik baxış noun general
fixed look nəzər noun general
fixed look baxış noun general
intent look baxış noun general
look aslant qıyqacı baxmaq verb general
look askance çəpinə baxmaq verb general
look aside gözünü ayırmaq verb general
look miserable dərdli görünmək verb general
look aslant kəm baxmaq verb general
look into ayırd etmək verb general
look dejected kefsiz görünmək verb general
look back geri baxmaq verb general
look into təhlil etmək verb general
look hastily üzdən baxmaq verb general
look in dəymək verb general
look strong sağlam görünmək verb general
look young cavan görünmək verb general
look stealthily oğrun baxmaq verb general
look sorrowful qəmgin görünmək verb general
look pleased razı görünmək verb general
look sad qəmgin görünmək verb general
look at the front qabaqdan baxmaq verb general
look at the front irəlidən baxmaq verb general
look offended incik görünmək verb general
look with hatred ləc baxmaq verb general
look for an excuse bəhanə axtarmaq verb general
look from one side böyürdən baxmaq verb general
look with great astonishment matdım-matdım baxmaq verb general
look after one's family arvadlıq etmək verb general
look hale gümrah görünmək verb general
look unfriendly kəm baxmaq verb general
look awry əyri-əyri baxmaq verb general
look for job iş axtarmaq verb general
look steadily dik-dik baxmaq verb general
cause to look for axtartdırmaq verb general
look coquettishly göz-qaş oynatmaq verb general
look be looked for aranmaq verb general
look be looked through vərəqlənmək verb general
look tenderly süzgün-süzgün baxmaq verb general
look down gözünü yerə dikmək verb general
look ironically istehza ilə baxmaq verb general
look coquettishly nazlana-nazlana baxmaq verb general
look inquiringly sualedici tərzdə baxmaq verb general
look hostilely qanlı-qadalı baxmaq verb general
have a look nəzər salmaq verb general
look askance yanı-yanı baxmaq verb general
look at one another baxışmaq verb general
give a puzzled look duruxmaq verb general
look for soraqlamaq verb general
look up müraciət etmək verb general
look younger cahıllaşmaq verb general
look through nəzərdən keçirmək verb general
look sharply iti baxmaq verb general
look sad dərdli görünmək verb general
look secretly gözaltı baxmaq verb general
look up altdan-yuxarı baxmaq verb general
look round all together boylanışmaq verb general
look from below altdan baxmaq verb general
look forward to səbirsizliklə gözləmək verb general
look be looked for töküşdürülmək verb general
look be looked for axtarılmaq verb general
look awry əyrim-üyrüm baxmaq verb general
look be looked after baxılmaq verb general
look out açılmaq verb general
look askew əyri baxmaq verb general
look after the house ev-eşiyə baxmaq verb general
cause smb. to look after carefully bəslətmək verb general
look for louse on oneself bitlənmək verb general
look for the chance imkan axtarmaq verb general
look through vərəqləmək verb general
look young gənc görünmək verb general
ask smb. to look through vərəqlətmək verb general
look ahead with confidence gələcəyə inamla baxmaq verb general
look inside içəri baxmaq verb general
look ironically istehzayana baxmaq verb general
look disappointed dilxor görünmək verb general
look distrustfully gözaltı baxmaq verb general
look after böyüklük etmək verb general
look aslant çəp baxmaq verb general
look thoughtful fikirli görünmək verb general
look indifferently biganə baxmaq verb general
look from a distance qıraqdan baxmaq verb general
look after qeydə qalmaq verb general
look sour tərs baxmaq verb general
look fresh təzə görünmək verb general
look from under the brows altdan-altdan baxmaq verb general
look elegant in a long dress uzun paltarda lətafətli görünmək verb general
look after şeflik etmək verb general
look around ətrafa baxmaq verb general
look haughty qovarlanmaq verb general
look healthy sağlam görünmək verb general
look haughtily qürrələnmək verb general
look for aramaq verb general
look around döyükmək verb general
look over nəzərdən keçirtmək verb general
look aslant kəc baxmaq verb general
look up baxmaq verb general
look after bəsləmək verb general
look over nəzərdən keçirmək verb general
look from a distance gendən baxmaq verb general
look steadily at smb. üzünə dik baxmaq verb general
look after gözüylə izləmək verb general
look after muğayat olmaq verb general
look depressed dilxor görünmək verb general
look backwards dala baxmaq verb general
look askew çəp baxmaq verb general
look up lüğətdə söz axtarmaq verb general
look with great astonishment mat-mat baxmaq verb general
look up müraciət etmək verb general
look younger cavanlanmaq verb general
look steadily dik baxmaq verb general
look stealthily oğrunca baxmaq verb general
look round boylanmaq verb general
look round ətrafa boylanmaq verb general
look ahead confidently gələcəyə arxayın olmaq verb general
look after one's family atalıq etmək verb general
look up yoluxmaq verb general
look up baş çəkmək verb general
look up ziyarət etmək verb general
look up dəymək verb general
look like bənzəmək verb general
look up irəliləmək verb general
look up yaxşılaşmaq verb general
look up yuxarı baxmaq verb general
look for a needle in a haystack samanlıqda iynə axtarmaq phrases general
look at a question practically məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək phrases general
look shy on people insanlara şübhə ilə baxmaq phrases general
look twice at evey penny hər bir qəpiyinin qədrini bilmək phrases general
look through one's fingers at smth. bir şeyə barmaqarası baxmaq phrases general
look shy on people insanlara inamsızlıqla baxmaq phrases general
look shy at people insanlara inamsızlıqla baxmaq phrases general
look forward to smth. bir şeyin intizarını çəkmək phrases general
look daggers at somebody bir kəsə kinli-kinli baxmaq phrases general
look shy at people insanlara şübhə ilə baxmaq phrases general
look through green glasses həsəd aparmaq phrases general
look for trouble qorxulu işə girişmək phrases general
look for trouble özünü oda atmaq phrases general
look out axtarmaq phrases general
look back dönüb baxmaq phrases general
look at baxmaq phrases general
look about soraqlaşıb tapmaq phrases general
look down aşağı baxmaq phrases general
look forward istəmək phrases general
look about boylanmaq phrases general
look alive tez ol phrases idiomatic
look over yoxlamaq phrases general
look on seyr etmək phrases general
look foolish mənasız görünmək phrases general
look for axtarmaq phrases general
look around soraqlaşıb axtarmaq phrases general
look after baxmaq phrases general
look forward can atmaq phrases general
look over nəzər salmaq phrases general
look away gözünü çəkmək phrases general
look about axtarmaq phrases general
look through baxmaq phrases general
look through green glasses qısqanmaq phrases general
look after qulluq etmək phrases general
look to müraciət etmək phrases general
look through gözdən keçirmək phrases general
look back nəzər salmaq phrases general
wise look mənalı görkəm phrases general
look in on baş çəkmək phrases general
look foolish axmaq vəziyyətə düşmək phrases general
have a look nəzər salmaq phrases general
look out soraqlaşmaq phrases general
look after göz qoymaq phrases general
have a look nəzər yetirmək phrases general
look over baxmaq phrases general
look on müşahidə etmək phrases general
look through nəzərdən keçirmək phrases general
absent look dalğın baxış phrases general
look after diqqət yetirmək phrases general
absent look fikirli baxış phrases general
look down yuxarıdan aşağı baxmaq phrases figurative meaning
look out baxmaq phrases general
look on hesab etmək phrases general
look over bir şeyin üzərindən baxmaq phrases general
look lively tez ol plural idiomatic