• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of love (117 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məhəbbət ilahəsi goddess of Love phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
love məhəbbət noun general
love sevgi noun general
love yar noun general
love sevda noun general
being in love with each other aşiq-məşuqluq noun general
goddess of love məhəbbət ilahəsi noun general
lack of love eşqsizlik noun general
lady-love yar noun general
love eşq noun general
love sevim noun general
love ülfət noun general
love affair aşnabazlıq noun general
love for one's country vətənə məhəbbət noun general
love letter aşiqanə məktub noun general
love letter eşqnamə noun general
love letter məhəbbətnamə noun general
love letter namə noun general
love letter sevgi məktubu noun general
love lyrics eşqiyyə noun general
love of child uşaqcanlılıq noun general
love of child uşaqpərəstlik noun general
love of child uşaqsevənlik noun general
love of freedom azadlıqsevərlik noun general
love of freedom azadpərvərlik noun general
love of power mənsəbpərəstlik noun general
love-making arvadbazlıq noun general
madness of love məcnunluq noun general
man in love aşiq kişi noun general
man in love dıvanə noun general
man in love vurğun noun general
platonic love ilahi məhəbbət noun general
self-love xudbinlik noun general
unrequited love birtərəfli məhəbbət noun general
love əzizim noun general
love gözümün işığı noun general
love salam noun general
love sevmək verb general
make love sevişmək verb general
be in love məşuq olmaq verb general
be in love vurğun olmaq verb general
be in love divanəlik etmək verb general
choose and love at will sevib-seçmək verb general
come to love məhəbbət bağlamaq verb general
declare one's love məhəbbət izhar etmək verb general
fall in love aşiq olmaq verb general
fall in love eşqə düçar olmaq verb general
fall in love eşqə düşmək verb general
fall in love könül bağlamaq verb general
fall in love könül vermək verb general
fall in love mail olmaq verb general
fall in love eşqə mübtəla olmaq verb general
fall in love sevdaya düşmək verb general
fall in love sevmək verb general
fall in love vurulmaq verb general
fall in love with each other sevişmək verb general
force smb. to love sevdirmək verb general
love bəyənmək verb general
love mehr salmaq verb general
love sevib-əzizləmək verb general
love and be loved sevib-sevilmək verb general
love at first sight ilk baxışdan sevmək verb general
love each other aşiq-məşuqluq etmək verb general
love madly dəlicəsinə sevmək verb general
love one's child uşağını sevmək verb general
love one's motherland vətəni sevmək verb general
love passionately ehtirasla sevmək verb general
love passionately məhəbbətlə sevmək verb general
make smb. a declaration of love eşqnamə oxumaq verb general
marry for love məhəbbətlə evlənmək verb general
write a love letter namə yazmaq verb general
make love əmişmək verb vulgar
love eşq adjective general
love məhəbbət adjective general
love sevgi adjective general
deserving love istənilməli adjective general
in love vurğun adjective general
in love with dıvanə adjective general
love aşiqanə adjective general
love aşiq-məşuq adjective general
mad of love məcnun adjective general
madly in love sevdalı adjective general
madly in love şeyda adjective general
worthy of love istəməli adjective general
worthy of love istənilməli adjective general
calf love uşaq məhəbbəti phrases general
calf love uşaq sevgisi phrases general
cupboard love məqsədli istək phrases general
cupboard love məqsədli məhəbbət phrases general
fall in love vurulmaq phrases general
fall in love sevmək phrases general
fall in love gözü düşmək phrases general
for love or money nəyin bahasına olursa olsun phrases general
for the love of God Allah eşqinə phrases general
for the love of God Allah naminə phrases general
for the love of God Allah xatirinə phrases general
head over ears in love bir könüldən min könülə vurulmuş phrases general
head over ears in love eşq divanəsi olmuş phrases general
love affair eşq macərası phrases general
love at first sight ilk baxışdan sevgi phrases general
love of gain acgözlülük phrases general
love of gain hərislik phrases general
love of gain mənfəətgüdmə phrases general
love of gain tamahkarlıq phrases general
platonic love platonik sevgi phrases general
Queen of love eşq ilahəsi phrases general
Queen of love məhəbbət ilahəsi phrases general
Queen of love sevgi ilahəsi phrases general
Queen of love Venera phrases general
i love you səni sevirəm phrases general
i love you sizi sevirəm phrases general
i love you mən səni sevirəm phrases general
love my dog Məni bəyənirsən, itimi də bəyən phrases general
My love! Ey vəfədarım! phrases general
Love me, love my dog İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə phrases proverb
Love me, love my dog Məni sevirsən, itimi də sev phrases proverb
vero