• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of love at first sight (171 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məhəbbət love noun general
sevgi love noun general
yar love noun general
sevda love noun general
aşiq-məşuqluq being in love with each other noun general
dəsgah extraordinary sight noun general
arpacıq front sight noun general
məhəbbət ilahəsi goddess of love noun general
eşqsizlik lack of love noun general
yar lady-love noun general
eşq love noun general
sevim love noun general
ülfət love noun general
aşnabazlıq love affair noun general
vətənə məhəbbət love for one's country noun general
aşiqanə məktub love letter noun general
eşqnamə love letter noun general
məhəbbətnamə love letter noun general
namə love letter noun general
sevgi məktubu love letter noun general
eşqiyyə love lyrics noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
azadlıqsevərlik love of freedom noun general
azadpərvərlik love of freedom noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
arvadbazlıq love-making noun general
məcnunluq madness of love noun general
aşiq kişi man in love noun general
dıvanə man in love noun general
vurğun man in love noun general
ilahi məhəbbət platonic love noun general
xudbinlik self-love noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
mənzərə sight noun general
qarovullama taking sight noun general
faciəli mənzərə tragic sight noun general
birtərəfli məhəbbət unrequited love noun general
dəsgah unusual sight noun general
arpacıq breech-sight noun military
nişan breech-sight noun military
arpacıq muzzle-sight noun military
tüfəngdə nişan alınan yer muzzle-sight noun military
əzizim love noun general
gözümün işığı love noun general
salam love noun general
sevmək love verb general
görmək sight verb general
iç çəkmək sight verb general
nəfəs çəkmək sight verb general
sevişmək make love verb general
savab qazanmaq acquire merit in God's sight verb general
həqir görkəmdə olmaq be a sorry sight verb general
məşuq olmaq be in love verb general
vurğun olmaq be in love verb general
divanəlik etmək be in love verb general
görmək catch sight verb general
sevib-seçmək choose and love at will verb general
görsənmək come in sight verb general
təzahür etmək come into sight verb general
məhəbbət bağlamaq come to love verb general
məhəbbət izhar etmək declare one's love verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
sevdirmək force smb. to love verb general
yoxa çıxmaq go out of sight verb general
üzdən tanımaq know by sight verb general
göz işığından məhrum olmaq lose one's sight verb general
nəzərdən qaçırmaq lose sight of verb general
bəyənmək love verb general
mehr salmaq love verb general
sevib-əzizləmək love verb general
sevib-sevilmək love and be loved verb general
aşiq-məşuqluq etmək love each other verb general
dəlicəsinə sevmək love madly verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
vətəni sevmək love one's motherland verb general
ehtirasla sevmək love passionately verb general
məhəbbətlə sevmək love passionately verb general
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love verb general
məhəbbətlə evlənmək marry for love verb general
üzdən tanımaq recognize by sight verb general
qarovullamaq take sight verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
əmişmək make love verb vulgar
görkəm sight verb general
görünüş sight verb general
mənzərə sight verb general
göz sight verb general
baxış sight verb general
nöqteyi-nəzər sight verb general
rəy sight verb general
gözəl mənzərə sight verb general
eşq love adjective general
məhəbbət love adjective general
sevgi love adjective general
istənilməli deserving love adjective general
vurğun in love adjective general
dıvanə in love with adjective general
aşiqanə love adjective general
aşiq-məşuq love adjective general
məcnun mad of love adjective general
sevdalı madly in love adjective general
şeyda madly in love adjective general
istəməli worthy of love adjective general
istənilməli worthy of love adjective general
ilk baxışdan at first sight adverb general
ilk nəzərdən at first sight adverb general
birinci baxışdan at the first sight adverb general
ilk baxışda at first sight phrases general
uşaq məhəbbəti calf love phrases general
uşaq sevgisi calf love phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
gözə dəymək come into sight phrases general
görünmək come into sight phrases general
məqsədli istək cupboard love phrases general
məqsədli məhəbbət cupboard love phrases general
bir kəsin gözündən itmək drop out of smb.'s sight phrases general
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight phrases general
vurulmaq fall in love phrases general
sevmək fall in love phrases general
gözü düşmək fall in love phrases general
nəyin bahasına olursa olsun for love or money phrases general
Allah eşqinə for the love of God phrases general
Allah naminə for the love of God phrases general
Allah xatirinə for the love of God phrases general
diqqət yetirmək get a sight of phrases general
görmək get a sight of phrases general
məhəbbət ilahəsi goddess of Love phrases general
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love phrases general
eşq divanəsi olmuş head over ears in love phrases general
eşq macərası love affair phrases general
acgözlülük love of gain phrases general
hərislik love of gain phrases general
mənfəətgüdmə love of gain phrases general
tamahkarlıq love of gain phrases general
yaxından görmə near sight phrases general
platonik sevgi platonic love phrases general
eşq ilahəsi Queen of love phrases general
məhəbbət ilahəsi Queen of love phrases general
sevgi ilahəsi Queen of love phrases general
Venera Queen of love phrases general
uzağı görməmə short sight phrases general
yaxından görmə short sight phrases general
cəmiyyətdən uzaqlaşmaq shrink out of sight phrases general
özünə qapanıb qalmaq shrink out of sight phrases general
görünmə dairəsində within sight phrases general
səni sevirəm i love you phrases general
sizi sevirəm i love you phrases general
mən səni sevirəm i love you phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog phrases general
Ey vəfədarım! My love! phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog phrases proverb
fərasətsizlik short sight phrases figurative meaning
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
love at first sight ilk baxışdan sevmək verb general
love at first sight ilk baxışdan sevgi phrases general