• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of love of child (204 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bic chance-child noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
bala child noun general
çağa child noun general
körpə child noun general
uşaq child noun general
oğulluq foster-child noun general
övladlıq foster-child noun general
qızlıq foster-child noun general
sahibsiz uşaq gutter-child noun general
məhəbbət love noun general
sevgi love noun general
fövqəladə istedadlı uşaq wonder-child noun general
vunderkind wonder-child noun general
yar love noun general
sevda love noun general
aşiq-məşuqluq being in love with each other noun general
əziz-xələf cherished child noun general
çocuq child noun general
evlad child noun general
övlad child noun general
son child noun general
yurdçu child noun general
balaca child noun general
lök child of a camel noun general
zəmanəsinin oğlu child of the epoch noun general
uşaq oyunu child's play noun general
lal-kar uşaq deaf and dumb child noun general
intizamlı uşaq disciplined child noun general
itaətsiz uşaq disobedient child noun general
ata-bala father and child noun general
istirahətsiz uşaq fidgety child noun general
adaq first steps of a child noun general
iste'dadlı uşaq gifted child noun general
məhəbbət ilahəsi goddess of love noun general
övladlılıq having a child noun general
vələduzinna illegitimate child noun general
haramzadə illegitimate child noun general
eşqsizlik lack of love noun general
yar lady-love noun general
sonbeşik last-born child noun general
istəməli uşaq lovable child noun general
eşq love noun general
sevim love noun general
ülfət love noun general
aşnabazlıq love affair noun general
vətənə məhəbbət love for one's country noun general
aşiqanə məktub love letter noun general
eşqnamə love letter noun general
məhəbbətnamə love letter noun general
namə love letter noun general
sevgi məktubu love letter noun general
eşqiyyə love lyrics noun general
azadlıqsevərlik love of freedom noun general
azadpərvərlik love of freedom noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
arvadbazlıq love-making noun general
məcnunluq madness of love noun general
aşiq kişi man in love noun general
dıvanə man in love noun general
vurğun man in love noun general
naxələf mean child noun general
yaramaz naughty child noun general
çağa new-born child noun general
qırxlı uşaq new-born child noun general
ətcə nude child noun general
ilahi məhəbbət platonic love noun general
uşaqcıq poor child noun general
altıaylıq prematurely born child noun general
xudbinlik self-love noun general
çocuq small child noun general
uşaqcıq small child noun general
lal-dinməz uşaq uncommunicative child noun general
naxələf unkind child noun general
birtərəfli məhəbbət unrequited love noun general
zahı woman recently confined of a child noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
əzizim love noun general
gözümün işığı love noun general
salam love noun general
sevmək love verb general
sevişmək make love verb general
uşaqlıq etmək act like a child verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
məşuq olmaq be in love verb general
vurğun olmaq be in love verb general
divanəlik etmək be in love verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
uşağı sakit etmək calm the child verb general
uşağı pərvəriş etmək care for child verb general
uşağı qucağında gəzdirmək carry a child in one's arms verb general
sevib-seçmək choose and love at will verb general
məhəbbət bağlamaq come to love verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
məhəbbət izhar etmək declare one's love verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
sevdirmək force smb. to love verb general
övlad ı olmaq give birth to a child verb general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
övladlı olmaq have a child verb general
uşağı olmaq have a child verb general
doğuzdurmaq help give birth a child verb general
qudurtmaq let a child act freely verb general
bəyənmək love verb general
mehr salmaq love verb general
sevib-əzizləmək love verb general
sevib-sevilmək love and be loved verb general
ilk baxışdan sevmək love at first sight verb general
aşiq-məşuqluq etmək love each other verb general
dəlicəsinə sevmək love madly verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
vətəni sevmək love one's motherland verb general
ehtirasla sevmək love passionately verb general
məhəbbətlə sevmək love passionately verb general
uşağı küş-küş eləmək lull a child sleep verb general
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love verb general
məhəbbətlə evlənmək marry for love verb general
uşağı sakitləşdirmək quieten the child verb general
uşağı danlamaq reproach a child verb general
uşağı danlamaq reprove a child verb general
uşaq basdırmaq run over a child verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
əmişmək make love verb vulgar
eşq love adjective general
məhəbbət love adjective general
sevgi love adjective general
uşaqcanlı child-loving adjective general
uşaqpərəst child-loving adjective general
uşaqsevən child-loving adjective general
körpə child's adjective general
uşaq child's adjective general
istənilməli deserving love adjective general
övladpərəst fond of one's child adjective general
övladlı having a child adjective general
vurğun in love adjective general
dıvanə in love with adjective general
aşiqanə love adjective general
aşiq-məşuq love adjective general
məcnun mad of love adjective general
sevdalı madly in love adjective general
şeyda madly in love adjective general
uşaq small child adjective general
uşaqlı with a child adjective general
istəməli worthy of love adjective general
istənilməli worthy of love adjective general
hamilə olmaq be with child phrases general
uşaq məhəbbəti calf love phrases general
uşaq sevgisi calf love phrases general
boş iş child's play phrases general
elə-belə iş child's play phrases general
əhəmiyyətsiz iş child's play phrases general
məqsədli istək cupboard love phrases general
məqsədli məhəbbət cupboard love phrases general
vurulmaq fall in love phrases general
sevmək fall in love phrases general
gözü düşmək fall in love phrases general
qız uşağı female child phrases general
nəyin bahasına olursa olsun for love or money phrases general
Allah eşqinə for the love of God phrases general
Allah naminə for the love of God phrases general
Allah xatirinə for the love of God phrases general
vaxtında doğulan uşaq full-term child phrases general
hamilə etmək get with child phrases general
məhəbbət ilahəsi goddess of Love phrases general
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love phrases general
eşq divanəsi olmuş head over ears in love phrases general
eşq macərası love affair phrases general
ilk baxışdan sevgi love at first sight phrases general
acgözlülük love of gain phrases general
hərislik love of gain phrases general
mənfəətgüdmə love of gain phrases general
tamahkarlıq love of gain phrases general
platonik sevgi platonic love phrases general
dəcəl uşaq prankish child phrases general
nadinc uşaq prankish child phrases general
şuluq uşaq prankish child phrases general
eşq ilahəsi Queen of love phrases general
məhəbbət ilahəsi Queen of love phrases general
sevgi ilahəsi Queen of love phrases general
Venera Queen of love phrases general
hamilə quick with child phrases general
səni sevirəm i love you phrases general
sizi sevirəm i love you phrases general
mən səni sevirəm i love you phrases general
yetişdirmə foster child phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog phrases general
Ey vəfədarım! My love! phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog phrases proverb
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
love of child uşaqcanlılıq noun general
love of child uşaqpərəstlik noun general
love of child uşaqsevənlik noun general
vero