• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of lull a child sleep (175 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bic chance-child noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
bala child noun general
çağa child noun general
körpə child noun general
uşaq child noun general
oğulluq foster-child noun general
övladlıq foster-child noun general
qızlıq foster-child noun general
yalançı yuxu fox-sleep noun general
sahibsiz uşaq gutter-child noun general
rahatlıq lull noun general
sakitlik lull noun general
yuxu sleep noun general
lunatik sleep-walker noun general
somnabul sleep-walker noun general
yuxuda durub gəzən adam sleep-walker noun general
fövqəladə istedadlı uşaq wonder-child noun general
vunderkind wonder-child noun general
əziz-xələf cherished child noun general
çocuq child noun general
evlad child noun general
övlad child noun general
son child noun general
yurdçu child noun general
balaca child noun general
lök child of a camel noun general
zəmanəsinin oğlu child of the epoch noun general
uşaq oyunu child's play noun general
lal-kar uşaq deaf and dumb child noun general
intizamlı uşaq disciplined child noun general
itaətsiz uşaq disobedient child noun general
ata-bala father and child noun general
istirahətsiz uşaq fidgety child noun general
adaq first steps of a child noun general
iste'dadlı uşaq gifted child noun general
mürgü half sleep noun general
övladlılıq having a child noun general
vələduzinna illegitimate child noun general
haramzadə illegitimate child noun general
sonbeşik last-born child noun general
istəməli uşaq lovable child noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
naxələf mean child noun general
yaramaz naughty child noun general
çağa new-born child noun general
qırxlı uşaq new-born child noun general
ətcə nude child noun general
uşaqcıq poor child noun general
altıaylıq prematurely born child noun general
çocuq small child noun general
uşaqcıq small child noun general
sayıqlama talking in one's sleep noun general
lal-dinməz uşaq uncommunicative child noun general
naxələf unkind child noun general
zahı woman recently confined of a child noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
qış yuxusu sleep noun general
yay yuxusu sleep noun general
keyimə sleep noun general
keyləşmə sleep noun general
sakitləşmək lull verb general
səngimək lull verb general
yatmaq lull verb general
yatmaq sleep verb general
uşaqlıq etmək act like a child verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
uşağı sakit etmək calm the child verb general
uşağı pərvəriş etmək care for child verb general
uşağı qucağında gəzdirmək carry a child in one's arms verb general
yatırtdırmaq cause smb. to sleep verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
yeyib-yatmaq eat and sleep verb general
övlad ı olmaq give birth to a child verb general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
yatmaq go to sleep verb general
övladlı olmaq have a child verb general
uşağı olmaq have a child verb general
doğuzdurmaq help give birth a child verb general
qudurtmaq let a child act freely verb general
uyutmaq let sleep verb general
yuxusuzlaşmaq lose one's sleep verb general
yuxuxsuzlamaq lose one's sleep verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
kiritmək lull verb general
uşağı kiritmək lull the baby verb general
yuxulatmaq lull to sleep verb general
yuxusuz qalmaq not to sleep a wink verb general
bihuş etmək put into hypnotic sleep verb general
bihuş etmək put to sleep verb general
yatırtmaq put to sleep verb general
uşağı sakitləşdirmək quieten the child verb general
uşağı danlamaq reproach a child verb general
uşağı danlamaq reprove a child verb general
uşaq basdırmaq run over a child verb general
başını yerə qoymaq sleep verb general
gözünün acısını almaq sleep a bit verb general
yatışmaq sleep all together verb general
səksəkəli yatmaq sleep anxiously verb general
itilmək sleep away verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
tez yatmaq sleep early verb general
bir yastığa baş qoymaq sleep in the same bed verb general
yüngül yatmaq sleep lightly verb general
dinc yatmaq sleep peacefully verb general
bərk yatmaq sleep soundly verb general
xorna çəkmək sleep soundly verb general
şirin yatmaq sleep soundly verb general
ayaq-baş yatmaq sleep together in the same bed verb general
yaxşı yatmaq sleep well verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
yuxudan ayıltmaq waken from sleep verb general
yatırtmaq lull verb general
gecələmək sleep verb general
keyimək sleep verb general
keyləşmək sleep verb general
uşaqcanlı child-loving adjective general
uşaqpərəst child-loving adjective general
uşaqsevən child-loving adjective general
körpə child's adjective general
uşaq child's adjective general
övladpərəst fond of one's child adjective general
övladlı having a child adjective general
bihuş lull adjective general
uşaq small child adjective general
uşaqlı with a child adjective general
yuxuda in one's sleep adverb general
hamilə olmaq be with child phrases general
səksəkəli yuxu broken sleep phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
boş iş child's play phrases general
elə-belə iş child's play phrases general
əhəmiyyətsiz iş child's play phrases general
dərin yuxu deep sleep phrases general
möhkəm yuxu fast sleep phrases general
qız uşağı female child phrases general
vaxtında doğulan uşaq full-term child phrases general
yuxuya getmək get off to sleep phrases general
mürgüləmək get some sleep phrases general
yatmaq get some sleep phrases general
yuxulamaq get some sleep phrases general
hamilə etmək get with child phrases general
yatmaq go to sleep phrases general
yıxılıb yatmaq go to sleep phrases general
yuxuya getmək go to sleep phrases general
şirin yuxu grateful sleep phrases general
gözünə yuxu getməmək not to get a wink of a sleep phrases general
gözünü də yummamaq not to get a wink of a sleep phrases general
heç yatmamaq not to get a wink of a sleep phrases general
gözünə yuxu getməmək not to sleep a wink phrases general
gözünü də yummamaq not to sleep a wink phrases general
heç yatmamaq not to sleep a wink phrases general
dəcəl uşaq prankish child phrases general
nadinc uşaq prankish child phrases general
şuluq uşaq prankish child phrases general
hamilə quick with child phrases general
bir kəsi yatırmaq send smb. to sleep phrases general
mürgüləmək sink into a sleep phrases general
yuxuya getmək sink into a sleep phrases general
yatıb qalmaq sleep away phrases general
yuxuya qalmaq sleep away phrases general
bərk yatmaq sleep fast phrases general
əbədi yuxuya getmək sleep in the grave phrases general
daş kimi yatmaq sleep like a dog phrases general
sayıq yatmaq sleep with one eye open phrases general
bərk yuxu sound sleep phrases general
yetişdirmə foster child phrases general
daş kimi yatmaq sleep like a log phrases general
baş-ayaq yatmaq sleep tops to tails phrases general
gözüaçıq yatmaq sleep with open eyes phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
lull a child sleep uşağı küş-küş eləmək verb general