• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of möhkəm olmayan (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əsası olmayan tələb arrogation noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
möhkəm dayaq bastion noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
gözü olmayan eyeless noun general
sıxılmış möhkəm və elastik kağız kütləsi fibre noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
möhkəm dəri gooseflesh noun general
möhkəm tutma grip noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
möhkəm əqidə firm belief noun general
möhkəm inam firm belief noun general
möhkəm intizam firm discipline noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
möhkəm əzm steady resolve noun general
möhkəm əsəb steel nerves noun general
möhkəm nizam-intizam strict discipline noun general
möhkəm səciyyə strong character noun general
möhkəm iradə strong will noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
möhkəm qəbizlik obstipation noun medical
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
möhkəm əqidəli subay kişi celibatarian noun general
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
möhkəm niyyət will noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
möhkəm cinch noun American
möhkəm oner noun sport
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
möhkəm gövdəli at cob noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
bir yerdə möhkəm kök salmış fixture noun spoken language
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
möhkəm əl hand noun general
aşılanmış möhkəm dana dərisi ooze noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
möhkəm olma wear noun general
möhkəm olmamaq fluctuate verb general
möhkəm bağlamaq force upon verb general
möhkəm sıxmaq grip verb general
möhkəm tutmaq grip verb general
möhkəm yapışmaq grip verb general
daha möhkəm tikmək outbuild verb general
möhkəm etmək steady verb general
möhkəm ədavətli olmaq be at deadly feud verb general
bədəncə möhkəm olmaq be strong verb general
möhkəm əlaqə yaratmaq cement verb general
möhkəm olmaq steady verb general
möhkəm yormaq overcome verb general
möhkəm olmaq stand verb general
möhkəm abiding adjective general
möhkəm bədənli able-bodied adjective general
aydın olmayan abstruse adjective general
möhkəm adamant adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
möhkəm backboned adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general
əsası olmayan baseless adjective general
möhkəm beefy adjective general
aşkar olmayan blear adjective general
aydın olmayan blear adjective general
dibi olmayan bottomless adjective general
qırağı olmayan brimless adjective general
möhkəm burly adjective general
əsası olmayan causeless adjective general
səbəbi olmayan causeless adjective general
dibi olmayan chasmal adjective general
məyus olmayan cheerful adjective general
caynağı olmayan clawless adjective general
möhkəm sıxılmış clenched adjective general
rahat olmayan comfortless adjective general
möhkəm compact adjective general
möhkəm confident adjective general
özəyi olmayan coreless adjective general
cinayəti olmayan crimeless adjective general
günahı olmayan crimeless adjective general
suçu olmayan crimeless adjective general
çarəsi olmayan cureless adjective general
tabe olmayan defiant adjective general
əlaqəsi olmayan detached adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
məşğul olmayan disengaged adjective general
marağı olmayan disinterested adjective general
mənfəəti olmayan disinterested adjective general
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
vacib olmayan dispensable adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
bənzəri olmayan dissimilar adjective general
oxşarı olmayan dissimilar adjective general
aşkar olmayan dubious adjective general
aydın olmayan dubious adjective general
lazım olmayan duff adjective general
möhkəm durable adjective general
aşkar olmayan dusk adjective general
aydın olmayan dusk adjective general
çətin olmayan easy adjective general
möhkəm enduring adjective general
aşkar olmayan equivocal adjective general
aydın olmayan equivocal adjective general
bəraəti olmayan excuseless adjective general
lazım olmayan exempt adjective general
əlaqəsi olmayan extraneous adjective general
xas olmayan extrinsic adjective general
aid olmayan extrinsic adjective general
üzü olmayan faceless adjective general
məlum olmayan fameless adjective general
məşhur olmayan fameless adjective general
nüfuzu olmayan fameless adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
möhkəm fast adjective general
atası olmayan fatherless adjective general
gözəçarpan xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
yoldaşı olmayan fellowless adjective general
daimi olmayan fickle adjective general
möhkəm firm adjective general
əti olmayan fleshless adjective general
möhkəm flinty-hearted adjective general
möhkəm olmayan fluctuable adjective general
möhkəm olmayan fluctuating adjective general
əsası olmayan foundationless adjective general
dostları olmayan friendless adjective general
olmayan frustrated adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
möhkəm olmayan groggy adjective general
möhkəm hale adjective general
varisi olmayan heirless adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
qanuni olmayan illegal adjective general
aydın olmayan illegible adjective general
əsası olmayan ill-founded adjective general
əsli olmayan imaginary adjective general
işlək olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
çəkisi olmayan imponderable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
əlverişli olmayan improper adjective general
münasib olmayan improper adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
xalis olmayan impure adjective general
mümkün olmayan inaccessible adjective general
doğru olmayan inaccurate adjective general
dürüst olmayan inaccurate adjective general
düz olmayan inaccurate adjective general
adekvat olmayan inadequate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
münasib olmayan inappropriate adjective general
aydın olmayan inarticulate adjective general
aydın olmayan inaudible adjective general
rahatlığı olmayan incommodious adjective general
kip olmayan incompact adjective general
sıx olmayan incompact adjective general
aydın olmayan incomprehensible adjective general
sayı-hesabı olmayan incomputable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan inconceivable adjective general
inandırıcı olmayan inconclusive adjective general
qəti olmayan inconclusive adjective general
müvafiq olmayan incongruous adjective general
ardıcıl olmayan inconsequent adjective general
ardıcıl olmayan inconsequential adjective general
müvafiq olmayan inconsistent adjective general
rahatlığı olmayan inconvenient adjective general
doğru olmayan incorrect adjective general
düzgün olmayan incorrect adjective general
həlledici olmayan indecisive adjective general
qəti olmayan indecisive adjective general
alınması mümkün olmayan indefeasible adjective general
müdafiə üçün münasib olmayan indefensible adjective general
aşkar olmayan indefinite adjective general
aydın olmayan indefinite adjective general
asılı olmayan independent adjective general
tabe olmayan independent adjective general
möhkəm indestructible adjective general
aydın olmayan indeterminate adjective general
müəyyən olmayan indeterminate adjective general
aşkar olmayan indistinct adjective general
aydın olmayan indistinct adjective general
ram olmayan indomitable adjective general
tabe olmayan indomitable adjective general
münasib olmayan ineligible adjective general
əlverişli olmayan inept adjective general
münasib olmayan inept adjective general
dəqiq olmayan inexact adjective general
məqsədə uyğun olmayan inexpedient adjective general
aydın olmayan inexplicit adjective general
münbit olmayan infertile adjective general
ucu-bucağı olmayan infinite adjective general
elastik olmayan inflexible adjective general
həmahəng olmayan inharmonious adjective general
tayı bərabəri olmayan inimitable adjective general
təsiri olmayan inoperative adjective general
münasib olmayan inopportune adjective general
həssas olmayan insensitive adjective general
ayrılması mümkün olmayan inseparable adjective general
möhkəm inseparable adjective general
tabe olmayan insubordinate adjective general
real olmayan insubstantial adjective general
misli-bərabəri olmayan invaluable adjective general
möhkəm inviolable adjective general
qəsdən olmayan involuntary adjective general
tanınması mümkün olmayan irrecognizable adjective general
tanınması mümkün olmayan irreconcilable adjective general
düzəldilməsi mümkün olmayan irrecoverable adjective general
qaydaya tabe olmayan irregular adjective general
dəxli olmayan irrelevant adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan irrelizable adjective general
düzəldilməsi mümkün olmayan irreparable adjective general
ram olmayan irrepressible adjective general
tabe olmayan irrepressible adjective general
cavabdeh olmayan irresponsible adjective general
məsul olmayan irresponsible adjective general
möhkəm lasting adjective general
dindar adama aid olmayan lay adjective general
möhkəm lusty adjective general
möhkəm massive adjective general
tayı-bərabəri olmayan matchless adjective general
mənası olmayan meaningless adjective general
ölçüsü olmayan measureless adjective general
olmayan missing adjective general
pulu olmayan moneyless adjective general
qanı təmiz olmayan mongrel adjective general
əsası olmayan motiveless adjective general
dini olmayan mundane adjective general
ilahi olmayan mundane adjective general
sabit olmayan mutable adjective general
daimi olmayan mutative adjective general
adı olmayan nameless adjective general
lazım olmayan needless adjective general
heç bir dəyəri olmayan negligible adjective general
adı olub özü olmayan nominal adjective general
gizli olmayan nonclassified adjective general
məxfi olmayan nonclassified adjective general
satış üçün olmayan noncommercial adjective general
mövcüd olmayan non-existent adjective general
partiya mənsubiyyəti olmayan non-party adjective general
pariyada olmayan non-party adjective general
siyasətlə məşğul olmayan nonpolitical adjective general
həssas olmayan non-sensitive adjective general
sürüşkən olmayan non-slip adjective general
vero