• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of müəyyən (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
müəyyən concrete adjective general
müəyyən definite adjective general
müəyyən scheduled adjective general
müəyyən clear-cut adjective general
müəyyən certain adjective general
müəyyən established adjective general
müəyyən positive adjective general
müəyyən precise adjective general
müəyyən decided adjective general
müəyyən express adjective general
müəyyən formed adjective general
müəyyən special adjective general
müəyyən distinctly adverb general
müəyyən etmə identification noun general
müəyyən artikl the noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
müəyyən etmə distinction noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
müəyyən miqdar deal noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
müəyyən etmə designation noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
müəyyən etmək specification noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
müəyyən etmə determination noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən etmə discovery noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predestine verb general
olduğu yeri müəyyən etmək locate verb general
müəyyən etmək appoint verb general
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate verb general
müəyyən normaya salmaq normalise verb general
müəyyən bir forma vermək form verb general
müəyyən bir görünüş vermək form verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
müəyyən mühitə salmaq situate verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify verb general
faktları müəyyən etmək fact-find verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
müəyyən bir şəkil vermək form verb general
müəyyən etmək levy verb general
müəyyən marşrutla yola salmaq route verb general
böyüklüyü müəyyən etmək size verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
çəkisini müəyyən etmək heft verb general
müəyyən marşrutla göndərmək route verb general
ölçünü müəyyən etmək size verb general
müəyyən etmək define verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
müəyyən etmək pre-establish verb general
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify verb general
müəyyən etmək designate verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance verb general
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate verb general
tam müəyyən etmək specify verb general
müəyyən etmək determine verb general
müəyyən normaya salmaq standardise verb general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən normaya salmaq normalize verb general
müəyyən etmək uncurtain verb figurative meaning
müəyyən etmək decipher verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
qiymət müəyyən etmək peg verb general
müəyyən dozalarla vermək dose verb general
müəyyən etmək identify verb general
müəyyən etmək gauge verb general
müəyyən etmək assign verb general
zonal tarif müəyyən etmək zone verb general
dəqiq müəyyən etmək individualise verb general
zonal qiymətlər müəyyən etmək zone verb general
müəyyən etmək fix verb general
müəyyən etmək investigate verb general
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate verb general
qiymət müəyyən etmək tariff verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
irəlicədən müəyyən etmək intend verb general
tənliyi müəyyən etmək equate verb mathematics
qabaqcada müəyyən etmək foreclose verb general
müəyyən səviyyəyə çatmaq arrive verb general
çəkisini müəyyən etmək weight verb general
tarixini müəyyən etmək date verb general
müəyyən etmək trace verb general
müəyyən etmək uncover verb general
müəyyən yaşa çatmaq arrive verb general
bədəninin müəyyən hissəsini xırtıldatmaq crick verb general
müəyyən etmək name verb general
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom verb American
müəyyən qiymət təklif etmək offer verb finance
tarixi müəyyən edilmək date verb general
həcmini müəyyən etmək tax verb law
ölçüsünü müəyyən etmək tax verb law
müəyyən mövqe tutmaq stand verb general
müəyyən etmək set verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
müəyyən forma vermək work verb general
tale tərəfindən müəyyən edilmiş predestined adjective general
tamamilə müəyyən unambiguous adjective general
qeyri-müəyyən undefined adjective general
qeyri-müəyyən undetermined adjective general
müəyyən edilməmiş undiscovered adjective general
müəyyən edilmiş stated adjective general
qanunla müəyyən edilmiş statutory adjective general
qeyri-müəyyən lax adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
müəyyən olunmuş historical adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
müəyyən edilmiş established adjective general
müəyyən edilməz indeterminable adjective general
müəyyən edilmiş regulation adjective general
qeyri-müəyyən cavab noncommittal adjective general
qeyri-müəyyən unclear adjective general
qeyri-müəyyən indeterminate adjective general
qeyri-müəyyən vague adjective general
qeyri-müəyyən evasive adjective general
qeyri-müəyyən formless adjective general
qeyri-müəyyən indefinite adjective general
müəyyən qiyməti olan worthwhile adjective general
müəyyən edilmiş determinate adjective general
müəyyən olmayan indeterminate adjective general
müəyyən qiyməti olan worth-while adjective general
kəmiyyəti müəyyən oluna bilən quantitative adjective general
müəyyən formaya uyğun həyata keçirilən formal adjective general
müəyyən hadisəyə həsr olunmuş occasional adjective general
qeyri-müəyyən neutral adjective general
qeyri-müəyyən non-committal adjective general
qeyri-müəyyən slippery adjective general
müəyyən hündürlük high adjective general
qeyri-müəyyən tortuous adjective general
qeyri-müəyyən amorphous adjective general
müəyyən edilmiş given adjective general
müəyyən vəziyyətdə olan situated adjective general
qeyri-müəyyən dim adjective general
müəyyən olmayan unclear adjective general
qeyri-müəyyən shadowy adjective general
qeyri-müəyyən circumlocutional adjective general
qeyri-müəyyən elastic adjective general
qeyri-müəyyən dreamy adjective general
qeyri-müəyyən obscure adjective general
qeyri-müəyyən unsure adjective general
qeyri-müəyyən uncertain adjective general
müəyyən edilməmiş undefined adjective general
qeyri-müəyyən indistinct adjective general
qeyri-müəyyən hazy adjective figurative meaning
qəti müəyyən edilmiş canonical adjective general
müəyyən edilmiş determined adjective general
müəyyən edilmiş fixed adjective general
qeyri-müəyyən one adjective general
qeyri-müəyyən fuzzy adjective general
müəyyən mala-mülkə sahib olan worth adjective general
qeyri-müəyyən undecided adjective general
müəyyən olunmuş qualified adjective general
qəti müəyyən edilmiş upstanding adjective general
müəyyən çərçivəyə salınmış off adjective general
qarşısında müəyyən şərtlər qoyulmuş off adjective general
müəyyən vaxt for a time adverb general
qeyri-müəyyən indefinitely adverb general
müəyyən məsafədə way adverb spoken language
qeyri-müəyyən evasively adverb general
müəyyən dərəcə somewhat adverb general
müəyyən vaxt for a while adverb general
qeyri-müəyyən bir tərzdə indefinitely adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər quite adverb general
müəyyən qərar qəbul etmək settle on smth. phrases general
müəyyən dərəcəyə qədər to some extent phrases general
müəyyən məqsədlə with premediation phrases general
müəyyən etmək mark out phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən mənada in a way phrases general
müəyyən dərəcədə more or less phrases general
müəyyən etmək bring to light phrases general
müəyyən etmək set up phrases general