• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of müəyyən bir şəkil vermək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
ümumi şəkil contour noun general
müəyyən miqdar deal noun general
zinət vermək decorate noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
müəyyən etmə distinction noun general
şəkil effigy noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
şəkil fashion noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
ümumi şəkil form noun general
tüstü vermək üçün aparat fumigator noun general
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
müəyyən etmə identification noun general
şəkil illustration noun general
şəkil impress noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
ümumi şəkil outline noun general
səkidə şəkil çəkən rəssam pavement-artist noun general
şəkil photograph noun general
foto ilə çəkilmiş şəkil photography noun general
şəkil picture noun general
şəkil üçün çərçivə picture-frame noun general
şəkil sərgisi picture-show noun general
şəkil portrait noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
ümumi şəkil shape noun general
şəkil sketch noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
müəyyən etmək specification noun general
şəkil visualisation noun general
müəyyən etmə designation noun general
nəsihət vermək admonish noun general
şəkil appearance noun general
şəkil çəkmək üçün dəftər drawing book noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
kirəyə vermək hire out noun general
şəkil oil painting noun general
karandaşla cəkilmiş şəkil pencil drawing noun general
karandaşla cəkilmiş şəkil pencilling noun general
şəkil phenomenon noun general
foto şəkil photo noun general
şəkil qalereyası picture-gallery noun general
qələmə vermək present noun general
şəkil çəkmək üçün dəftər sketch-book noun general
müəyyən artikl the noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
qiymətli şəkil valuable picture noun general
şəkil photo noun spoken language
bayraqcıqlarla xəbər vermək wig-wag noun spoken language
bayraqcıqlarla işarə vermək wig-wag noun spoken language
rəmzi şəkil avatar noun computer
bitmə siqnalı vermək sound off quarters noun nautical
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
canlı şəkil tableau noun french
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
xov vermək teasel noun textile
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
yağlı boyalarla çəkilmiş şəkil canvas noun general
pis şəkil daub noun general
müəyyən etmə determination noun general
müəyyən etmə discovery noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
şəkil vermə illustration noun general
şəkil imagery noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
şəkil painting noun general
qələm və mürəkkəb ilə çəkilmiş şəkil pen-and-ink noun general
foto ilə çəkilmiş şəkil picture noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
şəkil reflection noun general
şəkil reflexion noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
şəkil video noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
nişan vermək decorate noun general
orden vermək decorate noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
şəkil figure noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters noun nautical
şəkil design noun general
şəkil piece noun general
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
şəkil image noun computer
baş vermək occur noun computer
ani şəkil snapshot noun computer
şəkil drawing noun general
şəkil çəkmə drawing noun general
ümumi şəkil set noun general
bəraət vermək absolve verb general
səlahiyyət vermək accredit verb general
vəkalət vermək accredit verb general
bəraət vermək acquit verb general
bəraət vermək acquit of verb general
bəraət vermək acquitt verb general
and vermək adjure verb general
öyüd-nəsihət vermək admonish verb general
gələcəkdən xəbər vermək adumbrate verb general
təkan vermək advantage verb general
üstünlük vermək advantage verb general
elan vermək advertise verb general
məsləhət vermək advise verb general
havaya vermək aerate verb general
can vermək agonise verb general
həyəcan siqnalı vermək alarm verb general
məlumat vermək allege verb general
pay vermək allocate verb general
icazə vermək allow verb general
izin vermək allow verb general
əlifba sırası ilə vermək alphabetize verb general
amerikan vətəndaşlığı vermək americanize verb general
qısa izahat vermək annotate verb general
qeydlər vermək annotate verb general
bəyanat vermək announce verb general
məlumat vermək announce verb general
xəbər vermək announce verb general
cavab vermək answer verb general
müəyyən etmək appoint verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
şagirdliyə vermək apprentice verb general
məlumat vermək apprise verb general
xəbər vermək apprise verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
xəcalət vermək ashame verb general
razılıq vermək assent verb general
şəhadət vermək attest verb general
zinət vermək attire verb general
gələcəkdən xəbər vermək augur verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
icazə vermək authorise verb general
izin vermək authorise verb general
mükafat vermək award verb general
əldən vermək balk verb general
səs vermək ballot verb general
banket vermək banquet verb general
ziyafət vermək banquet verb general
şüa vermək beam verb general
xeyir-dua vermək beatify verb general
bəzək vermək beautify verb general
zinət vermək beautify verb general
təskinlik vermək becalm verb general
işarə vermək beck verb general
bəzək vermək bedeck verb general
zinət vermək bedeck verb general
baş vermək befall verb general
üz vermək befall verb general
əl vermək befit verb general
fayda vermək benefit verb general
xeyir vermək benefit verb general
tüstü vermək besmoke verb general
ənam vermək bestow verb general
hədiyyə vermək bestow verb general
vermək bestow verb general
baş vermək betide verb general
hadisə baş vermək betide verb general
üz vermək betide verb general
xəbər vermək betoken verb general
qiymət vermək bid verb general
acı dad vermək bitter verb general
çənəyə vermək blab verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
hamıya xəbər vermək blazon verb general
xəbər vermək blazon verb general
xeyir-dua vermək bless verb general
ziyan vermək blight verb general
hisə vermək bloat verb general
elan vermək blurb verb general
reklam elanı vermək blurb verb general
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
söz vermək bode verb general
xəbər vermək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
buğa vermək boiled down verb general
ürək vermək bolden verb general
rüşvət vermək bribe verb general
büruzə vermək bring out verb general
tərbiyə vermək bring up verb general
xəbər vermək broadcast verb general
tunc rəngi vermək bronze verb general
şeypurla signal vermək bugle verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
fidyə vermək buy off verb general
abrını vermək call down verb general
cəza vermək cane verb general
xəbər vermək caution verb general
vermək cede verb general
xarakteristika vermək characterise verb general
imtiyaz vermək charter verb general
cəza vermək chasten verb general
bədən cəzası vermək chastise verb general
cəza vermək chastise verb general
ürək vermək cheer up verb general
cəsarət vermək cheer up verb general
cücərti vermək chit verb general
əldən vermək chuck away verb general
fürsəti fövtə vermək chuck away verb general
şəhər görkəmi vermək citify verb general
xəbər vermək clue verb general
baş vermək come about verb general
baş vermək come of verb general
təsəlli vermək comfort verb general
təskinlik vermək comfort verb general
əmr vermək command verb general
kommentari vermək comment verb general
başsağlığı vermək commiserate verb general
səlahiyyət vermək commission verb general
tapşırıq vermək commission verb general
vəkalət vermək commission verb general
məlumat vermək communicate verb general
xəbər vermək communicate verb general
əvəzini vermək compensate verb general
kompensasiya vermək compensate verb general
başsağlığı vermək condole verb general
vermək confer verb general
imkan vermək connive verb general
yol vermək connive verb general
razılıq vermək consent verb general
himayəsinə vermək consign verb general
vermək consign verb general
təsəlli vermək console verb general
təskinlik vermək console verb general
ianə vermək contribute verb general
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate verb general
cavab vermək correspond verb general
məsləhət vermək counsel verb general
əvəzini vermək countervail verb general
əleyhinə səs vermək countervote verb general
müqavimət vermək counterwork verb general
hərbi məhkəməyə vermək court-martial verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
vermək deal verb general
mərkəzdən yerli orqanlara vermək decentralise verb general
məlumat vermək declare verb general
xəbər vermək declare verb general
dekret vermək decree verb general
əmr vermək decree verb general
fərman vermək decree verb general
müəyyən etmək define verb general
haqqını vermək defray verb general
muzdunu vermək defray verb general
pulunu vermək defray verb general
ləzzət vermək delight verb general
zövq vermək delight verb general
təhvil vermək deliver verb general
vermək deliver verb general
əmlakı varisliyə görə vermək demise verb general
əmlakı vəsiyyət vermək demise verb general
mülki varisliyə görə vermək demise verb general
mülki vəsiyyət vermək demise verb general
ad vermək denominate verb general
nişan vermək denote verb general
şəkil çəkmək depict verb general
saxlamağa vermək deposit verb general
ixtiyar vermək depute verb general
vəkalət vermək depute verb general
qələmə vermək describe verb general
müəyyən etmək designate verb general
müəyyən etmək determine verb general
istiqamət vermək direct verb general
rədd cavabı vermək disallow verb general
haqqını vermək disburse verb general
pulunu vermək disburse verb general
nəhayət vermək discontinue verb general
vermək dispense verb general
əziyyət vermək disquiet verb general
zərər vermək disserve verb general
ziyan vermək disserve verb general
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance verb general
əziyyət vermək distress verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
doktor dərəcəsi vermək doctorate verb general
doktorluq dərəcəsi vermək doctorate verb general
həvəssiz vermək dole verb general
qənaətlə vermək dole verb general
bəxşiş vermək donate verb general
vero