• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
elmi işçi academic noun general
əli olan accessary noun general
uçma elmi aeronautics noun general
uçuş elmi aeronautics noun general
təyyarəçilik elmi aeronautics noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
nücum elmi astrology noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
nadir kitablar toplayan bookhunter noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
küçədə ucuz kitablar satan colporteur noun general
gülməli kitablar comics noun general
komik kitablar comics noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
müəyyən miqdar deal noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
öhdədə olan dependant noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
müəyyən etmə distinction noun general
elmi nəzəriyyə doctrine noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
bağçılıq elmi fruit-growing noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
tarix elmi history noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
müəyyən etmə identification noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
elmi-tədqiqat müəssisəis institute noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
kitabxanadakı kitablar library noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
yas içində olan mourner noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
elmi ədəbiyyat non-fiction noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
zamin olan pledger noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
özündən razı olan prig noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
lazım olan şey requisite noun general
elmi-tədqiqat işi research noun general
bəlağət elmi rhetoric noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
müəyyən etmək specification noun general
zamin olan sponsor noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
din elmi theology noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
elmi əsər tract noun general
elmi əsər tractate noun general
elmi əsər treatise noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
zamin olan underwriter noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
müəyyən etmə designation noun general
əlbir olan accomplice noun general
elmi dərəcə academic degree noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
anadan olan gün birthday noun general
kabinet elmi book learning noun general
elmi-kəf chiromancy noun general
elmi mübahisə debate noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
olan existing noun general
elmi məruzə lecture noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
elmi ekspedisiya research expedition noun general
elmi əməkdaş researcher noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
elmi-bəyan rhetoric noun general
elmi işçi scholar noun general
elmi-fantastik roman science-fiction novel noun general
elmi bəhs scientific debate noun general
elmi dərəcə scientific degree noun general
elmi ədəbiyyat scientific literature noun general
elmi ezamiyyət scientific mission noun general
elmi iş scientific work noun general
elmi ictimaiyyət scientific world noun general
elmi işçi scientist noun general
elmi xadim scientist noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
müəyyən artikl the noun general
elmi-ilahi theology noun general
ilahiyyət elmi theology noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
mamalıq elmi tocology noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
istehkam elmi fortification noun military
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
tək olan söz singular noun grammatical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
təsadüfi olan chance noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
elmi ad degree noun general
müəyyən etmə determination noun general
müəyyən etmə discovery noun general
elmi əsər dissertation noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
iqtisadiyyat elmi economics noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
şura üzvünün elmi adı fellowship noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
qumu olan gritty noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
müasir olan modernity noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
elmi sovet senate noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
eni olan spread noun general
ölçüsü olan spread noun general
uzunluğu olan spread noun general
təkər izi olan yol trackway noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
himayə altında olan tutelage noun general
qəyyumluqda olan tutelage noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek noun general
zamin olan bail noun law
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector noun physics
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat noun zoological
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel noun geographical
gəmiçilik elmi navigation noun nautical
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
gizli elmi tədqiqat müəssisəsi backroom noun general
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
yüksəkdə olan yarımşəffaf uzunsoz bulud cirrus noun general
yumurta olan yuva clutch noun general
icma hüquqlarına sahib olan adam commoner noun general
zamin olan engager noun general
elmi tədqiqat müəssisəsi establishment noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
saxtakarlıqla məşğul olan forger noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general