• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
doğru yoldan azma abberation noun general
doğru yoldan çıxma abberation noun general
məqsədə-müvafiqlik advisability noun general
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
müəyyən miqdar deal noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
müəyyən etmə distinction noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
müəyyən etmə identification noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
müəyyən etmək specification noun general
doğru olmama wrong noun general
doğru true noun general
müəyyən etmə designation noun general
doğru olmama irregularity noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
müəyyən artikl the noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
doğru söz troth noun archaism
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
müəyyən etmə determination noun general
müəyyən etmə discovery noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
doğru yoldan çıxma obliquity noun general
doğru yoldan sapma obliquity noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
doğru iş cinch noun American
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters noun nautical
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
yaxşılığa doğru dəyişmək amend verb general
müəyyən etmək appoint verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
doğru olduğunu sübut etmək confirm verb general
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate verb general
doğru olduğunu təsdiq etmək corroborate verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
müəyyən etmək define verb general
müəyyən etmək designate verb general
müəyyən etmək determine verb general
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
faktları müəyyən etmək fact-find verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
müəyyən bir forma vermək form verb general
müəyyən bir görünüş vermək form verb general
müəyyən bir şəkil vermək form verb general
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate verb general
çəkisini müəyyən etmək heft verb general
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify verb general
müəyyən etmək levy verb general
müəyyən normaya salmaq normalise verb general
müəyyən normaya salmaq normalize verb general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
olduğu yerin səmtini müəyyən etmək orientate verb general
irəlicədən müəyyən etmək predestine verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
müəyyən etmək pre-establish verb general
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify verb general
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify verb general
müəyyən marşrutla göndərmək route verb general
müəyyən marşrutla yola salmaq route verb general
böyüklüyü müəyyən etmək size verb general
ölçünü müəyyən etmək size verb general
tam müəyyən etmək specify verb general
müəyyən normaya salmaq standardise verb general
məqsədə nail olmaq succeed verb general
doğru çıxmaq come true verb general
xəstəliyi müəyyən etmək diagnose a disease verb general
məqsədə nail olmaq gain one's object verb general
komendant saatı müəyyən etmək impose a curfew verb general
olduğu yeri müəyyən etmək locate verb general
doğru çıxmaq prove to be right verb general
müəyyən mühitə salmaq situate verb general
müəyyən etmək assign verb general
müəyyən etmək decipher verb general
müəyyən dozalarla vermək dose verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate verb general
doğru olduğunu sübut etmək evidence verb general
müəyyən etmək fix verb general
müəyyən etmək gauge verb general
müəyyən etmək identify verb general
dəqiq müəyyən etmək individualise verb general
irəlicədən müəyyən etmək intend verb general
müəyyən etmək investigate verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
qiymət müəyyən etmək peg verb general
qiymət müəyyən etmək tariff verb general
zonal qiymətlər müəyyən etmək zone verb general
zonal tarif müəyyən etmək zone verb general
gözləyib məqsədə çatmaq tarry verb American
tənliyi müəyyən etmək equate verb mathematics
müəyyən etmək uncurtain verb figurative meaning
müəyyən səviyyəyə çatmaq arrive verb general
müəyyən yaşa çatmaq arrive verb general
bədəninin müəyyən hissəsini xırtıldatmaq crick verb general
tarixini müəyyən etmək date verb general
qabaqcada müəyyən etmək foreclose verb general
müəyyən etmək name verb general
irəliyə doğru getmək pull up verb general
müəyyən etmək trace verb general
müəyyən etmək uncover verb general
çəkisini müəyyən etmək weight verb general
hədəfin yerini müəyyən etmək pin-point verb military
tarixi müəyyən edilmək date verb general
müəyyən bir prinsip əsasında yerləşdirmək graduate verb general
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom verb American
müəyyən qiymət təklif etmək offer verb finance
həcmini müəyyən etmək tax verb law
ölçüsünü müəyyən etmək tax verb law
müəyyən etmək set verb general
müəyyən mövqe tutmaq stand verb general
müəyyən nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək stand verb general
inadla məqsədə çatmaq stand verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
müəyyən forma vermək work verb general
doğru yoldan çıxmış abberant adjective general
doğru accurate adjective general
müəyyən certain adjective general
doğru clean-fingered adjective general
müəyyən clear-cut adjective general
doğru correct adjective general
müəyyən decided adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
müəyyən edilmiş determinate adjective general
şərqə doğru eastward adjective general
məqsədə çatdıran effectual adjective general
müəyyən edilmiş established adjective general
qeyri-müəyyən evasive adjective general
doğru exact adjective general
müəyyən express adjective general
doğru fair adjective general
doğru fair-dealing adjective general
qeyri-müəyyən formless adjective general
doğru forthright adjective general
doğru historical adjective general
müəyyən olunmuş historical adjective general
doğru olmayan inaccurate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
doğru incontestable adjective general
doğru olmayan incorrect adjective general
qeyri-müəyyən indefinite adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
müəyyən edilməz indeterminable adjective general
müəyyən olmayan indeterminate adjective general
qeyri-müəyyən indeterminate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inexpedient adjective general
doğru intrinsic adjective general
torpağa doğru landward adjective general
qeyri-müəyyən cavab noncommittal adjective general
doğru okay adjective general
tam doğru pat adjective general
müəyyən positive adjective general
müəyyən precise adjective general
tale tərəfindən müəyyən edilmiş predestined adjective general
müəyyən edilmiş regulation adjective general
müəyyən edilmiş stated adjective general
qanunla müəyyən edilmiş statutory adjective general
doğru truthful adjective general
tamamilə müəyyən unambiguous adjective general
qeyri-müəyyən unclear adjective general
qeyri-müəyyən undefined adjective general
qeyri-müəyyən undetermined adjective general
müəyyən edilməmiş undiscovered adjective general
qeyri-müəyyən vague adjective general
doğru veracious adjective general
qərbə doğru hərəkət edən westward adjective general
müəyyən qiyməti olan worth-while adjective general
müəyyən qiyməti olan worthwhile adjective general
müəyyən concrete adjective general
müəyyən definite adjective general
müəyyən established adjective general
qeyri-müəyyən lax adjective general
müəyyən scheduled adjective general
doğru true adjective general
doğru-düzgün true adjective general
verilən əyriyə doğru istiqamətlənən toxunan tangential adjective mathematics
qeyri-müəyyən amorphous adjective general
qəti müəyyən edilmiş canonical adjective general
qeyri-müəyyən circumlocutional adjective general
doğru definitive adjective general
müəyyən edilmiş determined adjective general
qeyri-müəyyən dim adjective general
qeyri-müəyyən dreamy adjective general
qeyri-müəyyən elastic adjective general
doğru express adjective general
doğru faithful adjective general
doğru olmayan faulty adjective general
müəyyən formaya uyğun həyata keçirilən formal adjective general
müəyyən formed adjective general
müəyyən edilmiş given adjective general
müəyyən hündürlük high adjective general
doğru honest adjective general
doğru olmayan improper adjective general
qeyri-müəyyən indistinct adjective general
qeyri-müəyyən neutral adjective general
qeyri-müəyyən non-committal adjective general
qeyri-müəyyən obscure adjective general
müəyyən hadisəyə həsr olunmuş occasional adjective general
peyğəmbərcəsinə doğru oracular adjective general
doğru proper adjective general
kəmiyyəti müəyyən oluna bilən quantitative adjective general
doğru right adjective general
qeyri-müəyyən shadowy adjective general
müəyyən vəziyyətdə olan situated adjective general
qeyri-müəyyən slippery adjective general
doğru straight adjective general
doğru straightforward adjective general
qeyri-müəyyən tortuous adjective general
qeyri-müəyyən uncertain adjective general
müəyyən olmayan unclear adjective general
müəyyən edilməmiş undefined adjective general
qeyri-müəyyən unsure adjective general
müəyyən bir sahə üzrə geniş biliyə malik olan well-read adjective general
qeyri-müəyyən hazy adjective figurative meaning
doğru authentic adjective general
müəyyən edilmiş fixed adjective general
qeyri-müəyyən fuzzy adjective general
qeyri-müəyyən one adjective general
müəyyən mala-mülkə sahib olan worth adjective general
müəyyən var-dövlətə sahib olan worth adjective general
doğru positive adjective general
müəyyən olunmuş qualified adjective general
müəyyən special adjective general
qeyri-müəyyən undecided adjective general
qəti müəyyən edilmiş upstanding adjective general
müəyyən çərçivəyə salınmış off adjective general
qarşısında müəyyən şərtlər qoyulmuş off adjective general
doğru olmayan foul adjective sport
doğru even adjective general
doğru accurately adverb general
doğru aright adverb general
doğru correctly adverb general
şərqə doğru eastwards adverb general
qeyri-müəyyən evasively adverb general
doğru fairly adverb general
qeyri-müəyyən indefinitely adverb general
qeyri-müəyyən bir tərzdə indefinitely adverb general
üzü quruya doğru landwards adverb general
üzü torpağa doğru landwards adverb general
sola doğru left adverb general
şimal-qərbə doğru north-west adverb general
doğru properly adverb general
doğru rightly adverb general
dənizə doğru olan seaward adverb general
yuxarıya doğru skyward adverb general
yüksəklərə doğru skyward adverb general
müəyyən dərəcə somewhat adverb general
doğru truly adverb general
qərbə doğru west adverb general
küləyə doğru windward adverb general
yalan-doğru by fair means or foul adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
müəyyən vaxt for a while adverb general
doğru-düzgün right adverb general
müəyyən dərəcəyə kimi to a certain degree adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər to a certain extent adverb general
müəyyən məsafədə way adverb spoken language
müəyyən distinctly adverb general
pisləşməyə doğru downhill adverb general
sona doğru downhill adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər quite adverb general
doğru olaraq right adverb general