• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of müəyyən qədər (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
ağzına qədər doldurulmuş bakal brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş qədəh brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş stəkan bumper noun general
müəyyən miqdar deal noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
müəyyən etmə distinction noun general
qəzavü-qədər doom noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
bir qədər qəribəlik faddy noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
müəyyən etmə identification noun general
zərrə qədər jot noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
sahildən üfüqə qədər görünən dəniz offing noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
zərrə qədər ounce noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
müəyyən etmək specification noun general
lazımi qədər qiymətləndirməmə underestimate noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
kifayət qədər yeməmə undernourishment noun general
müəyyən etmə designation noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
qəza-qədər fate noun general
qəzavü-qədər fate noun general
qədər fate noun general
günortaya qədər forenoon noun general
qədər number noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbellied man noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbelly noun general
müəyyən artikl the noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
müəyyən etmə determination noun general
müəyyən etmə discovery noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
nə qədər olsa aught noun archaism
qəzavü-qədər providence noun religion
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters noun nautical
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
müəyyən etmək appoint verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
ağzına qədər doldurmaq brim verb general
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
müəyyən etmək define verb general
müəyyən etmək designate verb general
müəyyən etmək determine verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək disparage verb general
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
faktları müəyyən etmək fact-find verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
müəyyən bir forma vermək form verb general
müəyyən bir görünüş vermək form verb general
müəyyən bir şəkil vermək form verb general
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate verb general
çəkisini müəyyən etmək heft verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify verb general
müəyyən etmək levy verb general
müəyyən normaya salmaq normalise verb general
müəyyən normaya salmaq normalize verb general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
olduğu yerin səmtini müəyyən etmək orientate verb general
irəlicədən müəyyən etmək predestine verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
müəyyən etmək pre-establish verb general
qədəhi dibinə qədər içmək quaff verb general
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify verb general
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify verb general
müəyyən marşrutla göndərmək route verb general
müəyyən marşrutla yola salmaq route verb general
böyüklüyü müəyyən etmək size verb general
ölçünü müəyyən etmək size verb general
əldən düşənə qədər işlətmək slave verb general
taqətdən düşənə qədər işlətmək slave verb general
tam müəyyən etmək specify verb general
müəyyən normaya salmaq standardise verb general
kifayət qədər sübut gətirmək substantiate verb general
kifayət qədər soyutmamaq undercool verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underestimate verb general
kifayət qədər yemləməmək undernourish verb general
lazımi qədər yedirtməmək undernourish verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underrate verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək undervalue verb general
xəstəliyi müəyyən etmək diagnose a disease verb general
son damcıya qədər içmək drink the last drop verb general
qarnıtox olana qədər yemək eat repletion; qarnıyekə verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
sona qədər vuruşmaq fight to the finish verb general
komendant saatı müəyyən etmək impose a curfew verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
olduğu yeri müəyyən etmək locate verb general
müəyyən mühitə salmaq situate verb general
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow verb general
keflənənə qədər içmək fuddle verb spoken language
müəyyən etmək assign verb general
ağzına qədər dolmaq brim verb general
bir qədər ürəkləndirmək cheer up verb general
müəyyən etmək decipher verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək depreciate verb general
müəyyən dozalarla vermək dose verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate verb general
axıra qədər istifadə etmək finish verb general
müəyyən etmək fix verb general
müəyyən etmək gauge verb general
müəyyən etmək identify verb general
dəqiq müəyyən etmək individualise verb general
irəlicədən müəyyən etmək intend verb general
müəyyən etmək investigate verb general
ağzına qədər doldurmaq jam verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
bir işi axıra qədər görmək outwork verb general
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork verb general
qiymət müəyyən etmək peg verb general
qaynayana qədər qızdırmaq scald verb general
qiymət müəyyən etmək tariff verb general
öz rəyini axıra qədər söyləməmək understate verb general
zonal qiymətlər müəyyən etmək zone verb general
zonal tarif müəyyən etmək zone verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
tənliyi müəyyən etmək equate verb mathematics
müəyyən etmək uncurtain verb figurative meaning
müəyyən səviyyəyə çatmaq arrive verb general
müəyyən yaşa çatmaq arrive verb general
bədəninin müəyyən hissəsini xırtıldatmaq crick verb general
tarixini müəyyən etmək date verb general
qabaqcada müəyyən etmək foreclose verb general
müəyyən etmək name verb general
müəyyən etmək trace verb general
müəyyən etmək uncover verb general
çəkisini müəyyən etmək weight verb general
hədəfin yerini müəyyən etmək pin-point verb military
doyana qədər yedirtmək cram verb general
tarixi müəyyən edilmək date verb general
müəyyən bir prinsip əsasında yerləşdirmək graduate verb general
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom verb American
müəyyən qiymət təklif etmək offer verb finance
həcmini müəyyən etmək tax verb law
ölçüsünü müəyyən etmək tax verb law
axıra qədər içmək drain verb general
müəyyən etmək set verb general
müəyyən mövqe tutmaq stand verb general
müəyyən nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək stand verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
müəyyən forma vermək work verb general
kifayət qədər adequate adjective general
lazımı qədər adequate adjective general
istənilən qədər ad-lib adjective general
kifayət qədər all-right adjective general
lazımi qədər all-right adjective general
qurşağa qədər çılpaq barebacked adjective general
ağzına qədər doldurulmuş brimmed adjective general
müəyyən certain adjective general
müəyyən clear-cut adjective general
ağzına qədər doldurulmuş crowded adjective general
bir qədər nəm dampish adjective general
bir qədər rütubətli dampish adjective general
müəyyən decided adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
müəyyən edilmiş determinate adjective general
bir qədər tünd dusky adjective general
kifayət qədər enough adjective general
lazımi qədər enough adjective general
müəyyən edilmiş established adjective general
qeyri-müəyyən evasive adjective general
müəyyən express adjective general
bizə qədər gəlib çatan extant adjective general
bir qədər few adjective general
qeyri-müəyyən formless adjective general
bu vaxta qədər heretofore adjective general
müəyyən olunmuş historical adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
qeyri-müəyyən indefinite adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
müəyyən edilməz indeterminable adjective general
müəyyən olmayan indeterminate adjective general
qeyri-müəyyən indeterminate adjective general
dizə qədər knee-deep adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
qeyri-müəyyən cavab noncommittal adjective general
müəyyən positive adjective general
müəyyən precise adjective general
tale tərəfindən müəyyən edilmiş predestined adjective general
müəyyən edilmiş regulation adjective general
müəyyən edilmiş stated adjective general
qanunla müəyyən edilmiş statutory adjective general
kifayət qədər sufficient adjective general
lazımi qədər sufficient adjective general
tamamilə müəyyən unambiguous adjective general
qeyri-müəyyən unclear adjective general
qeyri-müəyyən undefined adjective general
kifayət qədər yedirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər yemləndirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
qeyri-müəyyən undetermined adjective general
müəyyən edilməmiş undiscovered adjective general
qeyri-müəyyən vague adjective general
müəyyən qiyməti olan worth-while adjective general
müəyyən qiyməti olan worthwhile adjective general
kifayət qədər ample adjective general
qurşağa qədər lüt bare to the waist adjective general
qarnıtox olana qədər yemək big-bellied adjective general
müəyyən concrete adjective general
müəyyən definite adjective general
müəyyən established adjective general
qeyri-müəyyən lax adjective general
müəyyən scheduled adjective general
bir qədər geyilmiş well-worn adjective general
qeyri-müəyyən amorphous adjective general
bir qədər any adjective general
qəti müəyyən edilmiş canonical adjective general
qeyri-müəyyən circumlocutional adjective general
müəyyən edilmiş determined adjective general
qeyri-müəyyən dim adjective general
qeyri-müəyyən dreamy adjective general
qeyri-müəyyən elastic adjective general
müəyyən formaya uyğun həyata keçirilən formal adjective general
müəyyən formed adjective general
müəyyən edilmiş given adjective general
kifayət qədər goodly adjective general
müəyyən hündürlük high adjective general
qeyri-müəyyən indistinct adjective general
bir qədər little adjective general
qeyri-müəyyən neutral adjective general
qeyri-müəyyən non-committal adjective general
qeyri-müəyyən obscure adjective general
müəyyən hadisəyə həsr olunmuş occasional adjective general
okean qədər iri ocean-going adjective general
ağzına qədər dolu packed adjective general
kəmiyyəti müəyyən oluna bilən quantitative adjective general
bir qədər əcaib quizzical adjective general
bir qədər qəribə quizzical adjective general
qeyri-müəyyən shadowy adjective general
müəyyən vəziyyətdə olan situated adjective general
qeyri-müəyyən slippery adjective general
qeyri-müəyyən tortuous adjective general
qeyri-müəyyən uncertain adjective general
müəyyən olmayan unclear adjective general
müəyyən edilməmiş undefined adjective general
qeyri-müəyyən unsure adjective general
müəyyən bir sahə üzrə geniş biliyə malik olan well-read adjective general
qeyri-müəyyən hazy adjective figurative meaning
qeyri-kifayət qədər güclə tutulmuş undermanned adjective military
kifayət qədər comfortable adjective general
lazımi qədər comfortable adjective general
kifayət qədər decent adjective general
lazımi qədər decent adjective general
müəyyən edilmiş fixed adjective general
qeyri-müəyyən fuzzy adjective general
qeyri-müəyyən one adjective general
müəyyən mala-mülkə sahib olan worth adjective general
müəyyən var-dövlətə sahib olan worth adjective general
kifayət qədər comfy adjective spoken language
lazımi qədər comfy adjective spoken language
müəyyən olunmuş qualified adjective general
müəyyən special adjective general
qeyri-müəyyən undecided adjective general
qəti müəyyən edilmiş upstanding adjective general
müəyyən çərçivəyə salınmış off adjective general