• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of müharibədən sonrakı bərpa işləri (163 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sonrakı günlər afterdays noun general
sonrakı nəticə aftereffect noun general
sonrakı təsir aftereffect noun general
kino işləri cinema noun general
ev işləri housewifery noun general
ev işləri housework noun general
metal işləri görən adam metallurgist noun general
dağ-mədən işləri mining noun general
xırda təmir işləri görən patcher noun general
öləndən sonrakı posthumous noun general
müharibədən sonrakı post-war noun general
müharibədən əvvəlki pre-war noun general
müharibədən qabaqkı pre-war noun general
fəaliyyəti bərpa etmə reactivation noun general
yenidən bərpa rebirth noun general
bərpa reclaiming noun general
bərpa etmə reclaiming noun general
yenidən bərpa edilmə re-establishment noun general
yenidən bərpa etmə re-establishment noun general
gücü bərpa etmə refreshment noun general
qüvvəni bərpa etmə refreshment noun general
bərpa etmə regain noun general
əvvəlki hüquqlarını bərpa etmə reinstatment noun general
əvvəlki vəziyyətini bərpa etmə reinstatment noun general
sığortanı bərpa etmə reinsurance noun general
bərpa etmə renewal noun general
bərpa renovation noun general
bərpa etmə renovation noun general
bərpa resoration noun general
bərpa etmə resoration noun general
bərpa edən restorer noun general
əl işləri üçün zənbil work-basket noun general
əl işləri stolu work-table noun general
bərpa etmə refurbishment noun general
bərpa refurbishment noun general
bərpa etmə restoration noun general
ailə işləri domestic affairs noun general
ailə işləri private affairs noun general
bərpa rebuilding noun general
bərpa reconstruction noun general
qüvvənin bərpa olunması recreation noun general
bərpa renewal noun general
bərpa restoration noun general
bərpaçılıq işləri restoration work noun general
doğuşdan sonrakı ağrı after-pain noun medical
elektrik işləri üzrə ləvazimat armature noun general
ev işləri char noun general
ev işləri chore noun general
torpaq işləri earthwork noun general
qazıntı işləri excavation noun general
ev işləri homecraft noun general
sonrakı gün morrow noun general
bərpa etmə reconstruction noun general
sağlamlığı bərpa etmə recruitment noun general
təmiz adını bərpa etmə whitewash noun general
təmiz hüququnu bərpa etmə whitewash noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
kəşfiyyat işləri exploration noun geological
inzibati-təsərrüfat işləri housekeeping noun military
partlatma işləri mütəxəssisi fireman noun general
bərpa etmə reactivation noun general
bərpa etmə rehabilitation noun general
bərpa etmə retrieval noun general
bərpa resurrection noun general
bərpa olunma resurrection noun general
bərpa etmə recovery noun general
bərpa restore noun computer
bərpa etmək give back verb general
gücü bərpa etmək recreate verb general
qüvvəni bərpa etmək recreate verb general
bərpa etmək redress verb general
bərpa etmək re-establish verb general
bərpa etmək regain verb general
əvvəlki hüquqları bərpa etmək reinstate verb general
bərpa etmək renovate verb general
bərpa etmək resurrect verb general
bərpa etmək revest verb general
ədaləti bərpa etmək right verb general
həqiqəti bərpa etmək right verb general
bərpa etmək vivify verb general
bərpa etmək refurbish verb general
bərpa olunmaq be rebuilt verb general
bərpa olmaq be restored verb general
Sakitliyi bərpa etmək establish silence verb general
Sakitliyi bərpa etmək impose silence verb general
işləri cabaca etmək put matters straight verb general
bərpa etmək rebuild verb general
bərpa etmək reinstate verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
yenidən bərpa etmək restore verb general
ədaləti bərpa etmək restore justice verb general
asayişi bərpa etmək restore order verb general
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order verb general
qaydanı bərpa etmək restore order verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
mətni bərpa etmək restore text verb general
tarazlığı bərpa etmək restore the balance verb general
bərpa eləmək retrieve verb general
ev işləri görmək char verb general
bərpa etmək furbish verb general
işləri qaydasına salmaq mend verb general
bərpa etmək reconstruct verb general
bərpa etmək recuperate verb general
bərpa etmək regenerate verb general
hüququ bərpa etmək reinvest verb general
bərpa etmə repair verb general
bərpa etmək reproduce verb general
bərpa etmək restore verb general
bərpa etmək retrace verb general
bərpa etmək retrieve verb general
işləri yoluna qoymaq clinch verb general
səhhətini bərpa etmək mend verb general
bərpa etmək reactivate verb general
bərpa etmək redeem verb general
bərpa etmək rehabilitate verb general
bərpa etmək renew verb general
bərpa etmək repair verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
hazırlıq işləri görmək arrange verb general
bərpa etmək recover verb computer
bərpa etmək undelete verb computer
qazıntı işləri aparmaq excavate verb geological
bərpa etmək revive verb general
sonrakı after adjective general
sonrakı consecutive adjective general
sonrakı following adjective general
bərpa olunmaz irreversible adjective general
nisbətən sonrakı later adjective general
sonrakı posterior adjective general
müharibədən sonrakı postwar adjective general
müharibədən prewar adjective general
müharibədən prewar adjective general
bərpa edilmiş restored adjective general
sonrakı sequential adjective general
daha sonrakı subsequent adjective general
sonrakı subsequent adjective general
sonrakı succeeding adjective general
bərpa edilə bilən renewable adjective general
bərpa edilməyən expendable adjective general
sonrakı farther adjective general
sonrakı further adjective general
bərpa edilmiş renewed adjective general
işləri əla getmək do nicely preposition general
cinayət işləri üzrə vəkil crown lawyer phrases general
ev işləri domestic service phrases general
işləri sülh yolu ilə qaydaya salmaq hold out the oliver branch phrases general
payızda gecə-gündüzün bərabərliyindən sonrakı bədirlənmiş ay hunter's moon phrases general
ev işləri indoor occupation phrases general
ev işləri ilə məşğul olmaq keep house phrases general
bərpa etmək piece up phrases general
bütün işləri korlamaq play old gooseberry phrases general
sonrakı hadisələr posterior events phrases general
öləndən sonrakı şöhrət posthumous fame phrases general
müharibədən sonrakı bərpa işləri postwar re-construction phrases general
müharibədən sonrakı yenidənqurma işləri postwar re-construction phrases general
müharibə sonrakı illər postwar years phrases general
hadisələrin sonrakı inkişafını gözləmək see how the gander hops phrases general
АzərbĞ°ycĞ°n Rеspubliкаsının qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsi State Committee of Republic of Azerbaijan for Refugees and IDPs phrases general
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi State Agency on Alternative and Renewable Energy Sources phrases general
işləri tərsinə etmək put the cart before the horse phrases general
işləri tərsinə etmək topsy-turvy: do things topsy-turvy phrases general
bərpa nöqtəsi restore point phrases computer