• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of mümkün qədər tez (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
mümkün olma attainability noun general
ağzına qədər doldurulmuş bakal brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş qədəh brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş stəkan bumper noun general
qəzavü-qədər doom noun general
mümkün hal eventuality noun general
bir qədər qəribəlik faddy noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
mümkün olmama impossibility noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
zərrə qədər jot noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
sahildən üfüqə qədər görünən dəniz offing noun general
zərrə qədər ounce noun general
lazımi qədər qiymətləndirməmə underestimate noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
kifayət qədər yeməmə undernourishment noun general
qəza-qədər fate noun general
qəzavü-qədər fate noun general
qədər fate noun general
günortaya qədər forenoon noun general
qədər number noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbellied man noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbelly noun general
mümkün olma reach noun general
nə qədər olsa aught noun archaism
qəzavü-qədər providence noun religion
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
mümkün hesab etmək admit verb general
ağzına qədər doldurmaq brim verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək disparage verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
qədəhi dibinə qədər içmək quaff verb general
əldən düşənə qədər işlətmək slave verb general
taqətdən düşənə qədər işlətmək slave verb general
kifayət qədər sübut gətirmək substantiate verb general
kifayət qədər soyutmamaq undercool verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underestimate verb general
kifayət qədər yemləməmək undernourish verb general
lazımi qədər yedirtməmək undernourish verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underrate verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək undervalue verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
son damcıya qədər içmək drink the last drop verb general
qarnıtox olana qədər yemək eat repletion; qarnıyekə verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
sona qədər vuruşmaq fight to the finish verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow verb general
keflənənə qədər içmək fuddle verb spoken language
ağzına qədər dolmaq brim verb general
bir qədər ürəkləndirmək cheer up verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək depreciate verb general
mümkün etmək enable verb general
axıra qədər istifadə etmək finish verb general
ağzına qədər doldurmaq jam verb general
mümkün olsa may verb general
bir işi axıra qədər görmək outwork verb general
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork verb general
qaynayana qədər qızdırmaq scald verb general
öz rəyini axıra qədər söyləməmək understate verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
mümkün olmamaq defy verb general
doyana qədər yedirtmək cram verb general
mümkün hesab etmək say verb general
axıra qədər içmək drain verb general
mümkün olan achievable adjective general
kifayət qədər adequate adjective general
lazımı qədər adequate adjective general
istənilən qədər ad-lib adjective general
mümkün olan allowable adjective general
kifayət qədər all-right adjective general
lazımi qədər all-right adjective general
mümkün ola bilən approachable adjective general
mümkün olan attainable adjective general
qaçınması mümkün olan avoidable adjective general
qurşağa qədər çılpaq barebacked adjective general
mümkün ola bilən believable adjective general
ağzına qədər doldurulmuş brimmed adjective general
daşınması mümkün olan cartable adjective general
dırmaşmaq mümkün olan climbable adjective general
mümkün contingent adjective general
mümkün olan bilən contingent adjective general
ağzına qədər doldurulmuş crowded adjective general
müalicəsi mümkün olan curable adjective general
bir qədər nəm dampish adjective general
bir qədər rütubətli dampish adjective general
bir qədər tünd dusky adjective general
kifayət qədər enough adjective general
lazımi qədər enough adjective general
mümkün ola bilən eventual adjective general
mümkün eventual adjective general
bağışlanması mümkün olan excusable adjective general
mümkün ola bilən expectable adjective general
mümkün olan expectable adjective general
bizə qədər gəlib çatan extant adjective general
mümkün feasible adjective general
mümkün ola bilən feasible adjective general
bir qədər few adjective general
bu vaxta qədər heretofore adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
qeyri-mümkün impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
mümkün olmayan inaccessible adjective general
mümkün edilə bilməyən inaccessible adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
alınması mümkün olmayan indefeasible adjective general
ayrılması mümkün olmayan inseparable adjective general
tanınması mümkün olmayan irrecognizable adjective general
tanınması mümkün olmayan irreconcilable adjective general
düzəldilməsi mümkün olmayan irrecoverable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan irrelizable adjective general
düzəldilməsi mümkün olmayan irreparable adjective general
mümkün olan justifiable adjective general
dizə qədər knee-deep adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
öhdəsindən gəlməsi mümkün olan manageable adjective general
sayılması mümkün olan numerable adjective general
mümkün olan obtainable adjective general
keçirilməsi mümkün olan passable adjective general
mümkün olan permissible adjective general
mümkün ola bilən plausible adjective general
mümkün possible adjective general
mümkün ola bilən possible adjective general
mümkün olan possible adjective general
mümkün presumable adjective general
mümkün olan presumable adjective general
mümkün ola bilən probable adjective general
mümkün reachable adjective general
mümkün olan reachable adjective general
mümkün olan realisable adjective general
düzəldilməsi mümkün olan repairable adjective general
qaytarılması mümkün olan returnable adjective general
kifayət qədər sufficient adjective general
lazımi qədər sufficient adjective general
aradan qaldırılması mümkün olan surmountable adjective general
mümkün olan thinkable adjective general
yanına getmək mümkün olmayan unapproachable adjective general
mümkün olmayan unattainable adjective general
kifayət qədər yedirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər yemləndirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
ölçülməsi mümkün olmayan unfathomable adjective general
deyilməsi mümkün olmayan unmentionable adjective general
xatırlanması mümkün olmayan unmentionable adjective general
mümkün olmayan unreachable adjective general
düzəldilməsi mümkün olmayan unrecoverable adjective general
mümkün ola bilən warrantable adjective general
mümkün affordable adjective general
mümkün olan affordable adjective general
kifayət qədər ample adjective general
qurşağa qədər lüt bare to the waist adjective general
qarnıtox olana qədər yemək big-bellied adjective general
mümkün practicable adjective general
mümkün realizable adjective general
bir qədər geyilmiş well-worn adjective general
keçilməsi mümkün olmayan passless adjective poetical
bir qədər any adjective general
mümkün ola bilən bearable adjective general
mümkün olan conceivable adjective general
kifayət qədər goodly adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impenetrable adjective general
bir qədər little adjective general
keçilməsi mümkün olan negotiable adjective general
okean qədər iri ocean-going adjective general
ağzına qədər dolu packed adjective general
bir qədər əcaib quizzical adjective general
bir qədər qəribə quizzical adjective general
mümkün olmayan unlikely adjective general
danışılması mümkün olmayan untold adjective general
deyilməsi mümkün olmayan untold adjective general
mümkün virtual adjective general
mümkün olan virtual adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan visionary adjective general
qeyri-kifayət qədər güclə tutulmuş undermanned adjective military
mümkün olan bütün all adjective general
kifayət qədər comfortable adjective general
lazımi qədər comfortable adjective general
kifayət qədər decent adjective general
lazımi qədər decent adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impracticable adjective general
kifayət qədər comfy adjective spoken language
lazımi qədər comfy adjective spoken language
mümkün available adjective computer
mümkün olmayan unavailable adjective computer
mümkün valid adjective computer
bəs qədər good adjective general
kifayət qədər bol good adjective general
altmışdan altmış doqquza qədər olan yaş sixties numeral general
kifayət qədər adequately adverb general
kifayət qədər amply adverb general
bir qədər any adverb general
bir qədər anything adverb general
kifayət qədər enough adverb general
nə qədər however adverb general
o qədər insomuch adverb general
zərrə qədər də olsa nothing adverb general
gözəçarpacaq qədər noticeably adverb general
axıra qədər outright adverb general
bir qədər partly adverb general
o qədər that adverb general
başdan-ayağa qədər through adverb general
o qədər ki insofar adverb general
indiyənə qədər so far adverb general
bura qədər so far adverb general
qədər up to adverb general
zərrə qədər a bit adverb general
zərrə qədər a little bit adverb general
qədər as far as adverb general
mümkün qədər artıq as many as possible adverb general
bir də o qədər as much again adverb general
mümkün qədər as possible adverb general
sonsuzluqa qədər for ever and ever adverb general
təpədən dırnağa qədər from head to foot adverb general
başdan-ayağa qədər from the beginning to end adverb general
altdan-yuxarıya qədər from top to bottom adverb general
ayaqdan başa qədər from top to toe adverb general
hər nə qədər however much adverb general
kifayət qədər sufficiently adverb general
göbəyə qədər till navel adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər to a certain extent adverb general
kefi istəyən qədər to one's heart's content adverb general
könlü istədiyi qədər to one's heart's content adverb general
son vaxta qədər until recently adverb general
dizə qədər up to one's knees adverb general
qılıncın küpünə qədər up to the sword hilt adverb general
göbəyə qədər up to the waist adverb general
göbəyə qədər waist-deep adverb general
kifayət qədər plenty adverb spoken language
o vaxta qədər thitherto adverb spoken language
zərrə qədər də any adverb general
nə qədər how adverb general
kifayət dərəcəyə qədər quite adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər quite adverb general
... qədər thus adverb general
bu dərəcəyə qədər thus adverb general
indiyə qədər hitherto adverb general
istənilən qədər aught adverb archaism
axıra qədər home adverb general
qurtarana qədər home adverb general
yerinə oturana qədər home adverb general
nə qədər what pronoun general
qədər as conjunction general
qədər till conjunction general
... qədər until conjunction general
nə qədər what conjunction general
bir o qədər as much as conjunction general
mümkün olan bütün hallarda wherever conjunction general
nə qədər ki while conjunction general
qədər ere preposition general
... qədər until preposition general
qədər until preposition general
qədər up to preposition general
-a qədər pending preposition general
-ə qədər pending preposition general
qədər till preposition general
qədər to preposition general
günortaya qədər a.m. abbreviation general
zərrə qədər də olsa none indefinite adverb general
nə qədər how interjection general
günortaya qədər Ante Meridiem phrases general
təpədən dırnağa qədər silahlanmış armed to the teeth phrases general
qədər as far as phrases general
istədiyin qədər as many as you like phrases general
nə qədər mümkündürsə as much as possible phrases general
dağlar qədər qoca as old as the hills phrases general
mümkün qədər tez as soon as possible phrases general
mümkün olmayan hər şey etməyə çalışmaq bang one's head against a brick wall phrases general
gecə yarıya qədər oturub işləmək burn the midnight oil phrases general
axıra qədər yanmaq burn to ashes phrases general
yarısına qədər by half phrases general
mümkün olan hər vasitə by right or wrong phrases general
24 dekabrdan 6 yanvara qədər olan müddət christmas tide phrases general
mümkün olmayan bir şeyi istəmək cry for the moon phrases general
mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək cry for the moon phrases general
düzəlməsi mümkün olmayan bir şey üçün kədərlənmək cry over spilt milk phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
qədər far off phrases general
axıra qədər vuruşmaq fight to the last phrases general
sona qədər vuruşmaq fight to the last phrases general
əvvəldən axıra qədər from alpha to omega phrases general
bəs qədər good deal phrases general
qəzavü-qədər hand of God phrases general
həlli mümkün olmayan məsələ hard nut to crack phrases general
həlli mümkün olmayan problem hard nut to crack phrases general
boğaza qədər borc içində olan head over ears in debt phrases general
xirdəyə qədər borc içində olan head over ears in debt phrases general
son nəfəsə qədər qorumaq hold on like grim death phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
qədər in so far as phrases general
zərrə qədər də olsa not a bit phrases general
ağzına qədər doldurulmuş packed like as rabbits in a warren phrases general
mümkün olan cavab possible answer phrases general