• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of məhkəmənin hökmünə tabe olmama (129 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
olmama absence noun general
aydın olmama ambiguity noun general
bəlli olmama ambiguity noun general
müvafiq olmama contradiction noun general
özünə inamı olmama diffidence noun general
bacarığı olmama disability noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
müvafiq olmama discrepancy noun general
meyili olmama disinclination noun general
tabe olmama disobedience noun general
bərabər olmama disparity noun general
uyğun olmama disparity noun general
razı olmama dissidence noun general
razı olmama falling-out noun general
gələcəyi olmama futurelessness noun general
mükəmməl olmama imperfection noun general
mümkün olmama impossibility noun general
dürüst olmama inaccuracy noun general
xatircəm olmama incertitude noun general
əmin olmama incertitude noun general
müvafiq olmama incompatibility noun general
müvafiq olmama inconsistency noun general
asılı olmama independence noun general
bərabər olmama inequality noun general
müvafiq olmama inequality noun general
dürüst olmama inexactitude noun general
tabe olan adam inferior noun general
tam dəyərə malik olmama inferiority noun general
təhlükəsiz olmama insecurity noun general
ağlı başında olmama lunacy noun general
tabe olmama non-compliance noun general
tabe olmama nonconformism noun general
tabe olmama nonconformity noun general
mövcud olmama nothingless noun general
olmama nothingless noun general
tabe olma obedience noun general
tabe etmə subjugation noun general
tabe olma submission noun general
şöhrətpərəst olmama unambition noun general
tələbkar olmama unambition noun general
real olmama unreality noun general
doğru olmama wrong noun general
düzgün olmama wrong noun general
düzgün olmama irregularity noun general
doğru olmama irregularity noun general
tabe orqan subordinate body noun general
tabe söz subordinate word noun general
məhkəmənin qərarı judgement noun law
ardıcıl olmama anomaly noun general
məhkəmənin köməkçisi assistant noun general
zalda məhkəmənin oturduğu yer bench noun general
tabe olma conformity noun general
məhkəmənin hökmünə tabe olmama contumacy noun general
xəbəri olmama dark noun general
həqiqətə uyğun olmama fabulousness noun general
xarab olmağa meylli olmama incorruptibility noun general
korlanmağa meylli olmama incorruptibility noun general
mane olmama indulgence noun general
təsiri olmama inefficiency noun general
özündə olmama insensibility noun general
razı olmama non-compliance noun general
uyğun olmama nonconformism noun general
uyğun olmama nonconformity noun general
mövcud olmama non-existence noun general
qanuna tabe olma orderliness noun general
kifayət olmama weakness noun general
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence noun law
olmama non-existence noun philosophical
saz olmama shut-down noun technical
tabe edilmə conformation noun general
tabe etmə conformation noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
müvafiq olmama non-compliance noun general
məhkəmənin ədalətsiz qərarı nəticəsində dəymiş zərər prejudice noun general
məhkəmənin ədalətsiz qərarı nəticəsində dəymiş ziyan prejudice noun general
aydın olmama toss-up noun general
məlum olmama toss-up noun general
səsi olmama voicelessness noun general
tabe olmamaq disobey verb general
tabe olmaq obey verb general
tabe etmək overmaster verb general
tabe etmək overpower verb general
tabe etmək subdue verb general
tabe etmək subject verb general
tabe etmək subjugate verb general
tabe olmaq submit verb general
tabe etmək make obedient verb general
tabe etmək make smb. obey verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
tabe etmək subordinate verb general
tabe etmək bully verb general
tabe olmaq comply verb general
məhkəmənin çağırışına gəlməkdən boyun qaçırmaq default verb general
tabe etmək compel verb general
özünə tabe etmək bend verb general
tabe olmaq bow verb general
taleyin hökmünə ümid etmək drift verb general
tabe olmaq bend verb general
tabe olmayan defiant adjective general
tabe olmayan independent adjective general
tabe olmayan indomitable adjective general
tabe olmayan insubordinate adjective general
qaydaya tabe olmayan irregular adjective general
tabe olmayan irrepressible adjective general
daxil olmama non-arrival adjective general
tabe olmayan recalcitrant adjective general
tabe subordinate adjective general
tabe olan subordinate adjective general
tabe olmayan uncontrollable adjective general
tabe olmayan unsubmissive adjective general
tabe olan dependant adjective general
qanuna tabe olan law-abiding adjective general
tabe subject adjective general
məhkəmənin hökmünə tabe olmayan contumacious adjective general
tabe olmayan unappeasable adjective general
tabe olmayan unbowed adjective general
tabe olmayan unbridled adjective general
məhkəmənin qapalı iclası closed session phrases general
tabe olmaq give ground phrases general
tabe olmaq give way phrases general
öz adına layiq olmama infra dignitatement phrases general
tabe olmaq knock under phrases general
dinməz-söyləməz tabe olmaq obey without a grumble phrases general
yerində olmama out of place phrases general
qaydasında olmama screw loose phrases general
başqasını iradəsinə tabe etmək work one's will upon smb. phrases general
ağlı başında olmama screw loose phrases general
sözsüz tabe olmaq own up phrases spoken language