• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of make a (169 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
make a wry face büzmək verb general
make a fair copy köçürmək verb general
make a statement bəyanat vermək verb general
make a report məruzə etmək verb general
make a pattern naxış açmaq verb general
make a present bəxş etmək verb general
make a fun masqaraya qoymaq verb general
make a hubbub qarğabazarı salmaq verb general
make a sacrifice sadağa vermək verb general
make a scene səhnə düzəltmək verb general
make a present sovqat vermək verb general
make a noise səs salmaq verb general
make a man adam etmək verb general
make a mistake ağlı çaşmaq verb general
make a note qeyd etmək verb general
make a clatter cingildətmək verb general
make a noise səs etmək verb general
make a sacrifice güdaza vermək verb general
make a noise qaraçılıq salmaq verb general
make a mistake qələt etmək verb general
make a donkey bray anqırtmaq verb general
make a journey gəzib-dolanmaq verb general
make a way yol vermək verb general
make a compromise kompromisə getmək verb general
make a mistake səhv eləmək verb general
make a noise səs eləmək verb general
make a fist yumruğunu düymək verb general
make a difference fərq etmək verb general
make a contract kontrakt bağlamaq verb general
make a sensation sensasiya doğurmaq verb general
make a fool of oneself Sarsaqlamaq verb general
make a list siyahı tərtib etmək verb general
make a step backwards dala addım atmaq verb general
make a fortune var-dövlət qazanmaq verb general
make a step back geri addım atmaq verb general
make a new paragraph yeni sətirdən başlamaq verb general
make a protest etiraz səsini ucaltmaq verb general
make a straight swap başabaş dəyişmək verb general
make a success müvəffəqiyyətə malik olmaq verb general
make a stand for the idea fikri müdafiə etmək verb general
make a sign with one's eye and eyebrow qaş göz etmək verb general
make a mistake through carelessness ehtiyatsızlıqdan səhvə yol vermək verb general
make a rash decision səfeh qərar qəbul etmək verb general
make a bet on smth. bir şeydən mərc gəlmək verb general
make a good showing yaxşı göstəricilərə nail olmaq verb general
make a large fortune barınıb-batmaq verb general
make a place comfortable for living abadanlaşdırmaq verb general
make a request xahişlə müraciət etmək verb general
make a speech nitq irad etmək verb general
make a rendezvous görüş təyin etmək verb general
make a rapid leap tez sıçrayış etmək verb general
make a habit of going somewhere dadanmaq verb general
make a noise qilu-qal salmaq verb general
make a strong protest qəti etiraz etmək verb general
make a din qap-qur etmək verb general
make a hubbub qap-qur etmək verb general
make a mistake xataya yol vermək verb general
make a great fuss qiyamət qoparmaq verb general
make a fool axmaq yerinə qoymaq verb general
make a few remarks bəzi qeydlər etmək verb general
make a complaint giley etmək verb general
make a noise qaraqışqırıq qoparmaq verb general
make a thud tappıldamaq verb general
make a tour dolaşmaq verb general
make a shaft saplamaq verb general
make a push girdirmək verb general
make a hole dəlmək verb general
make a line qatarlamaq verb general
make a grab qapmaq verb general
make a moan inildəmək verb general
make a mistake səhv etmək verb general
make a noise səs qaldırmaq verb general
make a knot düyün vurmaq verb general
make a fuss küyə düşmək verb general
make a deposit əmanət qoymaq verb general
make a fortune barınmaq verb general
make a dab astarlamaq verb general
make a noise taqqıldamaq verb general
make a run cummaq verb general
make a knot düyümləmək verb general
make a helve saplamaq verb general
make a cluck qırtlamaq verb general
make a grin irişmək verb general
make a present bağışlamaq verb general
make a snatch qapmaq verb general
make a mark bələdləmək verb general
make a rush qoparaqlanmaq verb general
make a loop ilməkləmək verb general
make a fetish fetişləşdirmək verb general
make a somersault dombalaqlanmaq verb general
make a present bəxşiş vermək verb general
make a complaint gileylənmək verb general
make a fist yumruğunu düyünləmək verb general
make a knot düyün bağlamaq verb general
make a bargain alışıb-verişmək verb general
make a fire ocaq qalamaq verb general
make a donation ianə vermək verb general
make a compress kompres qoymaq verb general
make a noise vurhay salmaq verb general
make a mark nişan qoymaq verb general
make a sacrifice qurban vermək verb general
make a wreath çələng hörmək verb general
make a report məlumat vermək verb general
make a bow təzim etmək verb general
make a map xəritə cızmaq verb general
make a vow peyman bağlamaq verb general
make a House yetərsayı təmin etmək phrases general
make a bolt for it yüyürmək phrases spoken language
make a pig of oneself çox yemək phrases general
make a bolt for it atılmaq phrases spoken language
One swallow doesn't make a summer Bir çiçəklə yaz olmaz phrases proverb
make a speech nitq söyləmək phrases general
make a pig of oneself ölüncə döymək phrases general
make a bolt for it üstünə cummaq phrases spoken language
make a settlement məskunlaşdırmaq phrases general
laughing-stock: make a laughing-stock bir kəsi oyuncaq etmək phrases general
make a strike at smb. bir kəsə əl qaldırmaq phrases general
It's enough make a cat laugh Bişmiş toyuğun gülməyi gəlir phrases general
Enough to make a horse laugh Bişmiş toyuğun gülməyi gəlir phrases general
make a pig of oneself həddindən artıq yemək phrases general
make a noise səs salmaq phrases general
make a fool of smb. bir kəsi dolamaq phrases general
make a muff of a catch top buraxmaq phrases sport
make a muff of a catch imkanı əldən vermək phrases sport
laughing-stock: make a laughing-stock sarımaq phrases general
make a spectacle of oneself hamının diqqətini özünə cəlb etmək phrases general
make a row qışqır-bağır salmaq phrases general
make a row dava etmək phrases general
make a suggestion təklif vermək phrases general
make a row vurhay salmaq phrases general
make a row səs-küy qaldırmaq phrases general
Don't make a fuss! qaynaşmayın! phrases general
make a noise səs etmək phrases general
make a pause pauza etmək phrases general
make a pounce gözlənilmədən hücum etmək phrases general
make a presentation hədiyyə təqdim etmək phrases general
make a goal qol vurmaq phrases sport
make a statement bəyanat vermək phrases general
make a present of smth. to smb. bir kəsə bir şeyi hədiyyə etmək phrases general
make a row tufan qaldırmaq phrases general
make a prognosis proqnoz vermək phrases general
make a row qıyhaqıy salmaq phrases general
make a racket qalmaqal qaldırmaq phrases general
make a presentation hədiyyə vermək phrases general
make a racket zıppıltı qoparmaq phrases general
make a gift hədiyyə vermək phrases general
make a pile yallanmaq phrases general
make a racket böyük həngamə salmaq phrases general
make a pause fasilə etmək phrases general
make a row dava-qalmaqal salmaq phrases general
make a racket hay-küy qaldırmaq phrases general
make a racket səs-küy qaldırmaq phrases general
make a fool of oynatmaq phrases general
make a speech nitq irad etmək phrases general
make a wager mərc gəlmək phrases general
make a racket dara-bara qaldırmaq phrases general
make a precarious living təsadüfi gəlirlə yaşamaq phrases general
make a presentation ərizə vermək phrases general
One swallow doesn't make a summer Bir güllə bahar olmaz phrases proverb
make a gift hədiyyə etmək phrases general
make a strike at smb. sancma phrases general
make a strike at smb. dişləmə phrases general
make a racket gurultu salmaq phrases general
make a suggestion ideya vermək phrases general
make a racket guppuldatmaq phrases general
make a suggestion fikir söyləmək phrases general
make a racket guruldamaq phrases general
make a strike at smb. vurma phrases general
make a spectacle of oneself gülünc vəziyyətə düşmək phrases general