• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of mal bağlayan adam (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
adəm adam 2 1
allahın yaratdığı ilk insan adam 2 1
adam əti yemə anthropophagism 2 1
adam əti yemə anthropophobia 2 1
əks fikirli adam anti 2 1
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist 2 1
yəhudiləri sevməyən adam anti-semite 2 1
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois 2 1
yay-oxla silahlanmış adam bowman 2 1
braziliyada yaşayan adam brazilian 2 1
qırdı-qaçdı adam breakpromise 2 1
güclü adam bruiser 2 1
kobud adam bruiser 2 1
qaba adam bruiser 2 1
yekəpər adam bruiser 2 1
adam aldatma cheat 2 1
adam aldadan cheater 2 1
cəld adam dodger 2 1
çevik adam dodger 2 1
diribaş adam dodger 2 1
yayınmış adam evader 2 1
adi adam everyman 2 1
hər adam everyman 2 1
sadəlövh adam gaby 2 1
sarsaq adam gaby 2 1
dadlı yeməklər sevən adam gastronome 2 1
avam adam gawky 2 1
kobud adam gawky 2 1
dilənçi halına salınmış adam goner 2 1
işi bitmiş adam goner 2 1
var-yoxdan çıxarılmış adam goner 2 1
daim vəziyyətindən şikayətlənən adam grumbler 2 1
deyingən adam grumbler 2 1
donquldanan adam grumbler 2 1
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler 2 1
qarışıq irqli adam half-caste 2 1
əlindən hər iş gələn adam handyman 2 1
əlləri qızıl adam handyman 2 1
alçaq adam hangdog 2 1
dar ağacından asılmağa layiq adam hangdog 2 1
əclaf adam hangdog 2 1
rəzil adam hangdog 2 1
yaramaz adam hangdog 2 1
qab dibi yalayan adam hang-on 2 1
özgə hesabına yaşayan adam hang-on 2 1
adam heading 2 1
adam başına alınan vergi head-money 2 1
nadinc adam hellion 2 1
şuluqçu adam hellion 2 1
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow 2 1
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow 2 1
pula satılmış adam hireling 2 1
satqın adam hireling 2 1
dəliqanlı adam hothead 2 1
tez özündən çıxan adam hothead 2 1
tezqızışan adam hothead 2 1
adam human 2 1
bəstəboy kök adam humpty-dumpty 2 1
çalışqan adam hustler 2 1
fəal adam hustler 2 1
adam individual 2 1
aşağı səviyyəli adam inferior 2 1
tabe olan adam inferior 2 1
tabelikdə olan adam inferior 2 1
sırtıq adam interloper 2 1
sorğu-sual aparan adam interrogator 2 1
öz aləminə qapılmış adam introvert 2 1
sırtıq adam intruder 2 1
zəhlə aparan adam intruder 2 1
zəhlə tökən adam intruder 2 1
xalq içərisində çıxmış evli adam jack 2 1
əlindən hər iş gələn adam jack-of-all-trades 2 1
məzəli adam joker 2 1
yekə yöndəmsiz adam jumbo 2 1
yekəpər adam jumbo 2 1
astagəl adam laggard 2 1
ləng tərpənən adam laggard 2 1
quruda yaşayan adam landsman 2 1
gec gələn adam latecomer 2 1
gecikən adam latecomer 2 1
dilənçi adam lazarus 2 1
kasıb adam lazarus 2 1
pozğun adam lecher 2 1
solaxay adam lefty 2 1
yonulmamış adam loon 2 1
uduzan adam loser 2 1
kobud adam lout 2 1
lira musiqi alətində çalan adam lyrist 2 1
varlı adam magnate 2 1
adam edən man 2 1
ağıllı adam man of sense 2 1
sağlam düşüncəli adam man of sense 2 1
kişilik dövrünə çatmış adam manhood 2 1
hər işə burnunu soxan adam meddler 2 1
hər işə qarışan adam meddler 2 1
suda yaşayan adam merman 2 1
metal işləri görən adam metallurgist 2 1
qadından qaçan adam misogynist 2 1
qanundan sui-istifadə edən adam misuser 2 1
səlahiyyətini aşan adam misuser 2 1
adam ələ salan mocker 2 1
mülayim adam moderate 2 1
yumşaq təbiətli adam moderate 2 1
modern adam modern 2 1
müasir adam modern 2 1
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern 2 1
evdə spirtli içki içən adam moonshiner 2 1
sərt adam mope 2 1
üzügülməz adam mope 2 1
başı pırtlaşıq adam mop-head 2 1
dolaşıq adam mop-head 2 1
pinti adam mop-head 2 1
səliqəsiz adam mop-head 2 1
adam öldürmə murder 2 1
adam öldürən murderer 2 1
özünəvurğun adam narcissist 2 1
özünü sevən adam narcissist 2 1
təzə gəlmiş adam new-comer 2 1
dargöz adam niggard 2 1
simic adam niggard 2 1
xəsis adam niggard 2 1
gic adam nitwit 2 1
sarsaq adam nitwit 2 1
səfeh adam nitwit 2 1
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody 2 1
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody 2 1
heç kəsin tanımadığı adam nobody 2 1
heç kimə tanış olmayan adam nobody 2 1
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian 2 1
nifaq salan adam nonconformist 2 1
təfriqə salan adam nonconformist 2 1
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity 2 1
yaramaz adam nonentity 2 1
görkəmli adam notable 2 1
məşhur adam notable 2 1
vacib adam notable 2 1
zəhlətökən adam nuisance 2 1
şitilliyə baxan adam nurseryman 2 1
axmaq adam oaf 2 1
gicbəsər adam oaf 2 1
yöndəmsiz adam oaf 2 1
nəhəng adam yeyən qadın ogress 2 1
ən qoca adam oldest 2 1
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner 2 1
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner 2 1
nikbin adam optimist 2 1
optimist adam optimist 2 1
mal bağlayan adam packer 2 1
mal qablaşdıran adam packer 2 1
dini təşkilata mənsub adam parishioner 2 1
layiq olmadığı yeri tutan adam parvenu 2 1
hami edən adam patron 2 1
himayə edən adam patron 2 1
heç bir rolu olmayan adam patsy 2 1
zəif adam patsy 2 1
avam adam peasant 2 1
cahil adam peasant 2 1
kobud adam peasant 2 1
pedikür edən adam pedicurist 2 1
oğrun baxan adam peeper 2 1
adam person 2 1
pozğun adam pervert 2 1
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist 2 1
motosikletin dal oturacağında gedən adam pillion-rider 2 1
sui-qəsd düzəldən adam plotter 2 1
politeizmə inanan adam polytheist 2 1
ibtidai adam primitive 2 1
yaxşı bilən adam proficient 2 1
yaxşı tanınan adam proficient 2 1
nəzəriyyə irəli sürən adam proponent 2 1
təklif irəli sürən adam proponent 2 1
təklif edən adam proposer 2 1
protest edən adam protester 2 1
qəti etiraz edən adam protester 2 1
rayon adam provincial 2 1
əyalətdə yaşayan adam provincialist 2 1
banka gedən adam punter 2 1
mulat qadından və ağ irqli kişidən törənmiş adam quadroon 2 1
basqında iştirak edən adam raider 2 1
heyvandarlıq təsərrüfatında işləyən adam rancher 2 1
rançoda işləyən adam rancher 2 1
vergi ödəyən adam ratepayer 2 1
vergi verən adam ratepayer 2 1
təxribat törədən adam saboteur 2 1
zərərverən adam saboteur 2 1
başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam sadist 2 1
mənfəətpərəst adam self-seeker 2 1
tamahkar adam self-seeker 2 1
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler 2 1
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler 2 1
işdən boyun qaçıran adam shirker 2 1
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman 2 1
tez-tez günah edən adam sinner 2 1
simic adam skinflint 2 1
xəsis adam skinflint 2 1
zıqqı adam skinflint 2 1
yuxuda durub gəzən adam sleep-walker 2 1
astagəl adam slow-coach 2 1
ilan ovsunlayan adam snake-charmer 2 1
ədəbsiz adam snapper 2 1
kobud adam snapper 2 1
qaba adam snapper 2 1
alçaq adam sneak 2 1
əclaf adam sneak 2 1
namərd adam sneak 2 1
qorxaq adam sneak 2 1
burjua-aristokrat cəmiyyətin zövq və ədalarını kor-koranə təqlid etməyə çalışan adam snob 2 1
evdə oturmağı sevən adam stay-at-home 2 1
dözümlü adam stayer 2 1
naməlum adam stranger 2 1
tanış olmayan adam stranger 2 1
yad olmayan adam stranger 2 1
küçədə gəzən adam streetwalker 2 1
idarə edən adam superintendent 2 1
rəhbərlik edən adam superintendent 2 1
şübhəli adam suspect 2 1
boşboğaz adam talker 2 1
danışan adam talker 2 1
solğun bənizli adam tallow-face 2 1
şişkin sifətli adam tallow-face 2 1
müqəvva dolduran adam taxidermist 2 1
dalaşqan adam tease 2 1
öcəşkən adam tease 2 1
içki içməyən adam teetotaler 2 1
bağlayan tier 2 1
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server 2 1
iküzlü adam time-server 2 1
alicənab adam toff 2 1
tərbiyəli adam toff 2 1
adi adam Tom 2 1
sadə adam Tom 2 1
başqasının mülkiyyətinə girən adam trespasser 2 1
başqasının mülkiyyətinə soxulan adam trespasser 2 1
diribaş adam trickster 2 1
zirək adam trickster 2 1
üzrsüz işə çıxmayan adam truant 2 1
etibarlı adam trusty 2 1
ağciyər adam turnback 2 1
qorxaq adam turnback 2 1
acgöz adam turnpenny 2 1
tamahkar adam turnpenny 2 1
mətbəə işini öyrənən adam typographist 2 1
arzulanmaz adam undesirable 2 1
bədbəxt adam unfortunate 2 1
bəxtsiz adam unfortunate 2 1
birdən varlanan adam upstart 2 1
layiq olmadığı mövqeyi tutan adam upstart 2 1
ət yeməyən adam vegetarian 2 1
hörmət edən adam venerator 2 1
pərəstiş edən adam venerator 2 1
hərfgüdən adam verbalist 2 1
üzüm yetişdirən adam viticulture 2 1
balaca adam waif 2 1
comərd adam well-doer 2 1
səxavətli adam well-doer 2 1
yaxşı adam well-doer 2 1
xeyirxah adam well-wisher 2 1
dəyişkən adam whiffler 2 1
hərdəmxəyal adam whiffler 2 1
mütərəddid adam whiffler 2 1
səbatsız adam whiffler 2 1
yelbeyin adam whiffler 2 1
ağzında süd iyi gələn adam whipper-snapper 2 1
yaramaz adam whipper-snapper 2 1
xəbərçi adam whisperer 2 1
şayiə yayan adam whisperer 2 1
vəhşi adam wildman 2 1
çalışqan adam worker 2 1
işlək adam worker 2 1
pərəstiş edən adam worshipper 2 1
sitayiş edən adam worshipper 2 1
hörmətli adam worthy 2 1
ləyaqətli adam worthy 2 1
məşhur adam worthy 2 1
tanınmış adam worthy 2 1
boşboğaz adam wrangler 2 1
höcət adam wrangler 2 1
mübahisəçi adam wrangler 2 1
kobud adam hillbilly 2 1
adam oğrusu kidnapper 2 1
zərif və ləzzətli yeməkləri həddindən artıq sevən adam gourmet 2 1
ağzının dadını bilən adam gourmet 2 1
imkanlı adam authoritative man 2 1
latayır adam bawdy person 2 1
ətyeyən adam beef-eater 2 1
ismətli adam blameless person 2 1
bezdirici adam bore 2 1
darıxdırıcı adam bore 2 1
usandırıcı adam bore 2 1
zıqqı adam bore 2 1
yüksək səviyyəli adam broad-minded person 2 1
işgüzar adam businessman 2 1
əlləm-qəlləm adam charlatan 2 1
uzundanışan adam chatterbox 2 1
qalın adam churl 2 1
qara adam commoner 2 1
laqeyd adam cool man 2 1
cinayətkar adam criminal 2 1
çolaq adam cripple 2 1
cürətli adam daredevil 2 1