• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of malların üstünə yarlıq vuran fəhlə (185 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
fəhlə artisan noun general
kərki ilə işləyən fəhlə billman noun general
toxa ilə işləyən fəhlə billman noun general
naxış vuran chiseller noun general
kömüryükləyən fəhlə coaler noun general
darayan fəhlə comber noun general
yerqazan fəhlə ditcher noun general
fəhlə employee noun general
yerqazan fəhlə excavator noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
əvvarə vuran isti bulaq geyser noun general
tam həftə işləməyən fəhlə half-timer noun general
mövsümi fəhlə harvestman noun general
yarlıq label noun general
fəhlə bazarı labour-market noun general
fəhlə qüvvəsi manpower noun general
silah istehsal edən fəhlə munitioner noun general
mıx istehsal fəhlə nailer noun general
üstünə soyadı yazılmış lövhəcik name-plate noun general
yerqazan fəhlə navvy noun general
fəhlə operative noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
baş fəhlə overman noun general
malların üstünə yarlıq vuran fəhlə paster noun general
malların üstünə yarlıq yapışdıran işçi paster noun general
cilalayıcı fəhlə polisher noun general
malyükləyən fəhlə stevedore noun general
yükvuran fəhlə stevedore noun general
yarlıq tag noun general
xovlayıcı fəhlə teaseler noun general
vuran thrasher noun general
alətlər hazırlayan fəhlə toolmaker noun general
lak vuran usta varnisher noun general
muzdla işləyən fəhlə wage-earner noun general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow noun general
cəh-cəh vuran quş warbler noun general
əl arabası fəhlə wheeler noun general
taçka sürən fəhlə wheeler noun general
fəhlə worker noun general
fəhlə working-man noun general
fəhlə workman noun general
iplik əyirən fəhlə yarn-spinner noun general
işlək fəhlə efficient worker noun general
vuran factor noun general
muzdlu fəhlə hired labor noun general
muzdlu fəhlə hired worker noun general
fəhlə partiyası labor party noun general
fəhlə laborer noun general
fəhlə adam laboring man noun general
fəhlə labourer noun general
qara fəhlə manual laborer noun general
ixtisaslı fəhlə skilled worker noun general
ixtisaslı fəhlə trained worker noun general
qara fəhlə unskilled worker noun general
fəhlə sinfi working class noun general
fəhlə hərəkatı working-class movement noun general
gəzərgi fəhlə hobo noun American
səyyar fəhlə hobo noun American
təsadüfi qazancla gününü keçirən işsiz fəhlə hobo noun American
təsadüfi muzdla gününü keçirən işsiz fəhlə hobo noun American
vuran multiplier noun mathematics
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer noun general
neft mədənində işləyən fəhlə oilfielder noun general
fəhlə qüvvəsinin artıqlığı redundancy noun general
yarlıq sticker noun general
yarlıq ticket noun general
evi sökən fəhlə wrecker noun American
evi uçuran fəhlə wrecker noun American
malların qiymət siyahısı catalogue noun general
fontan vuran neft quyusu gusher noun general
fəhlə help noun general
press dəzgahında işləyən fəhlə pressman noun general
yarlıq stamp noun general
mövsümi fəhlə extra noun American
müvəqqəti fəhlə floater noun American
malların daşınması distribution noun general
malların üzərinə yapışdırılan kağız check noun general
yarlıq check noun general
yarlıq tab noun general
fəhlə hand noun general
üstünə çıxmaq barge verb general
üstünə böhtan atmaq bespatter verb general
birdən üstünə çıxmaq blunder on verb general
üstünə çıxmaq chance upon verb general
üstünə yazmaq character verb general
üstünə getmək dash verb general
üstünə gəlmək dash verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
üstünə ölçmək fit on verb general
üstünə düşmək gang up verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
yarlıq yapışdırmaq label verb general
üstünə palçıq ləkəsi salmaq mud verb general
üstünə yağ sürtmək oil verb general
üstünə yağçəkmək oil verb general
həddən artıq çox fəhlə işə götürmək overman verb general
həddən artıq çox fəhlə tutmaq overman verb general
üstünə çıxmaq override verb general
pedestalın üstünə qoymaq pedestal verb general
stolun üstünə qoymaq table verb general
yarlıq yapışdırmaq tag verb general
yarlıq vurmaq ticket verb general
yarlıq yapışdırmaq ticket verb general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow verb general
üstünə gəlmək add verb general
üstünə tökülmək attack all together verb general
üstünə düşmək come across verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
üstünə atmaq find fault verb general
üstünə çıxmaq increase verb general
yarlıq vurmaq label verb general
üstünə gəlmək plus verb general
üstünə qırıntı səpmək crumb verb general
üstünə səpmək dust verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
üstünə çıxmaq surprise verb general
üstünə tullamaq throw verb general
üstünə yağ tökmək baste verb general
üstünə düşmək huff verb general
bir-birinin üstünə tökmək pile verb general
bir-birinin üstünə yığmaq pile verb general
üstünə düşmək attack verb general
üstünə çıxmaq clash verb general
üstünə qoymaq colour verb general
üstünə düşmək fulminate verb general
bir-birinin üstünə çıxmaq huddle verb general
üstünə çıxmaq hustle verb general
üstünə atılmaq snap verb general
üstünə düşmək snap verb general
yarlıq yapışdırmaq tally verb general
üstünə çəkmək tilt verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
üstünə yıxmaq attach verb general
göz vuran blink adjective general
zərər vuran damaging adjective general
ziyan vuran damaging adjective general
üstünə mina çəkilmiş enamelled adjective general
bərq vuran iridescent adjective general
bərq vuran lambent adjective general
bərq vuran lustrous adjective general
bərq vuran resplendent adjective general
fəhlə qüvvəsinə ehtiyacı olan shorthanded adjective general
bərq vuran sparkling adjective general
fəhlə qüvvəsinə ehtiyacı olan undermanned adjective general
vuran butting adjective general
özünü utancaqlığa vuran demure adjective general
fəhlə worker's adjective general
fəhlə working adjective general
fəvvarə vuran exuberant adjective general
ürək vuran luscious adjective general
bərq vuran oriental adjective general
göz vuran winking adjective general
üstünə toz tökülmüş powdery adjective general
bərq vuran orient adjective poetical
üstünə onto preposition general
üstünə on preposition general
üstünə to the address of preposition general
üstünə upon preposition sport
günəmuzd fəhlə day labourer phrases general
şüşə kəsən fəhlə glass cutter phrases general
şüşə salan fəhlə glass cutter phrases general
fəhlə qüvvəsinin axını labout turnover phrases general
üstünə atılmaq lay into phrases general
üstünə yağdırmaq lay into phrases general
qəzəblə birinin üstünə təpilmək run amuck phrases general
bir kəsin üstünə qəfildən hücum etmək take smb. up short phrases general
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. phrases general
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. phrases general
üstünə cummaq wade in phrases general
üstünə cummaq wade into phrases general
fəhlə sinifi working class phrases general
İlan vuran ala çatıdan qorxar A scalded dog fears cold water phrases general
odun üstünə yağ tökmək add fuel to the fire phrases general
odun üstünə yağ tökmək pour oil on the flame phrases general
iti adamın üstünə fısqırtmaq set a dog on smb. phrases general
iti bir kəsin üstünə fitləmək set a dog on smb. phrases general
üstünə cummaq make a bolt for it phrases spoken language
bir az üstünə qoyub danışmaq tell fib phrases spoken language
Yıxılana balta vuran çox olar The dead are always wrong phrases proverb
qotman vuran maşın harvester stacker phrases agricultural
üstünə yönəltmək wash over phrases general
üstünə su əndərmək wash smth. down phrases general