• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of maye fazalı inhibitor (63 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
üzü qırxdıqdan sonra işlədilən maye aftershave noun general
donmayan maye qatışığı antifreeze noun general
maye üçün ölçü stəkanı beaker noun general
kimyəvi maye və ya toz cleanser noun general
içi maye ilə dolu kisəşəkilli şiş cyst noun general
elektrik cərəyanını maye və qazların içinə keçirən plastinka electrode noun general
maye vəziyyəti fluidity noun general
maye liquid noun general
maye halı liquidity noun general
axmış maye overspill noun general
maye sabun softsoap noun general
yavaşladıcı inhibitor noun general
əngəlləyici inhibitor noun general
adsorbsiya inhibitoru adsorption inhibitor noun general
anion inhibitoru anionic inhibitor noun general
anod inhibitoru anodic inhibitor noun general
kation inhibitoru cationic inhibitor noun general
kontakt inhibitoru contact inhibitor noun general
maye buxarlandıran qurğu evaporator noun general
təbəqə törədən inhibitor film-forming inhibitor noun general
maye fluid noun general
maye fuel noun general
hidravlik maye hydraulic liquid noun general
hidrogen-sulfid korroziyasına hydrogen sulfide corrosion inhibitor noun general
inhibitor inhibitor noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
maye şəkilli hava liquid air noun general
maye yanacaq liquid fuel noun general
maye lateks liquid latex noun general
maye oksigen liquid oxygen noun general
maye fazada krekinq liquid phase cracking noun general
maye fazalı inhibitor liquid phase inhibitor noun general
qarışıq inhibitor mixed inhibitor noun general
universal inhibitor multipurpose inhibitor noun general
maye yanacaq oil fuel noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
üzvi inhibitor organic inhibitor noun general
zəifləşdirici inhibitor passivating inhibitor noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
aşındırma inhibitoru pickling inhibitor noun general
təhlükəsiz inhibitor safe inhibitor noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
həlledici inhibitor soluble inhibitor noun general
səthi-aktiv inhibitor surface-active inhibitor noun general
özlü maye viscose liquid noun general
maye yağlama viscous lubrication noun general
uçucu inhibitor volatile inhibitor noun general
yuyucu maye washing liquid noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
maye ölçüsü hogshead noun general
çimərkən suya qatılan ətirli maye lavader noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
soyuducu maye coolant noun general
dəri aşılamaq üçün maye ooze noun general
maye halına salmaq fluidise verb general
maye sabunla yumaq softsoap verb general
maye fluid adjective general
maye liquid adjective general
maye halında olan liquid adjective general
maye run adjective general
maye wishy-washy adjective spoken language
maye wet adjective general
maye qaz liquid gas phrases general