• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of meat covered with shin (146 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ət meat noun general
sulu xörək spoon-meat noun general
ağ ət white-meat noun general
qamışlıq area covered with cane noun general
bozbaş Azerbaijani dish made of chopped meat noun general
döyməlik boneless meat noun general
düşbərəlik boneless meat fit for dushbara noun general
ət konservi canned meat noun general
konservləşdirilmiş ət canned meat noun general
toyuq əti chicken meat noun general
doğranmış ət chopped meat noun general
duzlanmış ət corned meat noun general
örtülü bazar covered market noun general
örtülü həyət covered yard noun general
səkiltikə fat pieces of meat noun general
qiymə force-meat noun general
qızardılmış ət fried meat noun general
qaxac jerked meat noun general
piti kind of eastern dish like a pea soup with meat noun general
kolpanlıq land covered with scrubs noun general
yavan ət lean meat noun general
döyməlik meat fit for chopping noun general
sür-sümük meat having no fat at all noun general
ət ruleti meat loaf noun general
kabab meat on skewers noun general
ətçilik meat production noun general
maşın meat-chopper noun general
ətdaşıyan meat-ferryman noun general
ətçəkən meat-grinder noun general
döyülmüş ət minced meat noun general
ət qiyməsi minced meat noun general
istiotlanmış ət peppered meat noun general
qovurma roast meat noun general
qızartma roasted meat noun general
xuruş seasoning with meat noun general
lülə sümük shin noun general
imirçimiş ət tainted meat noun general
iylənmiş ət tainted meat noun general
konservləşdirilmiş ət tinned meat noun general
baldır shin noun anatomical
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
dırmaşmaq shin verb general
keçilmək be covered verb general
bürünmək be covered verb general
qapaqlanmaq be covered with a lid verb general
küllənmək be covered with ashes verb general
köpəşik səpmək be covered with blisters verb general
suluqlanmaq be covered with blisters verb general
qıllanmaq be covered with bristle verb general
kol basmaq be covered with bushes verb general
samanlanmaq be covered with chaff verb general
buludla örtülmək be covered with clouds verb general
buludlanmaq be covered with clouds verb general
qurumlamaq be covered with cobwebs verb general
qabarlamaq be covered with corns verb general
şehləmək be covered with dew verb general
kir basmaq be covered with dirt verb general
biabır edilmək be covered with disgrace verb general
torpaqlanmaq be covered with earth verb general
lələklənmək be covered with feathers verb general
yaşıllanmaq be covered with green grass verb general
çillənmək be covered with grey spots verb general
bulaşdırılmaq be covered with ink verb general
qurğuşunlanmaq be covered with lead verb general
qanına qəltan olmaq be covered with one's own blood verb general
qanına bulanmaq be covered with own blood verb general
qartmaqlanmaq be covered with scabs verb general
biabır olunmaq be covered with shame verb general
kol-kos basmaq be covered with shrubs verb general
qar basmaq be covered with snow verb general
hislənmək be covered with soot verb general
qurumlamaq be covered with soot verb general
çillənmək be covered with white spots verb general
baldırlanmaq be seized by the shin verb general
qabar atmaq become covered with corns verb general
qabar olmaq become covered with corns verb general
qabar bağlamaq become covered with corns verb general
ət bozartmaq boil meat verb general
əti doğramaq chop the meat verb general
ət bişirmək cook meat verb general
qırovlamaq get covered with hoarfrost verb general
hislənmək get covered with soot verb general
baldırlamaq grasp smb.'s shin verb general
əti maşından keçirtmək mince meat verb general
əti döymək mince the meat verb general
əti istiotlamaq pepper meat verb general
baldırlamaq seize smb.'s shin verb general
kabab çəkmək stick meat on skewers verb general
bağlı covered adjective general
örtülü covered adjective general
ət meat adjective general
ətdən hazırlanmış meat adjective general
ətli meat adjective general
ətyeyən meat-eating adjective general
küllü ash-covered adjective general
bürünüklü covered adjective general
örtüklü covered adjective general
örtüncəkli covered adjective general
qılaflı covered adjective general
mazutlu covered with black oil adjective general
suluqlu covered with blisters adjective general
tumurcuqlu covered with buds adjective general
sementləşmiş covered with cement adjective general
qurumlu covered with cobwebs adjective general
lələkli covered with feathers adjective general
birəli covered with flea adjective general
kaşılı covered with glazed tiles adjective general
çil covered with grey spots adjective general
başıörtülü covered with kerchief adjective general
yarpaqlı covered with leaves adjective general
pomadalı covered with lipstick adjective general
zibilli covered with litter adjective general
barlı covered with mold adjective general
iynəli covered with needles adjective general
pudralı covered with powder adjective general
sızanaqlı covered with pustules adjective general
qumlu covered with sand adjective general
qartmaqlı covered with scabs adjective general
kolpanlı covered with scrubs adjective general
kol-koslu covered with shrubs adjective general
gümüşlü covered with silver adjective general
başıqarlı covered with snow adjective general
sabunlu covered with soap adjective general
qurumlu covered with soot adjective general
qudronlu covered with tar adjective general
kol-koslu covered with thorns adjective general
çil covered with white spots adjective general
yovşanlı covered with wormwood adjective general
yarımörtülü half-covered adjective general
çullu horse-cloth: covered with a horse-cloth adjective general
buzlanmış ice-covered adjective general
qarlı snow-covered mountains adjective general
yosunlu water covered with water plant adjective general
başıörtülü covered adjective general
papaqlı covered adjective general
müdafiə edilmiş covered adjective general
müdafiə olunmuş covered adjective general
təzə ət fresh meat phrases general
göyərti green meat phrases general
tərəvəz green meat phrases general
ətyeyən heyvanlar meat-eating animals phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
qızardılmış mal əti roast meat phrases general
rostbif roast meat phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
meat covered with shin maça noun general