• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of minded (134 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
narrow-minded person aşağı səviyyəli adam noun general
broad-minded person yüksək səviyyəli adam noun general
small-minded man çürükçü noun general
like-minded person həməqidə noun general
mercenary-minded person dövlətpərəst noun general
like-minded person məsləkdaş noun general
light-minded person dəngüş noun general
like-minded person həmfikir noun general
light-minded: become light-minded arsızlamaq verb general
feeble-minded: be feeble-minded ağıldan kasıb olmaq verb general
absent-minded: be absent-minded huşsuz olmaq verb general
weak-minded: become weak-minded maymaqlaşmaq verb general
light-minded: become light-minded arsızlaşmaq verb general
like-minded həmfikirli adjective general
like-minded həmfikir adjective general
narrow-minded danabaş adjective general
narrow-minded meşşan adjective general
bloody-minded amansız adjective general
absent-minded unutqan adjective general
bloody-minded daşürəkli adjective general
progressive-minded açıqfikirli adjective general
narrow-minded səviyyəsiz adjective general
weak-minded alasəy adjective general
light-minded dingiliş adjective general
narrow-minded məhdud adjective general
narrow-minded uzağı görməyən adjective general
highly-minded alicənab adjective general
broad-minded geniş dünyagörüşlü adjective general
simple-minded türkəsaya adjective general
noble-minded nəcib adjective general
small-minded dayaz adjective general
bloody-minded insafsız adjective general
light-minded hərdəmxəyal adjective general
light-minded dəmdəməki adjective general
blood-minded qaniçən adjective general
broad-minded genişqəlbli adjective general
light-minded yüngülxasiyyətli adjective general
narrow-minded darfikirli adjective general
sober-minded mülahizəli adjective general
sober-minded tədbirli adjective general
sober-minded başbilən adjective general
narrow-minded dayazfikirli adjective general
narrow-minded dayazdüşüncəli adjective general
small-minded darürəkli adjective general
otherwise-minded fərqli fikrə malik adjective general
otherwise-minded başqa cür fikirləşən adjective general
open-minded geniş dünyagörüşünə malik olan adjective general
nimble-minded tez başa düşən adjective general
otherwise-minded fərqli düşüncəyə malik adjective general
otherwise-minded başqa cür düşünən adjective general
light-minded yelbeyin adjective general
light-minded yüngültəbiətli adjective general
narrow-minded səthi adjective general
nimble-minded düşüncəli adjective general
narrow-minded dardüşüncəli adjective general
evil-minded qəzəbli adjective general
evil-minded bədxah adjective general
nimble-minded zirək adjective general
noble-minded comərd adjective general
feeble-minded ağıldan kasıb adjective general
light-minded yüngülbeyinli adjective general
absent-minded bihuş adjective general
small-minded dardüşüncəli adjective general
noble-minded əsil adjective general
bloody-minded zalım adjective general
mercenary-minded dövlətpərəst adjective general
nimble-minded anlaqlı adjective general
nimble-minded fəhmli adjective general
highly-minded comərd adjective general
nimble-minded fərasətli adjective general
feeble-minded kəmağıl adjective general
feeble-minded sarsaq adjective general
simple-minded ürəyiaçıq adjective general
sober-minded sakit adjective general
light-minded arxayın adjective general
light-minded yüngültəbiət adjective general
light-minded ağıldanyüngül adjective general
honest-minded qəlbitəmiz adjective general
light-minded bambılı adjective general
feeble-minded ağlı çatmayan adjective general
feeble-minded ağıldankəm adjective general
weak-minded başıboş adjective general
feeble-minded arvadxasiyyət adjective general
simple-minded sadədil adjective general
noble-minded mərd adjective general
noble-minded əsilzadə adjective general
honest-minded arlı-namuslu adjective general
light-minded yüngülbeyin adjective general
bloody-minded rəhmsiz adjective general
evil-minded hirsli adjective general
absent-minded fikirli adjective general
small-minded xırdaçı adjective general
light-minded yüngülxasiyyət adjective general
nimble-minded hazırcavab adjective general
like-minded birfikirli adjective general
weak-minded ağlı zəif adjective general
weak-minded kəmağıl adjective general
small-minded uzağıgörməyən adjective general
evil-minded acıqlı adjective general
evil-minded qərəzkar adjective general
absent-minded hafizəsiz adjective general
absent-minded nanıx adjective general
honest-minded düz adjective general
lucid-minded zehniaçıq adjective general
absent-minded dalğın adjective general
high-minded təmiz adjective general
bloody-minded qəddar adjective general
sober-minded təmkinli adjective general
feeble-minded gictəhər adjective general
feeble-minded ağıldan zəif adjective general
highly-minded mərd adjective general
broad-minded genişfikirli adjective general
absent-minded huşsuz adjective general
small-minded çürükçü adjective general
progressive-minded mütərəqqi adjective general
narrow-minded dayaz adjective general
nimble-minded zəkalı adjective general
highly-minded nəcib adjective general
noble-minded alicənab adjective general
nimble-minded ağıllı adjective general
bloody-minded qansoran adjective general
open-minded yanlış rəylərə əsaslanmayan adjective general
open-minded səhv mülahizələrə inanmayan adjective general
bloody-minded qana həris adjective general
sober-minded sağlamdüşüncəli adjective general
sober-minded sağlamfikirli adjective general
feeble-minded iradəsiz adjective general
bloody-minded qaniçən adjective general
sober-minded ağlı başında adjective general
open-minded vicdanlı adjective general
open-minded obyektiv adjective general
feeble-minded qətiyyətsiz adjective general
open-minded qərəzsiz adjective general
feeble-minded iradəsiz zəif adjective general