• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri (94 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nəfəsli səslər aspirate noun general
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo noun general
nəfəsli alətlərin səsi bluster noun general
misdən hazırlanmış nəfəsli alətlər orkestri brass band noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio noun general
torpaqdan düzəldilmiş istehkam earthwork noun general
minadan düzəldilmiş məmulatlar enamel noun general
çox məharətlə düzəldilmiş mexanizm gimmick noun general
lira musiqi alətində çalan adam lyrist noun general
musiqi oktavasında üçüncü not me noun general
acıdılmış baldan düzəldilmiş alkoqollu içki mead noun general
musiqi oktavasında üçüncü not mi noun general
pastoral musiqi musette noun general
musiqi music noun general
musiqi çalan musician noun general
ağac üstə qoyulub taxtadan düzəldilmiş şey seesaw noun general
hazırlıqsız düzəldilmiş konsert singsong noun general
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner noun general
nəfəsli alət wind-instrument noun general
insan əliylə düzəldilmiş şey artifact noun general
ahəngsiz musiqi discordant music noun general
instrumental musiqi instrumental music noun general
musiqi zövqü taste for music noun general
əmək alətləri tools noun general
nəfəsli alət wind instrument noun general
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation noun music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass noun collective noun
nəfəsli alətin xoşagəlməz səsi blast noun general
oyma alətləri engraver noun general
qurudulmuş balqabaqdan düzəldilmiş bardaq gourd noun general
qurudulmuş balqabaqdan düzəldilmiş butulka gourd noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
musiqi march noun general
yenidən işlənmiş və düzəldilmiş nəşr recast noun general
misdən düzəldilmiş xatirə lövhəsi brass noun spoken language
zərb alətləri percussion noun music
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow noun general
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge noun general
musiqi aləti instrument noun general
həsirdən düzəldilmiş qadın şlyapası mushroom noun general
palıd ağacının yarpağından düzəldilmiş əklil oak noun general
müasir səs-küylü musiqi rock noun general
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus noun general
süni düzəldilmiş şey dummy noun general
buynuzdan düzəldilmiş qədəh horn noun general
sözə yazılmış musiqi setting noun general
musiqi əsəri thing noun general
musiqi əsəri composition noun general
musiqi vurğusu tone noun general
idman alətləri piece noun sport
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
musiqi alətinən surdinka mute verb general
musiqi ilə məşğul olmaq practise music verb general
musiqi alətində çalmaq finger verb general
nəfəsli alət çalmaq blow verb general
kartondan düzəldilmiş cardboard adjective general
torpaqdan düzəldilmiş earthen adjective general
hazırlıqsız düzəldilmiş extempore adjective general
düzəldilmiş fitted adjective general
düzəldilmiş formed adjective general
pis düzəldilmiş gimcrack adjective general
əllə düzəldilmiş handmade adjective general
düzəldilmiş made adjective general
təzə düzəldilmiş new-made adjective general
söyüddən düzəldilmiş osier adjective general
fabrikdə düzəldilmiş prefabricated adjective general
musiqi duyumu olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi duyumu olmayan tuneless adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
yaxşı düzəldilmiş well-wrought adjective general
musiqi musical adjective general
oyulub düzəldilmiş dug-out adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
əldə düzəldilmiş handicraft adjective general
məharətlə düzəldilmiş infenious adjective general
musiqi ahəngi olmayan noteless adjective general
bərk düzəldilmiş well-set adjective general
möhkəm düzəldilmiş well-set adjective general
pis düzəldilmiş artless adjective general
instrumental musiqi instrumental music phrases general
musiqi müəllimi music master phrases general
musiqi müəlliməsi music mistress phrases general
musiqi sandıqçası musical box phrases general
musiqi zalı musical hall phrases general
populyar musiqi popular music phrases general
populyar musiqi popular song phrases general
simfonik musiqi symphonic music phrases general
kamanla çalınan musiqi aləti bow instrument phrases music