• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of motor gasoline component (98 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
motor və detalların yerləşdiyi çərçivə chassis noun general
hissə component noun general
komponent component noun general
tərkib hissəsi component noun general
motor motor noun general
mühərrik motor noun general
avtomagistral motor-road noun general
avtomobil xidməti motor-service noun general
baza benzini base gasoline noun general
mazutun komponenti black oil component noun general
benzin-katalizat catalytic gasoline noun general
element component noun general
butandan təmizlənmiş benzin debutanized gasoline noun general
dizel yanacağının komponenti diesel oil component noun general
sabit mürəkkəbə direct component noun general
motor engine noun general
etilləşdirilmiş benzin ethyl gasoline noun general
ekstraksiya benzini extraction gasoline noun general
benzin mühərriki gas motor noun general
avtobenzin gasoline noun general
qazolin gasoline noun general
qaz benzini gasoline gas noun general
benzinölçən gasoline gauge noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
kompaundlaşdırılmış benzin gasoline pool noun general
benzindən təmizləmə gasoline refinment noun general
benzin doldurulan məntəqə gasoline station noun general
benzin bakı gasoline tank noun general
benzindaşıyan gasoline tanker noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
hidrotəmizlənmiş benzin hydrotreated gasoline noun general
izoparafin komponenti isoparaffin component noun general
aşağıoktanlı benzin low-octane gasoline noun general
avtobus motor bus noun general
avtomobil motor car noun general
avtomobilqayırma motor car construction noun general
fit motor car horn noun general
avtomobil sənayesi motor car industry noun general
avtobaza motor depot noun general
avtoalkilat motor fuel-grade alkylate noun general
avtoqaraj motor garage noun general
avtomüfəttişlik motor licencing and inspection department noun general
avtomaşın motor lorry noun general
motorçu motor mechanic noun general
motor yağı motor oil noun general
avtomobil zavodu motor plant noun general
mühərrikin gücü motor rating noun general
avtomaqistral motor road noun general
teploxod motor ship noun general
avtoturizm motor touring noun general
avtonəqliyyat motor transport noun general
avtomobil nəqliyyatı motor transport noun general
avtokolon motor transport column noun general
avtomaşın motor vehicle noun general
motorqayırma motor-building noun general
platforminq benzini platforming gasoline noun general
benzin fraksiyası separating part of gasoline fraction noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
stabil benzin stable gasoline noun general
benzinin buraxılış fraksiyası starting fraction of gasoline noun general
işəsalma benzini starting gasoline noun general
benzinin buraxılış keyfiyyəti starting property of gasoline noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
sintetik benzin synthetic gasoline noun general
termokrekinq benzini thermal gasoline noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
elektrik mühərriki motor noun general
tərkib component noun computer
qazla işləyən motor flame verb general
avtomobillə getmək motor verb general
motosiklet sürmək motor cycle verb general
motoru işə salmaq start a motor verb general
mühərriki işə salmaq start a motor verb general
avtomobildə getmək motor verb general
avtomobillə aparmaq motor verb general
tərkib component adjective general
tərkibinə daxil olan component adjective general
hərəkətverici motor adjective general
motorlu motor adjective general
benzin-hava gasoline adjective general
motorqayırma motor adjective general
motorqayırma motor-building adjective general
birmotorlu single-motor adverb general
benzin sayğacı gasoline gauge phrases general
benzin kolonkası gasoline station phrases general
motorlu qayıq motor boat phrases general
avtobus motor bus phrases general
minik avtomobili motor car phrases general
motosiklet motor cycle phrases general
motor yanacağı motor fuel phrases general
motor yağı motor oil phrases general
mühərrik yağı motor oil phrases general
avtoralli motor rally phrases general
avtoralli motor run phrases general
benzindoldurma məntəqəsi gasoline station phrases American
artilleriya kateri motor gunboat phrases military
motorlu vaqon motor car phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
motor gasoline component avtomobil benzinin komponenti noun general