• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əsas satqın archtraitor noun general
əsas cani archvillain noun general
əsas kanal artery noun general
əsas yol artery noun general
əsas əlamət attribute noun general
əsas backbone noun general
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo noun general
əsas base noun general
əsas baseline noun general
əsas xətt baseline noun general
əsas basement noun general
əsas basis noun general
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
əsas ağırlıq brunt noun general
əsas zərbə brunt noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio noun general
əsas cardinal noun general
əsas cause noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
əsas confirmation noun general
əsas mətləb crux noun general
əsas faktor determinant noun general
nahara dəvət olunan qonaq diner noun general
gəmi qayrılan və təmir olunan yer dockyard noun general
əsas əlamət dominant noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
təkrar etmə duplication noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
təkrar etmə encore noun general
təkrar ifa etmə encore noun general
ən əsas essential noun general
əsas essentiality noun general
əsas evidence noun general
əsas darvaza foregate noun general
əsas foundation noun general
əsas frame noun general
tez-tez təkrar etmə frequency noun general
əsas qanun fundamental noun general
əsas qayda fundamental noun general
ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq gaff noun general
əsas groundwork noun general
əsərin əsas qəhrəmanı heroine noun general
əsərin əsas surəti heroine noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
oyadıcı motiv incentive noun general
sövqedici motiv incentive noun general
əsas fikir keynote noun general
əsas məqsəd keynote noun general
lira musiqi alətində çalan adam lyrist noun general
musiqi oktavasında üçüncü not me noun general
musiqi oktavasında üçüncü not mi noun general
əsas mövzu motif noun general
pastoral musiqi musette noun general
musiqi music noun general
musiqi çalan musician noun general
qadağan olunan şey no-no noun general
yasaq olunan şey no-no noun general
təkrar istehsal overproduction noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
əsas pedestal noun general
dənə-dənə istehsal olunan mallar piece-goods noun general
əsas principle noun general
təkrar istehsal etmə procreation noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
əsas quintessence noun general
təkrar etmə recapitulation noun general
təkrar gözdən keçirmə reconsideration noun general
təkrar sayılma re-count noun general
təkrar sayma re-count noun general
təkrar recurrence noun general
təkrar olunma recurrence noun general
təkrar nəşr reissue noun general
təkrar reiteration noun general
təkrar etmə reiteration noun general
təkrar relapse noun general
təkrar edilmə relapse noun general
təkrar etmə relapse noun general
təkrar sifariş reorder noun general
təkrar repeat noun general
təkrar etmə repeat noun general
təkrar repetition noun general
təkrar istehsal reproduction noun general
bəyanatı təkrar etmə restatement noun general
əsas biliklər rudiment noun general
əsas məhsul staple noun general
ticarətin əsas obyekti staple noun general
əsas qanun statute noun general
əsas gövdə stock noun general
lazımsız təkrar tautology noun general
əsas fikir thesis noun general
əsas magistral thoroughfare noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner noun general
əsas yol turnpike noun general
əsas warranty noun general
təkrar əməliyyat refile noun general
əsas motiv leitmotif noun general
əsas istiqamət mainstream noun general
əsas substructure noun general
əsas motive noun general
dəvət olunan invitee noun general
əsas intiqal band wheel noun general
əsas su horizontu basal water noun general
əsas fikir basic idea noun general
əsas multivibrator basic multivibrator pair noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
əsas bed noun general
əsas bedding noun general
əsas kütlə bulk of noun general
ahəngsiz musiqi discordant music noun general
əsas tir false beam noun general
əsas uduş first prize noun general
əsas kapital fixed capital noun general
əsas fundamentals noun general
əsas grounds noun general
idarə olunan raket guided rocket noun general
instrumental musiqi instrumental music noun general
təkrar iteration noun general
əsas mərhələ landmark noun general
əsas pakker main drilling packer noun general
əsas məhsul main product noun general
əsas principles noun general
təkrar oynanılmış oyun replay noun general
neftin təkrar qovulması rerun distillation noun general
əsas stem noun general
musiqi zövqü taste for music noun general
motiv tune noun general
təkrar yoxlama checkback noun American
təkrar oyun replay noun sport
əsas böyrək ləyəni calyx noun anatomical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
təkrar ələ keçirmə reoccupation noun military
təkrar tutma reoccupation noun military
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation noun music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass noun collective noun
əsas accidence noun general
əsas hissə basis noun general
əsas komponent basis noun general
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket noun general
əsas case noun general
motiv cause noun general
çap olunan kitabların vərəqlərinin yoxlanılması collation noun general
zərəri ödəmək üçün tələb olunan pul damage noun general
ölkənin daxilində istehsal olunan mallar domestic noun general
əsas mərkəz focus noun general
əsas mənbə fountainhead noun general
əsas mətləb gist noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
əsas iştirak edən personaj hero noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
ən əsas cəhət highlight noun general
əsas highlight noun general
əsas yol high-road noun general
əsas yol highway noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
əsas prinsip keystone noun general
musiqi march noun general
əsas occasion noun general
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier noun general
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
əsas nöqtə pivot noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
əsas qayda principle noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota noun general
əsas səbəb rationale noun general
əsas reason noun general
ucadan təkrar etmə recitation noun general
təkrar imtahan re-examination noun general
təkrar rehearsal noun general
təkrar etmə rehearsal noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar etmə repeat noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
əzbərdən təkrar etmə repetition noun general
təkrar göstərmə replay noun general
əsas root noun general
əsas soul noun general
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
əsas prinsip ultimate noun general
əsas warrant noun general
əsas məqsəd leitmotif noun general
əsas hissə heft noun spoken language
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
əsas substrate noun philosophical
əsas hinge noun figurative meaning
əsas mətləb hinge noun figurative meaning
təkrar reduplication noun linguistic
əsas xüsusiyyət hard-pan noun geological
əsas keyfiyyət hard-pan noun geological
əsas abc noun general
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow noun general
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
əsas explanation noun general
əsas fact noun general
əsas grounding noun general
musiqi aləti instrument noun general
əsas mətləb kernel noun general
əsas mətləb marrow noun general
əsas rəng primitive noun general
müasir səs-küylü musiqi rock noun general
əsas stem noun linguistic
təyin olunan antecedent noun grammatical
əsas hissə bulk noun general
əsas kütlə bulk noun general
əsas fikir burden noun general
əsas məna burden noun general
əsas məbləğ capital noun general
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus noun general
əsas ideya outline noun general
əsas müddəalar outline noun general
əsas prinsiplər outline noun general
əsas mətləb pith noun general
təkrar etmə renewal noun general
əsas score noun general
sözə yazılmış musiqi setting noun general
əsas məna spirit noun general
əsas subject noun general
əsas məzmun texture noun general
musiqi əsəri thing noun general
əsas bölmə body noun general
əsas hissə body noun general
əsas body noun general
həbs olunan charge noun general
musiqi əsəri composition noun general
əsas force noun general
ən əsas məsələ knot noun general
əsas an knot noun general
əsas mətləb net noun general
təkrar icra redo noun computer
təkrar redo noun computer
gözün küncündə ifraz olunan yapışqan çirk gum noun general
əsas mətləb heart noun general
arzu olunan qənimət game noun general
musiqi vurğusu tone noun general
əsas bottom noun general
əsas ground noun general
mötiv ground noun general
səhnə əsərində rol character noun general
əsas mənbə head noun general
əsas prinsip ground noun general
əsas olmaq cause verb general
təkrar istəmək encore verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
təkrar-təkrar demək iterate verb general
təkrar iteration verb general
musiqi alətinən surdinka mute verb general
özgənin sözlərini təkrar etmək parrot verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
kiçik fasilələrlə təkrar olunmaq prime verb general
təkrar silahlanmaq rearm verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
təkrar yoxlamaq reconsider verb general
təkrar nəşr etmək reissue verb general
təkrar etmək reiterate verb general
əmri təkrar etmək reorder verb general
sərəncamı təkrar etmək reorder verb general
sifarişi təkrar etmək reorder verb general
təkrar etmək repeat verb general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
təkrar nəşr etmək reprint verb general
təkrar danışmaq retell verb general
arzu olunan ton vermək tone verb general
əsas vermək give ground verb general
tutuquşu kimi təkrar etmək parrot verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
musiqi ilə məşğul olmaq practise music verb general
səhvi təkrar etmək repeat the mistake verb general
kinofilmin təkrar göstərilməsi rerun verb American
ölkədə istifadə olunan pulun miqdarını artırmaq reflate verb finance
əsas ifaçını əvəz etmək understudy verb theatrical
təkrar etmək chorus verb general
çap olunan kitabların vərəqlərini yoxlamaq collate verb general
çeynənmiş ifadələri təkrar etmək commonplace verb general
əl çəkmədən təkrar etmək din verb general
həyasızcasına təkrar etmək din verb general
təkrar saymaq enumerate verb general
musiqi alətində çalmaq finger verb general
təkrar hesablamaq recast verb general
təkrar saymaq recast verb general
təkrar etmək rehearse verb general
radio verilişinin təkrar yayımlanması rerun verb general
təkrar ələmək resow verb general
təkrar etmək retail verb general
təkrar etmək coach verb general
təkrar olunmaq recur verb general
təkrar etmək replicate verb general
təkrar etmək renew verb general
təkrar etmək revise verb general
təkrar doldurmaq overcharge verb general
əhatə olunan ambient adjective general