• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of nəfəsli musiqi alətinin səsi (151 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nəfəsli səslər aspirate noun general
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo noun general
it səsi bark noun general
it səsi barking noun general
yoğun kişi səsi bass noun general
quş səsi birdcall noun general
truba səsi blare noun general
boru səsi blare noun general
nəfəsli alətlərin səsi bluster noun general
misdən hazırlanmış nəfəsli alətlər orkestri brass band noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio noun general
metal səsi clang noun general
zəng səsi clank noun general
qılınc səsi clash noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
göyərçin səsi coo noun general
xırçıltı səsi crump noun general
xırtıltı səsi crump noun general
zil uşaq səsi descant noun general
zəng səsi ding-dong noun general
damcı səsi drip-drop noun general
təbil səsi drumbeat noun general
təbil səsi drumming noun general
addım səsi footfall noun general
bayquş səsi hoot noun general
matəm səsi knell noun general
lira musiqi alətində çalan adam lyrist noun general
musiqi oktavasında üçüncü not me noun general
səsi uzaqlara yayan aparat megaphone noun general
səsi uzaqlara yayan cihaz megaphone noun general
musiqi oktavasında üçüncü not mi noun general
pastoral musiqi musette noun general
musiqi music noun general
musiqi çalan musician noun general
səsi boğma opacification noun general
şappıltı səsi plop noun general
cingilti səsi plunk noun general
zınqıltı səsi plunk noun general
fit səsi siren noun general
təbil səsi tattoo noun general
zəng səsi tinkle noun general
zəng səsi tintinnabulation noun general
zəng səsi toll noun general
fit səsi toot noun general
fleyta səsi tootle noun general
şeypur səsi tootle noun general
boru səsi trumpet-call noun general
kərənay səsi trumpet-call noun general
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner noun general
sim səsi twingle-twangle noun general
ağlama səsi weep noun general
fıştırıq səsi whistle noun general
nəfəsli alət wind-instrument noun general
ahəngsiz musiqi discordant music noun general
təbil səsi drum-beat noun general
qırtlaq səsi guttural sound noun general
instrumental musiqi instrumental music noun general
musiqi zövqü taste for music noun general
matəm səsi toll noun general
şeypur səsi toot noun general
nəfəsli alət wind instrument noun general
zərbə səsi whack noun spoken language
burun səsi nasal noun phonetic
damaq səsi palatal noun phonetic
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation noun music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass noun collective noun
fit səsi alarm noun general
zəng səsi bell noun general
nəfəsli alətin xoşagəlməz səsi blast noun general
elektrik cihazının səsi buzzer noun general
qüllə saatının səsi chime noun general
zəng səsi chime noun general
zəng səsi chink noun general
qaz səsi chuckle noun general
quş səsi clang noun general
baraban səsi drum noun general
təbil səsi drum noun general
qəzəb səsi explosion noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
musiqi march noun general
ney səsi piping noun general
sümsü səsi piping noun general
tütək səsi piping noun general
ürək səsi tick-tack noun general
qəhqəhəs səsi uproar noun general
zil səsi ringtone noun general
zəng səsi ringtone noun general
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow noun general
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge noun general
qaynayan qazanın səsi bubble noun general
ayaq səsi clatter noun general
musiqi aləti instrument noun general
addım səsi pat noun general
müasir səs-küylü musiqi rock noun general
zəng səsi tang noun general
səsi olmama voicelessness noun general
boğucu öskürək səsi whoop noun general
it səsi bay noun general
zəng səsi call noun general
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus noun general
ağır addım səsi clump noun general
səsi eşidilən qəfil zərbə crack noun general
dolunun səsi pelt noun general
yağışın səsi pelt noun general
zəng səsi ring noun general
sözə yazılmış musiqi setting noun general
musiqi əsəri thing noun general
avtomobilin səsi blare noun general
fit səsi blare noun general
musiqi əsəri composition noun general
yüngül addım səsi patter noun general
ayaq səsi clamp noun general
ləpədöyənin səsi wash noun general
musiqi vurğusu tone noun general
quşların səsi call noun general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
musiqi alətinən surdinka mute verb general
səsi alınmaq be deprived of universal suffrage verb general
səsi batmaq grow hoarse verb general
uca səsi olmaq have a high voice verb general
musiqi ilə məşğul olmaq practise music verb general
musiqi alətində çalmaq finger verb general
yumşaq xışıltı səsi çıxartmaq crinkle verb general
nəfəsli alət çalmaq blow verb general
metal səsi tin-pan adjective general
musiqi duyumu olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi duyumu olmayan tuneless adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
səsi olmayan voiceless adjective general
musiqi musical adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
musiqi ahəngi olmayan noteless adjective general
metal səsi verən tinny adjective general
var səsi ilə at the top of one's voice phrases general
qəhqəhə səsi gale of laughter phrases general
instrumental musiqi instrumental music phrases general
musiqi müəllimi music master phrases general
musiqi müəlliməsi music mistress phrases general
musiqi sandıqçası musical box phrases general
musiqi zalı musical hall phrases general
populyar musiqi popular music phrases general
populyar musiqi popular song phrases general
simfonik musiqi symphonic music phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
kamanla çalınan musiqi aləti bow instrument phrases music