• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of nəzər yetirmək (175 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
diqqətli nəzər gaze noun general
nəzər glance noun general
nəzər look noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
nöqteyi-nəzər standpoint noun general
nöqteyi-nəzər viewpoint noun general
nəzər attitude noun general
nəzər evil eye noun general
nəzər fixed look noun general
ani nəzər glimpse noun general
nəzər-diqqət look noun general
nöqteyi-nəzər opinion noun general
nöqteyi-nəzər point of view noun general
sərf-nəzər scarf noun general
əyri nəzər scowling look noun general
imtahanedici nəzər searching look noun general
nöqteyi-nəzər view noun general
nöqteyi-nəzər angle noun general
nöqteyi-nəzər aspect noun general
nöqteyi-nəzər compexion noun general
nöqteyi-nəzər contention noun general
nəzər eye noun general
təəccüblü nəzər gape noun general
keçmişə nəzər hindsight noun general
nəzər notion noun general
nöqteyi-nəzər notion noun general
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook noun general
ani nəzər squint noun general
nöqteyi-nəzər slant noun spoken language
nəzər salma dip noun figurative meaning
iti nəzər glare noun general
mərhəmətsiz nəzər glare noun general
sərt nəzər glare noun general
şiddətli nəzər glare noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove verb general
yerinə yetirmək effect verb general
yerinə yetirmək execute verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
ötəri nəzər salmaq glance verb general
göz yetirmək glance over verb general
ötəri nəzər salmaq glimpse verb general
zərər yetirmək harm verb general
yerinə yetirmək implement verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
qətlə yetirmək murder verb general
diqqət yetirmək note verb general
diqqət yetirmək notice verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
göz yetirmək peek verb general
yerinə yetirmək perform verb general
yerinə yetirmək realise verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
yetirmək be successful verb general
ərsəyə yetirmək breed verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
sona yetirmək carry through verb general
xəsarət yetirmək cause to damage verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
xətər yetirmək damage verb general
yetirmək deliver verb general
xətər yetirmək do harm verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
yetirmək do well verb general
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
yetirmək get on well verb general
nəzər salmaq glance verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
nəzər salmaq have a look verb general
xətər yetirmək injure verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
nəzər yetirmək pay attention verb general
diqqət yetirmək pay attention verb general
nəzər yetirmək pay heed verb general
kama yetirmək perfect verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
isbata yetirmək prove verb general
yerinə yetirmək put through verb general
ərsəyə yetirmək raise verb general
ərsəyə yetirmək rear verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
yetirmək ripen verb general
nəzər salmaq run over verb general
salam yetirmək send one's best regards verb general
diqqət yetirmək attend verb general
geriyə nəzər salmaq carry back verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
qətlə yetirmək dispatch verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
yetirmək give verb general
diqqət yetirmək mind verb general
yerinə yetirmək obey verb general
nəzər salmaq peek verb general
göz yetirmək peer verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
ötəri nəzər salmaq scamper verb general
göz yetirmək tend verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
qətlə yetirmək scupper verb general
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
zərər yetirmək affect verb general
yetirmək arrest verb general
sübuta yetirmək avouch verb general
diqqət yetirmək consult verb general
yetirmək convey verb general
nəzər salmaq dip verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
nöqteyi-nəzər sight verb general
süquta yetirmək topple verb general
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
göz yetirmək see verb general
yetirmək bend verb general
yetirmək carry verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yetirmək render verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
yetirmək do verb general
nəzər salmaq cast verb general
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise phrases general
nəzər yetirmək cast a glance phrases general
nəzər salmaq cast a glance phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
cəld nəzər salmaq dart a glance at phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
cəld nəzər salmaq flash a glance at phrases general
diqqət yetirmək get a sight of phrases general
bir kəsə diqqət yetirmək give smb. a tumble phrases general
məsələyə diqqət yetirmək go into the question phrases general
xahişi yerinə yetirmək grant request phrases general
nəzər salmaq have a look phrases general
nəzər yetirmək have a look phrases general
vədini yerinə yetirmək keep one's promise phrases general
diqqət yetirmək look after phrases general
nəzər salmaq look back phrases general
nəzər salmaq look over phrases general
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay heed to smth. phrases general
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task phrases general
nöqteyi-nəzər point of view phrases general
iti nəzər quick glance phrases general
bir kəsə göz yetirmək see to smb. phrases general
bir şeyə göz yetirmək see to smth. phrases general
nəzər salmaq throw a glance phrases general
nəzər salmaq throw up phrases general
vədini yerinə yetirmək deliver on a promise phrases general