• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of nəzarət edilə bilməyən (223 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
tətbiq edilə bilmə adaptablity noun general
sirr saxlaya bilməyən babbler noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
ədəbi nəzarət censorship noun general
nəzarət check-out noun general
nəzarət control noun general
nəzarət etmə control noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
nəzarət management noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
tam nəzarət etmə mastery noun general
nəzarət monitoring noun general
nəzarət supervision noun general
nəzarət surveillance noun general
nəzarət verification noun general
nəzarət məntəqəsi checkpoint noun general
nəzarət-buraxılış məntəqəsi checkpoint noun general
nəzarət analizi check analysis noun general
nəzarət lövhəsi control panel noun general
tərksilah edilib nəzarət altında saxlanılan internee noun military
nəzarət check noun general
nəzarət checkup noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
həll edilə bilməyən insoluble noun general
nəzarət observation noun general
nəzarət etmə observation noun general
nəzarət oversight noun general
nəzarət rein noun general
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
nəzarət charge noun general
nəzarət etmə charge noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
ölçü cihazlarına nəzarət etmə monitoring noun general
nəzarət overlook noun general
nəzarət altında olan xəstə case noun general
nəzarət altında olan şəxs case noun general
nəzarət altında olan yaralı case noun general
nəzarət command noun general
nəzarət hand noun general
nəzarət etmək check verb general
alovlana bilməyən flame verb general
nəzarət altına almaq impound verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
nəzarət etmək manage verb general
nəzarət etmək oversee verb general
həll edilə bilən soluble verb general
izah edilə bilən soluble verb general
nəzarət etmək supervise verb general
nəzarət etmək verify verb general
nəzarət altında olmaq be under surveillance verb general
nəzarət etmək control verb general
nəzarət altına almaq oversee verb general
nəzarət altına almaq take the control verb general
nəzarət altına almaq take under control verb general
nəzarət etmək direct verb general
nəzarət altında saxlamaq eye verb general
nəzarət etmək monitor verb general
nəzarət etmək guard verb general
nəzarət etmək overlook verb general
nəzarət etmək rule verb general
nəzarət etmək see verb general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
əldə edilə bilən accessible adjective general
əldə edilə bilən achievable adjective general
analiz edilə bilən analysable adjective general
tətbiq edilə bilən applicable adjective general
əldə edilə bilən approachable adjective general
aid edilə bilən assignable adjective general
izah edilə bilən assignable adjective general
əldə edilə bilən attainable adjective general
yataqdan qalxa bilməyən bedridden adjective general
əminliklə etiraf edilə bilən certifiable adjective general
təsdiq edilə bilən certifiable adjective general
nəzarət check adjective general
təsnif edilə bilən classable adjective general
etibar edilə bilən credible adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
təyin edilə bilən definable adjective general
hiss edilə bilən detectable adjective general
tutuşdurula bilməyən disparate adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən effusive adjective general
qurtarmaq bilməyən endless adjective general
icra edilə bilən executable adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən expansive adjective general
izah edilə bilən explainable adjective general
izah edilə bilən explicable adjective general
əldə edilə bilən extractive adjective general
ölçülə bilməyən fathomless adjective general
usanmaq bilməyən fatigueless adjective general
yorulmaq bilməyən fatigueless adjective general
qorxu bilməyən fearless adjective general
fır-fırıldaq bilməyən guileless adjective general
rədd edilə bilən ignorable adjective general
yol verilə bilməyən impermissible adjective general
idxal edilə bilən importable adjective general
həyata keçirilə bilməyən impossible adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
mümkün edilə bilməyən inaccessible adjective general
qəbuledilə bilməyən inadmissible adjective general
tətbiq edilə bilməyən inapplicable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurable adjective general
tutuşdurula bilməyən incommensurable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurate adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
sözlə deyilə bilməyən incommunicable adjective general
sübut edilə bilməyən inconclusive adjective general
bir araya sığışa bilməyən inconsistent adjective general
düzəldilə bilməyən incorrigible adjective general
yorulmaq bilməyən indefatigable adjective general
alına bilməyən indefeasible adjective general
təyin oluna bilməyən indefianble adjective general
təsvir oluna bilməyən indescribable adjective general
təsviredilə bilməyən indescribable adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
təyin edilə bilməyən indeterminable adjective general
ayırd edilə bilməyən indiscernible adjective general
özünü saxlaya bilməyən indiscreet adjective general
ayırd edilə bilməyən indistinguishable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
sözlə deyilə bilməyən ineffable adjective general
ortadan qaldırıla bilməyən ineradicable adjective general
qiymətləndirilə bilməyən inestimable adjective general
izah edilə bilməyən inexplicable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
sözlə deyilə bilməyən inexpressible adjective general
borcunu ödəyə bilməyən insolvent adjective general
borcunu verə bilməyən insolvent adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insuperable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insurmountable adjective general
kənar edilə bilməyən insurmountable adjective general
qorxu bilməyən intrepid adjective general
düzəldilə bilməyən irrecoverable adjective general
düzəldilə bilməyən irredeemable adjective general
təkzib edilə bilməyən irrefutable adjective general
həyata keçirilə bilməyən irrelizable adjective general
geri qaytarıla bilməyən irremediable adjective general
düzəldilə bilməyən irremediable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən irresistible adjective general
ləğv edilə bilməyən irreversible adjective general
səhv edilə bilən mistakable adjective general
qurtarmaq bilməyən never-ceasing adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
əldə edilə bilən obtainable adjective general
dərk edilə bilən perceptible adjective general
əldə edilə bilən reachable adjective general
qəbul edilə bilən receivable adjective general
təmir edilə bilən repairable adjective general
islah edilə bilən reparable adjective general
əvəz edilə bilən replacable adjective general
yorulmaq bilməyən tireless adjective general
nəql edilə bilən transmissable adjective general
əlifbanı bilməyən unalphabeted adjective general
düzəldilə bilməyən unamendable adjective general
təhlil oluna bilməyən unanalysable adjective general
cavab verə bilməyən unanswerable adjective general
nəzarət edilə bilməyən uncontrolled adjective general
usanmaq bilməyən unfatiguable adjective general
yorulmaq bilməyən unfatiguable adjective general
təsəvvür edilə bilməyən unimaginable adjective general
xəyala gətirilə bilməyən unimaginable adjective general
çətin nəzarət edilən unmanageble adjective general
tələffüz edilə bilməyən unpronounceable adjective general
sakitlik bilməyən unrestful adjective general
yorulmaq bilməyən unrestful adjective general
nəzarət edilə bilməyən unruled adjective general
sözlə deyilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
dayandırıla bilməyən unstoppable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
nəzarət edilməyən unwatched adjective general
dillə deyilə bilməyən unwordable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
bilməyən weariless adjective general
çevrilə bilməyən irreducible adjective general
təxmin edilə bilən predictable adjective general
təxmin edilə bilməyən unpredictable adjective general
bərpa edilə bilən renewable adjective general
nüfuz edilə bilən permeable adjective general
təxmin edilə bilən foreseeable adjective general
tətbiq edilə bilən adaptable adjective general
kəsilmək bilməyən incessant adjective general
apelyasiya edilə bilməyən unappealable adjective law
sərbəst dəyişdirilə bilməyən inconvertible adjective finance
xırdalana bilməyən inconvertible adjective finance
izah edilə bilən accountable adjective general
etiraz edilə bilən answerable adjective general
ehtimal edilə bilən assumptive adjective general
güman edilə bilən assumptive adjective general
qanunla sübut edilə bilən authentic adjective general
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
nəzarət oluna bilən controllable adjective general
bir araya sığışa bilməyən dissociable adjective general
ləğv edilə bilən dissoluble adjective general
ayaq üstə dura bilməyən groggy adjective general
şübhə edilə bilən impeachable adjective general
bəraət qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
yorulmaq bilməyən inexhaustible adjective general
bir yerdə dayana bilməyən monkeyish adjective general
təsəvvür edilə bilən notional adjective general
dərk edilə bilən penetrable adjective general
dəf edilə bilən removable adjective general
bilməyən unacquainted adjective general
sözlə deyilə bilməyən utterless adjective general
təsvir oluna bilməyən utterless adjective general
heç nə bilməyən witless adjective general
müalicə edilə bilən treatable adjective general
saxlaya bilməyən incontinent adjective medical
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
özünü saxlaya bilməyən explosive adjective general
özünü saxlaya bilməyən uneven adjective general
həyata keçə bilməyən wildcat adjective general
özünü saxlaya bilməyən flashy adjective spoken language
nəzarət üçün açıq exposed adjective technical
təsvir edilə bilməyən nameless adjective general
həddini bilməyən hard adjective general
sözlə deyilə bilməyən beyond expression phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
istehsala nəzarət production control phrases general
bir kəsə nəzarət etmək see to smb. phrases general
bir şeyə nəzarət etmək see to smth. phrases general
nəzarət altında in hand phrases general