• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of narrow sledge driven by dogs (104 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dar yer narrow noun general
darısqal yer narrow noun general
ensiz yer narrow noun general
dardüşüncəlilik narrow-mindedness noun general
darfikirlilik narrow-mindedness noun general
məhdudluq narrow-mindedness noun general
səthilik narrow-mindedness noun general
kirşə sledge noun general
xizək sledge noun general
ağır çəkic sledge-hammer noun general
gürz sledge-hammer noun general
daralma getting narrow noun general
səhəng long copper jar with a narrow long neck for water noun general
sənək long copper jar with a narrow long neck for water noun general
dar fraksiya narrow fraction noun general
siçanyolu narrow path noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
dayazdüşüncəlilik narrow-mindedness noun general
dayazfikirlilik narrow-mindedness noun general
meşşanlıq narrow-mindedness noun general
səviyyəsizlik narrow-mindedness noun general
dayazbiliklilik narrow-mindedness noun general
mexaniki qazıma power-driven boring noun general
kirşəçi sledge-driver noun general
kumpul sledge-hammer noun general
daralmaq narrow verb general
ensizləşmək narrow verb general
itdən qorxmaq be afraid of dogs verb general
dəhmərlənmək be driven verb general
sürülmək be driven verb general
aparılmaq be driven verb general
damlanmaq be driven into a barn verb general
sıxışdırılmaq be driven into a corner verb general
arxaclanmaq be driven into the sheepfold verb general
daralmaq become narrow verb general
daraltdırmaq cause smb. narrow verb general
ensizlətdirmək cause smb. to narrow verb general
qoparaqlanmaq drive be driven away verb general
qovalanmaq drive be driven away verb general
qovlanmaq drive be driven away verb general
qovulmaq drive be driven away verb general
bizlənmək drive be driven on verb general
qoparaqlanmaq drive be driven out verb general
kirşədə getmək drive in a sledge verb general
daraltmaq narrow verb general
darlaşdırmaq narrow verb general
darlaşmaq narrow verb general
ensizləşdirmək narrow verb general
ensizlətmək narrow verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
qıymaq narrow verb general
dar narrow adjective general
ensiz narrow adjective general
qıyıqgöz narrow-eyed adjective general
qıyıqgözlü narrow-eyed adjective general
dardüşüncəli narrow-minded adjective general
darfikirli narrow-minded adjective general
dayaz narrow-minded adjective general
məhdud narrow-minded adjective general
səthi narrow-minded adjective general
uzağı görməyən narrow-minded adjective general
darboğaz narrow-necked adjective general
darboğazlı narrow-necked adjective general
uzağı görməyən narrow-sighted adjective general
yaxından görən narrow-sighted adjective general
boş narrow-souled adjective general
dəyərsiz narrow-souled adjective general
əhəmiyyətsiz narrow-souled adjective general
darkeş narrow adjective general
danabaş narrow-minded adjective general
dayazdüşüncəli narrow-minded adjective general
dayazfikirli narrow-minded adjective general
meşşan narrow-minded adjective general
səviyyəsiz narrow-minded adjective general
darca rather narrow adjective general
darısqal rather narrow adjective general
dartəhər rather narrow adjective general
ensizcə rather narrow adjective general
daralınlı with a narrow forehead adjective general
darboğaz with a narrow neck adjective general
ensizyarpaqlı narrow-leaved adjective botanical
çətin narrow adjective general
məhdud narrow adjective general
məhdudlaşdırılmış narrow adjective general
bəsarətsiz narrow-sighted adjective general
fərasətsiz narrow-sighted adjective general
gələcəyi görməyən narrow-sighted adjective general
azca narrow adjective general
bir az narrow adjective general
dəqiq narrow adjective general
ətraflı narrow adjective general
hərtərəfli narrow adjective general
bax: drive driven past participle general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
gor narrow house phrases general
məzar narrow house phrases general
qəbir narrow house phrases general
son mənzil narrow house phrases general
dar düşüncə narrow mind phrases general
leysan yağış It's raining cats and dogs phrases general
itləri boğuşdurmaq set dogs on phrases general
Leysan yağır It rains cats and dogs phrases idiomatic
Yağış elə bil vedrədən tökülür It rains cats and dogs phrases idiomatic
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
narrow sledge driven by dogs narta noun general
vero