• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of nifrətə layiq şəxs (205 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ruhani şəxs cleric noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
dar ağacından asılmağa layiq adam hangdog noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
azad edən şəxs liberator noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
layiq olmadığı yeri tutan adam parvenu noun general
şəxs person noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
naməlum şəxs stranger noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
layiq olmadığı mövqeyi tutan adam upstart noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
ən pis şəxs worst noun general
şəxs character noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
şəxs individual noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
vəzifəli şəxs official noun general
şəxs personage noun general
xüsusi şəxs private person noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
şəxs persona noun Latin
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
özünə layiq bir yer niche noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
ölüm cəzasına layiq capital noun general
layiq olmadığı mövqeyi tutan cocktail noun general
şəxs factor noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
naməlum şəxs obscurity noun general
iştirak edən şəxs person noun general
iştirak edən şəxs personage noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
nəzarət altında olan şəxs case noun general
kənar şəxs outlier noun general
fiziki şəxs person noun law
şəxs head noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
xidmət göstərən şəxs tender noun general
şəxs character noun general
layiq olmaq befit verb general
layiq olmaq beseem verb general
layiq görmək deign verb general
layiq olmaq deserve verb general
layiq olmaq merit verb general
ehtirama layiq respectworthy verb general
hörmətə layiq respectworthy verb general
layiq görmək award verb general
layiq görülmək be awarded verb general
tənqidə layiq olmamaq be beneath criticism verb general
layiq görülmək be honored verb general
etibara layiq olmaq be trustworthy verb general
layiq olmaq be worthy of verb general
layiq görmək favour verb general
layiq görmək vouchsafe verb general
layiq olmaq exact verb general
layiq görmək honour verb general
layiq olmaq need verb general
pərəstişə layiq adorable adjective general
layiq olan becoming adjective general
məzəmmətə layiq blameful adjective general
qınağa layiq blameful adjective general
məzəmmətə layiq blameworthy adjective general
təqsirə layiq blameworthy adjective general
qınağa layiq blameworthy adjective general
irada layiq olan chargeable adjective general
ittihama layiq olan chargeable adjective general
şəfqətə layiq commiserable adjective general
layiq condign adjective general
cəzaya layiq culpable adjective general
layiq deserving adjective general
layiq olan deserving adjective general
hörmətə layiq estimable adjective general
nümunə götürməyə layiq exemplary adjective general
edama layiq gallows adjective general
insana layiq humane adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
məhdə layiq laudable adjective general
tərifə layiq laudable adjective general
mükafata layiq meritorious adjective general
şahlara layiq olan monarchal adjective general
məlumat verilməyə layiq newsworthy adjective general
cəzaya layiq penal adjective general
üstün tutulmağa layiq preferable adjective general
mükafata layiq prizable adjective general
cəzaya layiq punishable adjective general
danlağa layiq reproovable adjective general
məzəmmətə layiq reproovable adjective general
tənəyə layiq reproovable adjective general
hörmətə layiq revered adjective general
ehtirama layiq reverent adjective general
hörmətə layiq reverent adjective general
krala layiq royally adjective general
şaha layiq royally adjective general
layiq olan seemly adjective general
razılığa layiq thankworthy adjective general
təşəkkürə layiq thankworthy adjective general
etibara layiq trustworthy adjective general
layiq olmayan underserved adjective general
layiq olmayan underserving adjective general
hörmətə layiq olmayan unregarded adjective general
etimada layiq olmayan unreliable adjective general
hörmətə layiq olmayan unrespected adjective general
qadına layiq olmayan unwomanly adjective general
layiq olan worthy adjective general
layiq acceptable adjective general
sitayişə layiq adorable adjective general
diqqətə layiq deserving attention adjective general
layiq deserving respect adjective general
layiq estimable adjective general
layiq good enough adjective general
layiq obliging adjective general
layiq suitable adjective general
layiq virtuous adjective general
diqqətə layiq worthy of note adjective general
tərifə layiq worthy of praise adjective general
cəzaya layiq blameworthy adjective general
seçilməyə layiq olan electable adjective general
etimada layiq olmayan faithless adjective general
layiq just adjective general
birgə yaşamağa layiq olan livable adjective general
hörmətə layiq patriarchal adjective general
danlağa layiq reproachful adjective general
qınağa layiq reproachful adjective general
tənəyə layiq reproachful adjective general
naməlim bir şəxs some adjective general
layiq olmayan unearned adjective general
layiq olmayan unworthy adjective general
layiq olan worth adjective general
şəxs personal adjective grammatical
layiq decent adjective general
layiq due adjective general
xristiana layiq christianlike adverb general
naməlum şəxs one pronoun general
yüksəkvəzifəli şəxs VIP abbreviation general
vacib şəxs someone indefinite adverb general
yüksək tərifə layiq olmaq be worthy of great praise phrases general
öz adına layiq olmama infra dignitatement phrases general
layiq olmaq live up phrases general
edama layiq olmaq ripe for the gallows phrases general
hüquqi şəxs juridical person phrases general
dar ağacından asılmağa layiq adam gallows bird phrases spoken language
şəxs əvəzliyi personal pronouns phrases grammatical
toxunulmaz şəxs persona grata phrases Latin
arzuolunmaz şəxs persona non grata phrases Latin
ağır işlə məşğul olan şəxs galley slave phrases general
müəmmalı şəxs unknown quantity phrases general
vero